• Tartalom

2017. évi CXXVII. törvény

2017. évi CXXVII. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosításáról1

2017.10.26.

1. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

1. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

aa) a „2018. január 1-jéig kell” szövegrész helyébe a „2019. január 1-jéig kell”,

ab) a „2018. január 1-jét követően” szövegrész helyébe a „2019. január 1-jét követően”,

ac) a „2018. január 1-jén már megkezdett” szövegrész helyébe a „2019. január 1-jén már megkezdett”,

ad) a „2020/2021-es tanévben” szövegrész helyébe a „2021/2022-es tanévben”,

ae) az „a Módtv2. hatálybalépését követő hat hónapon belül” szövegrész helyébe a „2018. augusztus 31-éig”,

ba) a „2018/2019. tanévben” szövegrész helyébe a „2019/2020. tanévben”,

bb) a „2020/2021-es tanévben” szövegrész helyébe a „2021/2022-es tanévben,”

c) 117. § (4) bekezdésében a „2020/2021. tanév végén” szövegrész helyébe a „2021/2022. tanév végén”

szöveg lép.

2. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény módosítása

2. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény 8. § (3) bekezdésében a „2017. december 31-én” szövegrész helyébe a „2018. december 31-én” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. október 25. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. október 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére