• Tartalom
Oldalmenü

146/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló társasági részesedése ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

2017.06.13.

A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a alapján az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712) által a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., cégjegyzékszám: 01-10-042416) tulajdonolt 100%-os mértékű társasági részesedés ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszám: 01-10-048351) által történő megszerzését – tekintettel a földgáz energia közszolgáltatási tevékenységet végezni kívánó, piaci alapokon megszervezett, hosszú távon fenntartható módon működő és az ellátás biztonságát fokozó nemzeti közműszolgáltatási rendszer megszervezésére – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.