• Tartalom
Oldalmenü

1038/2017. (II. 2.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódó tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról

2019.11.28.

1. A Kormány

a)1 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 4 665 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. május 31., Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása jogcímcsoport részére átcsoportosított 2865,0 millió forint tekintetében 2020. június 30.

b) az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője legfeljebb 5605,0 millió forint keretösszeg erejéig a határátkelőhelyeken átlépő tehergépjárművek és vasúti szerelvények gyorsabb és eredményesebb átvizsgálásának fejlesztéséhez szükséges közúti és vasúti röntgenberendezések beszerzése érdekében több év előirányzatait terhelő kötelezettséget vállaljon;

Felelős: Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője

Határidő: azonnal

c) egyetért azzal, hogy a határátkelőhelyeken átlépő tehergépjárművek és vasúti szerelvények gyorsabb és eredményesebb átvizsgálásának fejlesztésével kapcsolatos beszerzések lefolytatása során a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni;

d) az Áht. 36. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Népegészségügyi Stratégia végrehajtásából eredő feladatok elvégzése érdekében – engedélyezi 20 db szűrőbusz beszerzéséhez szükséges kötelezettségvállalás megtételét 3556,0 millió forint összeg erejéig a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím terhére, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a kötelezettségvállalás fedezetéül szolgáló forrás biztosításáról gondoskodjon;

A kötelezettségvállalás tekintetében

Felelős: Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóság főigazgatója

Határidő: azonnal

A forrásbiztosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. július 1.

e) egyetért azzal, hogy a Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1574/2014. (X. 10.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, K7. Felújítások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 500 000 000 forintból 10 764 357 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton, 3 213 100 forint a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra;

f) egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 394 000 ezer forintból 20 230 ezer forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, 5376 ezer forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton, 357 870 ezer forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton, 10 524 ezer forint a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

2.2

3. A Kormány egyetért azzal, hogy

a) a Rudnay Sándor Alapítvány támogatásáról szóló 1778/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 26. Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása alcím, 1. Oktatási alapítványok, közalapítványok jogcímcsoport, 1. Rudnay Sándor Alapítvány fejlesztési támogatása jogcím, K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 444,5 millió forint teljes összegben a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra;

b) az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1851/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 10. Makovecz Imre Alap jogcímcsoport, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 7000,0 millió forint teljes összegben a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport, 2. Közművelődési szakmai feladatok jogcím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 42,0 millió forint teljes összegben a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

1. melléklet az 1038/2017. (II. 2.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017.

ezer forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

K I A D Á S O K

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Egyéb feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358595

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

2 865 000

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

294502

 

1

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

1 800 000

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297102

 

 

1

 

 

 

 

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K5

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 665 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

B E V É T E L

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ezer forintban

Államház-
tartási egyedi azonosító

Fejezet

szám

Cím

szám

Alcím

szám

Jog-

cím

csop.

szám

Jog-

cím

szám

Kiemelt

előir.

szám

Fejezet

név

Cím

név

Alcím

név

Jog-

cím

csop.

név

Jog-

cím

név

T Á M O G A T Á S

A módosítás jogcíme

Módosítás

(+/-)

A módosítás

következő

évre

áthúzódó

hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiemelt előirányzat

neve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

294502

 

1

 

 

 

 

 

Miniszterelnökség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 800 000

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Egyéb feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358595

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

2 865 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Fejezet

 

 

1 példány

 

 

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

1 példány

 

 

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

 

1 példány

 

 

egyéb:

 

azonnal

 

4 665 000

 

 

 

 

 

 

 

 

4 665 000

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

 

 

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Az 1. pont a) alpontja az 1313/2017. (VI. 8.) Korm. határozat 9. pontja, az 1133/2018. (III. 26.) Korm. határozat 5. pontja, az 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat 4. pontja, az 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat 4. pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás