• Tartalom
Oldalmenü

2016. évi LXXXIII. törvény

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról1

2016.07.08.

1. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 48. § (4) bekezdésében az „a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti átviteli rendszerirányítóra” szövegrész helyébe az „a rendszerirányítást végző szállítási rendszerüzemeltetőre és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti átviteli rendszerirányítóra” szöveg lép.

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 23. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 9. napjával.