• Tartalom

2016. évi LXXXVII. törvény

a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény módosításáról1

2016.06.24.

1. § A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény (a továbbiakban: Kárrendezési törvény) 4. § 3. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:

3. hozam: az értékpapírszámla-vezető által a kárrendezésre jogosultnak ténylegesen jóváírt)

a) kamat összegéből a kárrendezésre jogosult által ténylegesen elért jövedelem,”
21/A. § (1) E törvénynek a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezését a folyamatban lévő kárrendezésre is alkalmazni kell.
(2) Azon kárrendezésre jogosultak esetén, akiknél a kárrendezésre jogosultnak járó ellenérték összege a Módtv.-vel megállapított rendelkezések értelmében ötszáz forintot meghaladó mértékben növekedne, az Alap a Módtv. hatálybalépését követő 30 napon belül az ellenértéket ismételten megállapítja. Azon jogosultak esetében, akiknél a 13. § (5) bekezdése szerinti határidő a visszavonásra a Módtv. hatálybalépésekor még nyitva áll, vagy akik a kárrendezési kérelmüket visszavonták, az Alap ezen újabb értesítése a korábban megküldött értesítés helyébe lép. A módosítással érintett azon jogosultak esetében, akiknél a Módtv. hatálybalépését megelőzően megállapított ellenérték tekintetében a 13. § (5) bekezdése szerinti határidő lejárt, és a jogosult a kérelmét nem vonta vissza, az Alap az ellenérték ismételt megállapításával egyidejűleg intézkedik a különbözet jogosult részére történő kifizetése iránt.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 23. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. június 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére