• Tartalom
Oldalmenü

15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.08.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. § (8) bekezdése, valamint a 8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2–4. alcím és a 10–22. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és a 23. melléklet tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § (1)–(4)2

(5) Az R1. 3. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6)3

(7) Az R1. 4. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8)–(9)4

2. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

2. §5

3. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

3. § (1)6

(2) Az R3. 1. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(3)7

(4) Az R3. 2. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(5)8

(6) Az R3. 4. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(7)9

4. Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511–9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

4. §10

5. Az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet módosítása

5. § Az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet 1. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. július 1-jén lép hatályba.

1–4. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez11

5. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 08” „*08P” „371E” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 08

Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek

Alsó határnap

Felső-
határnap

Normatív nap

Súly-
szám)

*

08P

371E

Duocondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül

2

38

12

3,98465

2. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 08” „*08P” „372E” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 08

Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek

Alsó határnap

Felső-
határnap

Normatív nap

Súly-
szám)

*

08P

372E

Komplikáció miatt végzett duocondylaris térdprotézis-beültetés

4

45

15

7,42464

3. Hatályát veszti az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 08” „*08P” „372N” megjelölésű sora.

6. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez12

7. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 4. számú melléklet 67/a. és 67/b. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„67/a.

*^08P 371A

Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek (protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül

1122

 

Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1454

 

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó

1487

 

Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568

 

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640

 

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663

 

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1865

 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

1876

 

Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928

 

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2095

 

Jávorszky Ödön Kórház, Vác

2137

 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425

 

Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734

 

Zala Megyei Kórház

2877

 

Heim Pál Gyermekkórház

2878

 

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

2880

 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2886

 

Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

2890

 

Károlyi Sándor Kórház

2891

 

Uzsoki utcai Kórház

2894

 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2910

 

Országos Sportegészségügyi Intézet

2912

 

Pécsi Tudományegyetem

2913

 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

2915

 

Semmelweis Egyetem

2917

 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

8002

 

MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

H915

 

Budai Egészségközpont Kft.

K403

 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

K404

 

Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft., Tata

M915

 

Betegápoló Irgalmas Rend

M934

 

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

N585

 

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N590

 

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

N593

 

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594

 

Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595

 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

N600

 

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen

R464

 

Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

 

Alkalmazandó az „5815H Felszínpótló csípőprotézis beültetés”, az „5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés”, az „58133 Felszínpótló bokaízületi protézis beültetése” és az „5854M Végtagmegőrző térdprotézis beültetés” eljárásoknál

2894

 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912

 

Pécsi Tudományegyetem

2915

 

Semmelweis Egyetem

2917

 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

67/b.

*^08P 372A

Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek (protézisár térítése nélkül)

1122

 

Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1454

 

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó

1487

 

Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568

 

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640

 

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663

 

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1865

 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

1876

 

Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928

 

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2095

 

Jávorszky Ödön Kórház, Vác

2137

 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425

 

Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734

 

Zala Megyei Kórház

2877

 

Heim Pál Gyermekkórház

2878

 

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet

2880

 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2886

 

Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

2890

 

Károlyi Sándor Kórház

2891

 

Uzsoki utcai Kórház

2894

 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2910

 

Országos Sportegészségügyi Intézet

2912

 

Pécsi Tudományegyetem

2913

 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

2915

 

Semmelweis Egyetem

2917

 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

8002

 

MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

H915

 

Budai Egészségközpont Kft.

K403

 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

K404

 

Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft., Tata

M915

 

Betegápoló Irgalmas Rend

M934

 

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

N585

 

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N590

 

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

N593

 

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594

 

Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595

 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

N600

 

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen

R464

 

Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 

 

Alkalmazandó az „5815H Felszínpótló csípőprotézis beültetés”, az „5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés” és az „5854M Végtagmegőrző térdprotézis beültetés” eljárásoknál

2894

 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912

 

Pécsi Tudományegyetem

2915

 

Semmelweis Egyetem

2917

 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ”

a) 70. pontjában a „Bicondylaris, totál” szövegrész helyébe a „Duocondylaris” szöveg,
b) 80. pontjában „bicondylaris, totál” szövegrész helyébe a „duocondylaris” szöveg,
c) 122/d. pontjában a „Kiterjesztett” szövegrész helyébe a „Speciális” szöveg,
d) 122/e. pontjában a „Kombinált ventro-dorsalis” szövegrész helyébe a „Kombinált” szöveg
lép.

8–13. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez13

14. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez

Az R3. 1. melléklet „I. Az aktív és kúraszerű ellátások folyamatábrái” rész 3. pont 3/8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/8. Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek

15. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez14

16. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez

1. Az R3. 2. melléklet**** Főcsoport: 08 Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek fejezet” megjelölésű rész „*** Testtájékot nem meghatározó beavatkozások "C"” megjelölésű része az „5837E” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:
„58380    Periproteticus törés miatt végzett lemezes osteosynthesis
58381    Periproteticus törés miatt végzett cerclage felhelyezés
58382    Periproteticus törés miatt végzett csavaros osteosynthesis
58383    Periproteticus törés miatt végzett LISS rögzítés”
2. Az R3. 2. melléklet**** 08 371A Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek (protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
**** 08 371A    Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek (protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
BEAVATKOZÁSOK "A"
5814G    Térdprotézis beültetés, unicondylaris
58150    Csípőprotézis beültetés, cementes
58151    Csípőprotézis beültetés, cement nélküli
58156    Csípőprotézis vápa csere, cementes-cementesre
58157    Csípőprotézis vápa csere, cementes-cement nélkülire
58158    Csípőprotézis szár csere, cementes-cementesre
58159    Csípőprotézis szár csere, cementes-cement nélkülire
5815A    Csípőprotézis csere, cementes-cementesre
5815B    Csípőprotézis csere, cementes-cement nélkülire
5815C    Csípőprotézis fej csere
5815D    Csípőprotézis csere, cement nélküli-cementesre
5815E    Csípőprotézis beültetés, hibrid, reverz hibrid
5815F    Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra
5815J    Csípőprotézis csere, cement nélküli-cement nélkülire
5815K    Bipoláris csípőprotézis csere totálra
5815M    Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cementesre
5815N    Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cement nélkülire
5815P    Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cementesre
5815Q    Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cement nélkülire
5815R    Revíziós csípőprotézis beültetés
5815S    Bipoláris csípőprotézis beültetés
5815T    Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés
58169    Cervicocapitalis csípőprotézis beültetés
58540    Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cementes
58541    Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cement nélküli
58542    Térdprotézis csere cementes-cementesre
58543    Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire
58544    Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre
58545    Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire
58547    Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre
58548    Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire
58549    Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854A    Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854B    Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre
5854C    Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire
5854D    Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854E    Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854F    Térdprotézis beültetés, duocondylaris, hibrid
5854G    Revíziós térdprotézis beültetés
5854H    Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés
5854J    Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés
5854K    Patellofemoralis térdprotézis beültetés
5854L    Patellofemoralis térdprotézis csere
5854M    Végtagmegőrző térdprotézis beültetés
ESZKÖZÖK "B"
01301    Totál csípőprotézis, cementes
01303    Totál csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid
01304    Csípőprotézis szár, cementes
01305    Csípőprotézis vápa, cementes
01306    Cervicocapitalis csípőprotézis
01307    Cervicocapitalis csípőprotézis fej
01308    Csípőprotézis fej, fém
01309    Csípőprotézis fej, kerámia
0130A    Revíziós csípőprotézis, cementes
0130B    Revíziós csípőprotézis, cement nélküli
0130C    Revíziós csípőprotézis vápa, cementes
0130D    Revíziós csípőprotézis vápa, cement nélküli
0130E    Revíziós csípőprotézis szár, cementes
0130F    Revíziós csípőprotézis szár, cement nélküli
0130G    Bipoláris csípőprotézis
0130H    Revíziós csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid
01311    Totál csípőprotézis, cement nélküli
01313    Csípőprotézis szár, cement nélküli
01314    Csípőprotézis vápa, cement nélküli
01324    Unicondylaris térdprotézis, cementes, nem vezetett
01325    Unicondylaris térdprotézis, cement nélküli, nem vezetett
01326    Duocondylaris térdprotézis, cementes, részlegesen vezetett
01327    Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, részlegesen vezetett
01328    Duocondylaris térdprotézis, cementes, vezetett
01329    Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, vezetett
0132A    Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, nem vezetett
0132B    Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, nem vezetett
0132C    Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, részlegesen vezetett
0132D    Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett
0132E    Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, vezetett
0132F    Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, vezetett
0132G    Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, nem vezetett
0132H    Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, nem vezetett
0132J    Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, részlegesen vezetett
0132K    Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett
0132L    Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, vezetett
0132M    Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, vezetett
0132N    Duocondylaris térdprotézis, hibrid, részlegesen vezetett
0132P    Revíziós térdprotézis
0132Q    Revíziós térdprotézis femoralis komponens
0132R    Revíziós térdprotézis tibialis komponens
0132S    Patellofemoralis térdprotézis
01371    Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)
BEAVATKOZÁSOK "C"
58133    Felszínpótló bokaízületi protézis beültetése
5815H    Felszínpótló csípőprotézis beültetés
ESZKÖZÖK "D"
01310    Felszínpótló csípőízületi protézis
01323    Felszínpótló bokaízületi protézis
BEAVATKOZÁSOK "E"
5815T    Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés
5854M    Végtagmegőrző térdprotézis beültetés
ESZKÖZÖK "F"
01370    Végtagmegőrző endoprotézis (rosszindulatú alapbetegség kezelésében)
BEAVATKOZÁSOK "G"
5814K    Térdprotézis eltávolítás
5815U    Csípőprotézis eltávolítás
5815V    Protetizált csípőízület feltárás implantáció nélkül
58163    Repositio, csípő műtéti+femur osteotomia
58164    Repositio, csípő műtéti+medence osteotomia
58165    Repositio, csípő műtéti+femur+medence osteotomia
58168    Polygonalis medence osteotomia
5854N    Patellofemoralis térdprotézis eltávolítás
5854P    Protetizált térdízület feltárás implantáció nélkül
A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS (("A" BEAV. ÉS ("7" VAGY "9" VAGY "D" TÍPUSKÉNT "B" ESZKÖZ)) VAGY ("C" BEAV. ÉS ("6" VAGY "8" TÍPUSKÉNT "D" ESZKÖZ)) VAGY ("E" BEAV. ÉS ("6" VAGY "8" TÍPUSKÉNT "F" ESZKÖZ)) VAGY ("G" BEAV.))”
3. Az R3. 2. melléklet**** 08 371B Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
**** 08 371B    Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
BETEGSÉGEK
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:
A1800    A csontok és izületek gümőkórja
A6660    Csont és izületi framboesiás laesiók
L4050    Arthropathiás psoriasis (M07.0-M07.3*, M09.0*)
M0000    Staphylococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás
M0010    Pneumococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás
M0020    Egyéb streptococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás
M0080    Egyéb baktérium okozta arthritis és polyarthritis
M0090    Ízületi gyulladás nem specifikált pyogen kórokozó miatt
M0200    Arthropathia intestinalis bypass után
M0210    Dysenteriát követő arthropathia
M0220    Postimmunisatiós arthropathia
M0230    Reiter-betegség
M0280    Egyéb reaktív arthropathiák
M0290    Reaktív arthropathia, k.m.n.
M0500    Felty-syndroma
M0530    Rheumatoid arthritis más szervek és szervrendszerek érintettségével
M0580    Egyéb seropositiv rheumatoid arthritis
M0590    Seropositiv rheumatoid arthritis, k.m.n.
M0600    Seronegativ rheumatoid arthritis
M0610    Felnőttkori kezdetű Still-betegség
M0640    Gyulladásos polyarthropathia
M0680    Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis
M0690    Rheumatoid arthritis, k.m.n.
M0800    Fiatalkori reumás izületi gyulladás
M0820    Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis
M0830    Fiatalkori seronegativ polyarthritis
M0840    Kevés izületet érintő fiatalkori izületi gyulladás
M0880    Egyéb fiatalkori izületi gyulladás
M1000    Idiopathiás köszvény
M1100    Hydroxyapatit lerakódásos betegség
M1110    Familiaris chondrocalcinosis
M1120    Chondrocalcinosis egyéb
M1180    Egyéb, meghatározott kristály arthropathiák
M1190    Kristály arthropathia, k.m.n.
M1200    Krónikus postrheumás arthropathia [Jaccoud]
M1210    Kaschin-Beck betegség
M1220    Villonodularis synovitis (pigmentált)
M1230    Palindrom rheumatismus
M1240    Intermittáló hydrarthrosis
M1250    Sérüléses arthropathia
M1280    Egyéb meghatározott arthropathiák, m.n.o.
M1300    Polyarthritis, k.m.n.
M1310    Monoarthritis, m.n.o.
M1380    Egyéb, meghatározott izületi gyulladás
M1500    Elsődleges, általánosult (osteo-)arthrosis
M1510    Heberden-csomók (arthropathiával)
M1520    Bouchard csomók (arthropathiával)
M1530    Másodlagos többizületi arthrosis
M1540    Erosiv osteoarthrosis
M1580    Egyéb polyarthrosis
M1590    Polyarthrosis, k.m.n.
M1900    Egyéb elsődleges arthrosis
M1910    Egyéb izületek posttraumás arthrosisa
M1920    Egyéb másodlagos arthrosis
M1980    Egyéb, meghatározott arthrosis
M1990    Arthrosis, k.m.n.
M2510    Ízületi sipoly
M3520    Behçet-kór
ÉS BEAVATKOZÁSOK
5815C    Csípőprotézis fej csere
58169    Cervicocapitalis csípőprotézis beültetés
ÉS ESZKÖZÖK
01306    Cervicocapitalis protézis
01307    Cervicocapitalis csípőprotézis fej
01308    Csípőprotézis fej, fém
01309    Csípőprotézis fej, kerámia”
4. Az R3. 2. melléklet „**** 08 371C Cement nélküli csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
„**** 08 371C    Cement nélküli csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
58151    Csípőprotézis beültetés, cement nélküli
58157    Csípőprotézis vápa csere, cementes-cement nélkülire
58159    Csípőprotézis szár csere, cementes-cement nélkülire
5815B    Csípőprotézis csere, cementes-cement nélkülire
5815C    Csípőprotézis fej csere
5815F    Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra
5815J    Csípőprotézis csere, cement nélküli-cement nélkülire
5815K    Bipoláris csípőprotézis csere totálra
5815N    Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cement nélkülire
5815Q    Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cement nélkülire
5815R    Revíziós csípőprotézis beültetés
5815S    Bipoláris csípőprotézis beültetés
5815T    Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés
ÉS ESZKÖZÖK
01308    Csípőprotézis fej, fém
01309    Csípőprotézis fej, kerámia
0130B    Revíziós csípőprotézis, cement nélküli
0130D    Revíziós csípőprotézis vápa, cement nélküli
0130F    Revíziós csípőprotézis szár, cement nélküli
0130G    Bipoláris csípőprotézis
01311    Totál csípőprotézis, cement nélküli
01313    Csípőprotézis szár, cement nélküli
01314    Csípőprotézis vápa, cement nélküli
01371    Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)”
5. Az R3. 2. melléklet**** 08 371D Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül, nem traumatológiai indikáció esetén” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
**** 08 371D    Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül, nem traumatológiai indikáció esetén
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
5814G    Térdprotézis beültetés, unicondylaris
58542    Térdprotézis csere cementes-cementesre
58543    Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire
58544    Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre
58545    Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire
58547    Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre
58548    Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire
58549    Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854A    Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854B    Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre
5854C    Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire
5854D    Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854E    Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854G    Revíziós térdprotézis beültetés
5854H    Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés
5854J    Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés
ÉS ESZKÖZÖK
01324    Unicondylaris térdprotézis, cementes, nem vezetett
01325    Unicondylaris térdprotézis, cement nélküli, nem vezetett
0132A    Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, nem vezetett
0132B    Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, nem vezetett
0132G    Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, nem vezetett
0132H    Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, nem vezetett
0132P    Revíziós térdprotézis
0132Q    Revíziós térdprotézis femoralis komponens
0132R    Revíziós térdprotézis tibialis komponens”
6. Az R4. 2. melléklet**** 08 371E Bicondylaris, totál térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
**** 08 371E    Duocondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
58540    Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cementes
58541    Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cement nélküli
58542    Térdprotézis csere cementes-cementesre
58543    Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire
58544    Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre
58545    Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire
58547    Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre
58548    Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire
58549    Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854A    Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854B    Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre
5854C    Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire
5854D    Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854E    Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854F    Térdprotézis beültetés, duocondylaris, hibrid
5854G    Revíziós térdprotézis beültetés
5854H    Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés
5854J    Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés
5854K    Patellofemoralis térdprotézis beültetés
5854L    Patellofemoralis térdprotézis csere
5854M    Végtagmegőrző térdprotézis beültetés
ÉS ESZKÖZÖK
01326    Duocondylaris térdprotézis, cementes, részlegesen vezetett
01327    Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, részlegesen vezetett
01328    Duocondylaris térdprotézis, cementes, vezetett
01329    Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, vezetett
0132C    Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, részlegesen vezetett
0132D    Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett
0132E    Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, vezetett
0132F    Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, vezetett
0132J    Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, részlegesen vezetett
0132K    Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett
0132L    Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, vezetett
0132M    Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, vezetett
0132N    Duocondylaris térdprotézis, hibrid, részlegesen vezetett
0132P    Revíziós térdprotézis
0132Q    Revíziós térdprotézis femoralis komponens
0132R    Revíziós térdprotézis tibialis komponens
0132S    Patellofemoralis térdprotézis
01371    Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)”
7. Az R3. 2. melléklet**** 08 371H Cementes csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
**** 08 371H    Cementes csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
58150    Csípőprotézis beültetés, cementes
58156    Csípőprotézis vápa csere, cementes-cementesre
58158    Csípőprotézis szár csere, cementes-cementesre
5815A    Csípőprotézis csere, cementes-cementesre
5815C    Csípőprotézis fej csere
5815D    Csípőprotézis csere, cement nélküli-cementesre
5815F    Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra
5815K    Bipoláris csípőprotézis csere totálra
5815M    Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cementesre
5815P    Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cementesre
5815R    Revíziós csípőprotézis beültetés
5815S    Bipoláris csípőprotézis beültetés
5815T    Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés
ÉS ESZKÖZÖK
01301    Totál csípőprotézis, cementes
01304    Csípőprotézis szár, cementes
01305    Csípőprotézis vápa, cementes
01308    Csípőprotézis fej, fém
01309    Csípőprotézis fej, kerámia
0130A    Revíziós csípőprotézis, cementes
0130C    Revíziós csípőprotézis vápa, cementes
0130E    Revíziós csípőprotézis szár, cementes
0130G    Bipoláris csípőprotézis
01371    Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)”
8. Az R3. 2. melléklet**** 08 371K Hibrid csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
**** 08 371K    Hibrid csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
5815E    Csípőprotézis beültetés, hibrid, reverz hibrid
5815F    Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra
5815K    Bipoláris csípőprotézis csere totálra
5815R    Revíziós csípőprotézis beültetés
5815S    Bipoláris csípőprotézis beültetés
5815T    Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés
ÉS ESZKÖZÖK
01303    Totál csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid
01308    Csípőprotézis fej, fém
01309    Csípőprotézis fej, kerámia
0130C    Revíziós csípőprotézis vápa, cementes
0130D    Revíziós csípőprotézis vápa, cement nélküli
0130E    Revíziós csípőprotézis szár, cementes
0130F    Revíziós csípőprotézis szár, cement nélküli
0130G    Bipoláris csípőprotézis
0130H    Revíziós csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid
01371    Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)”
9. Az R3. 2. melléklet**** 08 371L Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül, traumatológiai indikáció esetén” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
**** 08 371L    Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül, traumatológiai indikáció esetén
TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B"
M1720    Kétoldali, posttraumás térdizületi arthrosis
M1730    Egyéb posttraumás gonarthrosis
S7240    A combcsont distalis törése
S7280    A combcsont egyéb részeinek törései
S8210    A sípcsont proximalis végének törése
S8330    A térd izületi porcának heveny sérülése
S8370    A térd komplex sérülése
ÉS BEAVATKOZÁSOK
5814G    Térdprotézis beültetés, unicondylaris
58542    Térdprotézis csere cementes-cementesre
58543    Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire
58544    Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre
58545    Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire
58547    Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre
58548    Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire
58549    Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854A    Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854B    Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre
5854C    Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire
5854D    Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854E    Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854G    Revíziós térdprotézis beültetés
5854H    Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés
5854J    Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés
ÉS ESZKÖZÖK
01324    Unicondylaris térdprotézis, cementes, nem vezetett
01325    Unicondylaris térdprotézis, cement nélküli, nem vezetett
0132A    Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, nem vezetett
0132B    Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, nem vezetett
0132G    Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, nem vezetett
0132H    Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, nem vezetett
0132P    Revíziós térdprotézis
0132Q    Revíziós térdprotézis femoralis komponens
0132R    Revíziós térdprotézis tibialis komponens”
10. Az R3. 2. melléklet**** 08 371M Nagyízületi protézis eltávolítás szeptikus szövődmények miatt spacer-beültetéssel” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
**** 08 371M    Nagyízületi protézis eltávolítás szeptikus szövődmények miatt spacer-beültetéssel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS "K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B"
T8450    Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt
T8460    Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]
T8470    Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt
ÉS BEAVATKOZÁSOK "C"
57874    Combfej resectio
57875    Combnyak resectio
57876    Femur distalis epiphysisének resectioja
57877    Tibia proximális epiphysisének resectioja
5814K    Térdprotézis eltávolítás
5815U    Csípőprotézis eltávolítás
ÉS BEAVATKOZÁSOK "D"
5815G    Spacer beültetés
ÉS ESZKÖZÖK "E"
01372    Spacer protézis, gyári
01373    Spacer protézis, kézi
A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("K" TÍPUSKÉNT "B" DIAGN.) ÉS "C" BEAV. ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ”
11. Az R3. 2. melléklet**** 08 372A Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek (protézisár térítése nélkül)” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
**** 08 372A    Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek (protézisár térítése nélkül)
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"
T8400    A belső izület protézisek mechanikai szövődményei
T8410    A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei
T8450    Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt
T8460    Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]
T8470    Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt
T8480    A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei
T8490    A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm.
BEAVATKOZÁSOK "D"
5814G    Térdprotézis beültetés, unicondylaris
58150    Csípőprotézis beültetés, cementes
58151    Csípőprotézis beültetés, cement nélküli
58156    Csípőprotézis vápa csere, cementes-cementesre
58157    Csípőprotézis vápa csere, cementes-cement nélkülire
58158    Csípőprotézis szár csere, cementes-cementesre
58159    Csípőprotézis szár csere, cementes-cement nélkülire
5815A    Csípőprotézis csere, cementes-cementesre
5815B    Csípőprotézis csere, cementes-cement nélkülire
5815C    Csípőprotézis fej csere
5815D    Csípőprotézis csere, cement nélküli-cementesre
5815E    Csípőprotézis beültetés, hibrid, reverz hibrid
5815F    Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra
5815J    Csípőprotézis csere, cement nélküli-cement nélkülire
5815K    Bipoláris csípőprotézis csere totálra
5815M    Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cementesre
5815N    Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cement nélkülire
5815P    Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cementesre
5815Q    Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cement nélkülire
5815R    Revíziós csípőprotézis beültetés
5815S    Bipoláris csípőprotézis beültetés
5815T    Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés
58169    Cervicocapitalis csípőprotézis beültetés
58540    Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cementes
58541    Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cement nélküli
58542    Térdprotézis csere cementes-cementesre
58543    Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire
58544    Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre
58545    Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire
58547    Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre
58548    Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire
58549    Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854A    Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854B    Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre
5854C    Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire
5854D    Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854E    Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854F    Térdprotézis beültetés, duocondylaris, hibrid
5854G    Revíziós térdprotézis beültetés
5854H    Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés
5854J    Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés
5854K    Patellofemoralis térdprotézis beültetés
5854L    Patellofemoralis térdprotézis csere
5854M    Végtagmegőrző térdprotézis beültetés
ESZKÖZÖK "E"
01301    Totál csípőprotézis, cementes
01303    Totál csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid
01304    Csípőprotézis szár, cementes
01305    Csípőprotézis vápa, cementes
01306    Cervicocapitalis csípőprotézis
01307    Cervicocapitalis csípőprotézis fej
01308    Csípőprotézis fej, fém
01309    Csípőprotézis fej, kerámia
0130A    Revíziós csípőprotézis, cementes
0130B    Revíziós csípőprotézis, cement nélküli
0130C    Revíziós csípőprotézis vápa, cementes
0130D    Revíziós csípőprotézis vápa, cement nélküli
0130E    Revíziós csípőprotézis szár, cementes
0130F    Revíziós csípőprotézis szár, cement nélküli
0130G    Bipoláris csípőprotézis
0130H    Revíziós csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid
01311    Totál csípőprotézis, cement nélküli
01313    Csípőprotézis szár, cement nélküli
01314    Csípőprotézis vápa, cement nélküli
01324    Unicondylaris térdprotézis, cementes, nem vezetett
01325    Unicondylaris térdprotézis, cement nélküli, nem vezetett
01326    Duocondylaris térdprotézis, cementes, részlegesen vezetett
01327    Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, részlegesen vezetett
01328    Duocondylaris térdprotézis, cementes, vezetett
01329    Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, vezetett
0132A    Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, nem vezetett
0132B    Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, nem vezetett
0132C    Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, részlegesen vezetett
0132D    Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett
0132E    Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, vezetett
0132F    Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, vezetett
0132G    Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, nem vezetett
0132H    Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, nem vezetett
0132J    Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, részlegesen vezetett
0132K    Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett
0132L    Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, vezetett
0132M    Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, vezetett
0132N    Duocondylaris térdprotézis, hibrid, részlegesen vezetett
0132P    Revíziós térdprotézis
0132Q    Revíziós térdprotézis femoralis komponens
0132R    Revíziós térdprotézis tibialis komponens
0132S    Patellofemoralis térdprotézis
01371    Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)
BEAVATKOZÁSOK "F"
5815H    Felszínpótló csípőprotézis beültetés
ESZKÖZÖK "G"
01310    Felszínpótló csípőízületi protézis
BEAVATKOZÁSOK "H"
5815T    Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés
5854M    Végtagmegőrző térdprotézis beültetés
ESZKÖZÖK "I"
01370    Végtagmegőrző endoprotézis (rosszindulatú alapbetegség kezelésében)
BEAVATKOZÁSOK "J"
5814K    Térdprotézis eltávolítás
5815U    Csípőprotézis eltávolítás
5815V    Protetizált csípőízület feltárás implantáció nélkül
58163    Repositio, csípő műtéti+femur osteotomia
58164    Repositio, csípő műtéti+medence osteotomia
58165    Repositio, csípő műtéti+femur+medence osteotomia
58168    Polygonalis medence osteotomia
5854N    Patellofemoralis térdprotézis eltávolítás
5854P    Protetizált térdízület feltárás implantáció nélkül
A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("K" TÍPUSKÉNT "C" DIAGN.) ÉS (("D" BEAV. ÉS ("7" VAGY "9" VAGY "D" TÍPUSKÉNT "E" ESZKÖZ)) VAGY ("F" BEAV. ÉS ("6" VAGY "8" TÍPUSKÉNT "G" ESZKÖZ)) VAGY ("H" BEAV. ÉS ("6" VAGY "8" TÍPUSKÉNT "I" ESZKÖZ)) VAGY ("J" BEAV.))”
12. Az R3. 2. melléklet**** 08 372C Komplikáció miatt végzett cement nélküli csípőprotézis-beültetés” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
**** 08 372C    Komplikáció miatt végzett cement nélküli csípőprotézis-beültetés
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"
T8400    A belső izület protézisek mechanikai szövődményei
T8410    A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei
T8450    Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt
T8460    Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]
T8470    Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt
T8480    A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei
T8490    A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm.
BEAVATKOZÁSOK "D"
58151    Csípőprotézis beültetés, cement nélküli
58157    Csípőprotézis vápa csere, cementes-cement nélkülire
58159    Csípőprotézis szár csere, cementes-cement nélkülire
5815B    Csípőprotézis csere, cementes-cement nélkülire
5815C    Csípőprotézis fej csere
5815F    Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra
5815J    Csípőprotézis csere, cement nélküli-cement nélkülire
5815K    Bipoláris csípőprotézis csere totálra
5815N    Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cement nélkülire
5815Q    Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cement nélkülire
5815R    Revíziós csípőprotézis beültetés
5815S    Bipoláris csípőprotézis beültetés
5815T    Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés
ESZKÖZÖK "E"
01308    Csípőprotézis fej, fém
01309    Csípőprotézis fej, kerámia
0130B    Revíziós csípőprotézis, cement nélküli
0130D    Revíziós csípőprotézis vápa, cement nélküli
0130F    Revíziós csípőprotézis szár, cement nélküli
0130G    Bipoláris csípőprotézis
01311    Totál csípőprotézis, cement nélküli
01313    Csípőprotézis szár, cement nélküli
01314    Csípőprotézis vápa, cement nélküli
01371    Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)
A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("K" TÍPUSKÉNT "C" DIAGN.) ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ”
13. Az R3. 2. melléklet**** 08 372D Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis-beültetés, nem traumatológiai indikáció esetén” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
**** 08 372D    Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis-beültetés, nem traumatológiai indikáció esetén
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"
T8400    A belső izület protézisek mechanikai szövődményei
T8410    A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei
T8450    Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt
T8460    Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]
T8470    Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt
T8480    A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei
T8490    A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm.
BEAVATKOZÁSOK "D"
5814G    Térdprotézis beültetés, unicondylaris
58542    Térdprotézis csere cementes-cementesre
58543    Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire
58544    Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre
58545    Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire
58547    Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre
58548    Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire
58549    Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854A    Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854B    Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre
5854C    Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire
5854D    Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854E    Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854G    Revíziós térdprotézis beültetés
5854H    Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés
5854J    Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés
5854M    Végtagmegőrző térdprotézis beültetés
ESZKÖZÖK "E"
01324    Unicondylaris térdprotézis, cementes, nem vezetett
01325    Unicondylaris térdprotézis, cement nélküli, nem vezetett
0132A    Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, nem vezetett
0132B    Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, nem vezetett
0132G    Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, nem vezetett
0132H    Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, nem vezetett
0132P    Revíziós térdprotézis
0132Q    Revíziós térdprotézis femoralis komponens
0132R    Revíziós térdprotézis tibialis komponens
01371    Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)
A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("K" TÍPUSKÉNT "C" DIAGN.) ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ”
14. Az R3. 2. melléklet**** 08 372E Komplikáció miatt végzett bicondylaris, totál térdprotézis-beültetés” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
**** 08 372E    Komplikáció miatt végzett duocondylaris térdprotézis-beültetés
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"
T8400    A belső izület protézisek mechanikai szövődményei
T8410    A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei
T8450    Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt
T8460    Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]
T8470    Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt
T8480    A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei
T8490    A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm.
BEAVATKOZÁSOK "D"
58540    Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cementes
58541    Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cement nélküli
58542    Térdprotézis csere cementes-cementesre
58543    Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire
58544    Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre
58545    Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire
58547    Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre
58548    Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire
58549    Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854A    Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854B    Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre
5854C    Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire
5854D    Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854E    Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854F    Térdprotézis beültetés, duocondylaris, hibrid
5854G    Revíziós térdprotézis beültetés
5854H    Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés
5854J    Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés
5854K    Patellofemoralis térdprotézis beültetés
5854L    Patellofemoralis térdprotézis csere
5854M    Végtagmegőrző térdprotézis beültetés
ESZKÖZÖK "E"
01326    Duocondylaris térdprotézis, cementes, részlegesen vezetett
01327    Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, részlegesen vezetett
01328    Duocondylaris térdprotézis, cementes, vezetett
01329    Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, vezetett
0132C    Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, részlegesen vezetett
0132D    Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett
0132E    Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, vezetett
0132F    Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, vezetett
0132J    Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, részlegesen vezetett
0132K    Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett
0132L    Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, vezetett
0132M    Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, vezetett
0132N    Duocondylaris térdprotézis, hibrid, részlegesen vezetett
0132P    Revíziós térdprotézis
0132Q    Revíziós térdprotézis femoralis komponens
0132R    Revíziós térdprotézis tibialis komponens
0132S    Patellofemoralis térdprotézis
01371    Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)
A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("K" TÍPUSKÉNT "C" DIAGN.) ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ”
15. Az R3. 2. melléklet**** 08 372L Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis-beültetés, traumatológiai indikáció esetén” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
**** 08 372L    Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis-beültetés, traumatológiai indikáció esetén
TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B"
M1720    Kétoldali, posttraumás térdizületi arthrosis
M1730    Egyéb posttraumás gonarthrosis
S7240    A combcsont distalis törése
S7280    A combcsont egyéb részeinek törései
S8210    A sípcsont proximalis végének törése
S8330    A térd izületi porcának heveny sérülése
S8370    A térd komplex sérülése
"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"
T8400    A belső izület protézisek mechanikai szövődményei
T8410    A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei
T8450    Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt
T8460    Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]
T8470    Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt
T8480    A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei
T8490    A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm.
BEAVATKOZÁSOK "D"
5814G    Térdprotézis beültetés, unicondylaris
58542    Térdprotézis csere cementes-cementesre
58543    Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire
58544    Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre
58545    Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire
58547    Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre
58548    Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire
58549    Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854A    Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854B    Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre
5854C    Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire
5854D    Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre
5854E    Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire
5854G    Revíziós térdprotézis beültetés
5854H    Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés
5854J    Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés
ESZKÖZÖK "E"
01324    Unicondylaris térdprotézis, cementes, nem vezetett
01325    Unicondylaris térdprotézis, cement nélküli, nem vezetett
0132A    Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, nem vezetett
0132B    Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, nem vezetett
0132G    Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, nem vezetett
0132H    Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, nem vezetett
0132P    Revíziós térdprotézis
0132Q    Revíziós térdprotézis femoralis komponens
0132R    Revíziós térdprotézis tibialis komponens
"B" DIAGN. ÉS ("K" TÍPUSKÉNT "C" DIAGN.) ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ”
16. Az R3. 2. melléklet**** 08 372M Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikációval megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
**** 08 372M    Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikációval
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"
T8400    A belső izület protézisek mechanikai szövődményei
T8410    A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei
T8450    Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt
T8460    Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]
T8470    Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt
T8480    A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei
T8490    A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm.
BEAVATKOZÁSOK "D"
5815C    Csípőprotézis fej csere
58169    Cervicocapitalis csípőprotézis beültetés
ESZKÖZÖK "E"
01306    Cervicocapitalis csípőprotézis
01307    Cervicocapitalis csípőprotézis fej
01308    Csípőprotézis fej, fém
01309    Csípőprotézis fej, kerámia
A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("K" TÍPUSKÉNT "C" DIAGN.) ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ”
17. Az R3. 2. melléklet**** 08 372X Komplikáció miatt végzett cementes csípőprotézis-beültetés megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
**** 08 372X    Komplikáció miatt végzett cementes csípőprotézis-beültetés
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"
T8400    A belső izület protézisek mechanikai szövődményei
T8410    A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei
T8450    Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt
T8460    Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]
T8470    Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt
T8480    A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei
T8490    A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm.
BEAVATKOZÁSOK "D"
58150    Csípőprotézis beültetés, cementes
58156    Csípőprotézis vápa csere, cementes-cementesre
58158    Csípőprotézis szár csere, cementes-cementesre
5815A    Csípőprotézis csere, cementes-cementesre
5815C    Csípőprotézis fej csere
5815D    Csípőprotézis csere, cement nélküli-cementesre
5815F    Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra
5815K    Bipoláris csípőprotézis csere totálra
5815M    Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cementesre
5815P    Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cementesre
5815R    Revíziós csípőprotézis beültetés
5815S    Bipoláris csípőprotézis beültetés
5815T    Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés
ESZKÖZÖK "E"
01301    Totál csípőprotézis, cementes
01304    Csípőprotézis szár, cementes
01305    Csípőprotézis vápa, cementes
01308    Csípőprotézis fej, fém
01309    Csípőprotézis fej, kerámia
0130A    Revíziós csípőprotézis, cementes
0130C    Revíziós csípőprotézis vápa, cementes
0130E    Revíziós csípőprotézis szár, cementes
0130G    Bipoláris csípőprotézis
01371    Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)
A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("K" TÍPUSKÉNT "C" DIAGN.) ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ”
18. Az R3. 2. melléklet**** 08 372Y Komplikáció miatt végzett hibrid csípőprotézis-beültetés” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
**** 08 372Y    Komplikáció miatt végzett hibrid csípőprotézis-beültetés
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"
T8400    A belső izület protézisek mechanikai szövődményei
T8410    A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei
T8450    Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt
T8460    Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]
T8470    Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt
T8480    A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei
T8490    A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm.
BEAVATKOZÁSOK "D"
5815E    Csípőprotézis beültetés, hibrid, reverz hibrid
5815F    Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra
5815K    Bipoláris csípőprotézis csere totálra
5815R    Revíziós csípőprotézis beültetés
5815S    Bipoláris csípőprotézis beültetés
5815T    Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés
ESZKÖZÖK "E"
01303    Totál csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid
01308    Csípőprotézis fej, fém
01309    Csípőprotézis fej, kerámia
0130C    Revíziós csípőprotézis vápa, cementes
0130D    Revíziós csípőprotézis vápa, cement nélküli
0130E    Revíziós csípőprotézis szár, cementes
0130F    Revíziós csípőprotézis szár, cement nélküli
0130G    Bipoláris csípőprotézis
0130H    Revíziós csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid
01371    Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)
A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("K" TÍPUSKÉNT "C" DIAGN.) ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ”
19. Az R3. 2. melléklet**** 08 3960 Belső rögzítő eszközök eltávolítása a csípőből, a femurból” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
**** 08 3960    Belső rögzítő eszközök eltávolítása a csípőből, a femurból
TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "A"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
BETEGSÉGEK "B"
M8705    Idiopathiás asepticus csontelhalás medence és tompor
M8715    Gyógyszer okozta csontelhalás medence és tompor
M8725    Posttraumás csontelhalás medence és tompor
M8735    Egyéb másodlagos csontelhalás medence és tompor
Q6500    A csípő veleszületett egyoldali dislocatiója
Q6510    A csípő veleszületett kétoldali dislocatiója
Q6530    A csípő veleszületett egyoldali subluxatiója
Q6540    A csípő veleszületett kétoldali subluxatiója
Q6580    A csípő egyéb veleszületett deformitásai
S3230    A csípőlapát törése
S3240    Az acetabulum törése
S7200    A combnyak törése
S7210    Pertrochanter törés
S7220    Subtrochantericus törés
S7230    A combcsont testének törése
S7240    A combcsont distalis törése
S7270    A combcsont többszörös törése
S7280    A combcsont egyéb részeinek törései
S7290    A combcsont k.m.n. részének törése
BEAVATKOZÁSOK "C"
52362    Endossealis implantatum eltávolítása
57882    Belső fémrögzítés eltávolítása (tűződrót)
57883    Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót)
83629    Velőűrszeg dinamizálás, retesz eltávolítás
8362A    Velőűrszeg eltávolítás + öblítő drainage
BEAVATKOZÁSOK "D"
5815U    Csípőprotézis eltávolítás
("A" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.)”
20. Az R3. 2. melléklet**** 08 488Z Vázizomrendszer egyéb műtétei súlyos társult betegséggel megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
**** 08 488Z    Vázizomrendszer egyéb műtétei súlyos társult betegséggel
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
16970    Arthroscopia
16971    Arthroscopia csuklón
16972    Arthroscopia könyökön
16973    Arthroscopia vállon
50151    Koponyacsont tumor, granuloma eltávolítás
50200    Impressiós koponyatörés ellátása
50201    Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása
50203    Calvaria-plastica allo- vagy autografttal
50432    Carpal tunnel felszabadítás
50435    Egyéb Tunnel syndromák műtétei
50450    Transpositio nervi periferialis
52362    Endossealis implantatum eltávolítása
52812    Processus styloideus elongatus resectio
54010    Lymphadenectomia superficialis
54020    Lymphadenectomia regionalis
54132    Lépmegtartó műtét (sutura, ragasztás)
54137    Lépmegtartó műtét (sutura, ragasztás), laparoscopos
55204    Pancreas sérülés ellátása
55295    Retroperitonealis vérzés ellátása (packing)
57600    Járomcsont törés zárt repositiója
57610    Járomcsont törés nyílt repositiója
57630    Maxilla és mandibula törések nyílt repositiója
57640    Állkapocs törések nyílt repositiója
57650    Orbita törések nyílt repositiója
57660    Arctörések zárt repositiója
57670    Arctörések nyílt repositiója
57680    Járomív törés synthesise
57700    Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv.
57710    Arccsont laesio kimetszés
57720    Arccsont részleges kivésése
57721    Részleges maxilla eltávolítás
57722    Teljes maxilla eltávolítás
57723    Arccsont törés ellátása (minilemez, csavar, T.lemez)
57730    Mandibula kimetszése és reconstructioja
57731    Mandibula kimetszés és reconstr./csontgraft,proth.
57740    Temporomandibularis arthroplastica
57750    Arccsontplastica csontresectioval, implantatio nélkül
57752    Arccsontplasztika, autogen csont transzplantatióval
57753    Arccsontplasztika, konzervcsont implantatióval
57754    Arccsontplasztika, xeno-implantatióval
57781    Resectio costae primae
57783    Scalenotomia et exstirpatio costae I.
57784    Exstirpatio cicatricis post op. propter TOS
57785    Exstirpatio costae I. et sympathectomia thoracalis
57790    Ostectomia preservatio céljából
57800    Csont idegentest eltávolítás
57810    Osteotomia humeri
57811    Osteotomia ulnae
57812    Osteotomia metacarpi
5781A    Osteotomia tibiae infraligamentalis alta
5781B    Osteotomia tibiae pro correctione
5781C    Osteotomia calcanei
5781E    Denks műtét
5781F    Osteotomia metatarsi
5781G    Osteotomia scapulae
5781H    Os tibiale ext.levésés, m.tib.post transfer
5781I    Maquet műtét
5781K    Osteotomia radii
5781L    Hidcallus levésés
5781M    Osteotomia fibulae
5781N    Osteotomia s. Hohmann
57820    Schede műtét
57821    Osteotomia sec.Brandes
57822    Mayo műtét hallux valgus miatt
57823    Wilson műtét + csavaros osteosynth.
57824    Metatarsus I. fej plastica
57825    Helal műtét (I-II-IV)
57826    Helal műtét (részleges)
57827    Metatarsus II-V fej plastica
57829    Hallux valgus miatt osteotomia
57830    Csont tumor exstirpatio
57831    Exostosis levésés
57832    Exstirpatio intralaesionalis tumoris ossealis
57833    Exstirpatio marginalis tumoris ossealis
57834    Exstirpatio latus tumoris ossealis
57835    Exstirpatio radicalis tumoris ossealis
57840    Osteotomia digiti seu metatarsi
57841    Evans műtét
57842    Resectio cuneiformis tarsalis
57843    Radius fej resectio
57844    Ulna fej resectio
57845    Ulna proc. styl. resectio
57846    Humerus fej eltávolítás
57847    Girdlestone plastica
57848    Proc.styl.radii resectio
57849    Csontfragmentum eltávolítás
5784A    Ectopiás csont kiirtása
5784B    Csontcsőr levésés
57850    Patellectomia totalis
57851    Patellectomia partialis
57852    Patella multipartita osteotomiaja
57853    Exstirpatio ossis extremitatis superioris
57854    Exstirpatio ossis extremitatis inferioris
57855    Talus exstirpatio
57860    Cortico-spongiosus span átültetés
57861    Csontblock beültetés, autolog
57862    Csontblock beültetés, homolog
57863    Csontblock beültetés, érnyeles
57864    Csontblock beültetés, szabad érnyeles
57865    Spongiosa plastica,autolog
57866    Spongiosa plastica,homolog
57867    Fibula-span beültetés
57868    Borda-span beültetés
57869    Csontpótlás heterolog
5786A    Csontpótlás syntethicus
5786B    Grice műtét
5786D    Transport osteotomia
57871    Dissecalodó femur condylus fragmentum fixatioja
57872    Csont belső rögzítés - pathológiás törés preventio
57873    Csont belső rögzítés- egyéb okból
57883    Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót)
57890    Végtaghosszabbítás - felkaron
57891    Végtaghosszabbítás - alkaron
57892    Végtaghosszabbítás - femur
57893    Végtaghosszabbítás-lábszár
57894    Végtagrövidítés - alsó végtag
57895    Végtagrövidítés - felső végtagon
57896    Végtaghosszabbítás és correctio
57898    Osteosynthesis, hosszabbítás után
57899    Fusios műtét álízületnél
5789A    Ék osteotomia és csonthosszabítás kézen
5789B    Ujj hosszabbítás, autológ csontléc beültetéssel
5789C    Ujj hosszabbítás, distractorral
5789D    Segment transp. osteotomia seu:végtaghossz.tibián /fixexterne v Ilzaro
57901    Goetze cerclage
57906    Jewett szegezés
57907    Pugh szegezés
57908    DHS synthesis
57909    Vitallium kombinált szegezés
5790A    Ender szegezés
5790B    Percutan tűzés, menetes Kirschner
5790D    Palacos-plombage
5790E    Verbund-osteosynthesis
5790F    Percutan csavarozás (combnyak csavarozás)
5790G    Antibiotikus palacos plombage
57910    Csontegyesítést követő resynthesis (reoperáció)
57920    Intraossealis drótvarrat
57921    Tűzés feltárással
57922    Húzóhurkos rögzítés
57923    Cerclage csonttörés rögzítésére
57924    Csavarozás
57925    KFI lemezelés
57926    Kis DC lemezelés
57927    Keskeny DC lemezelés
57928    Széles DC lemezelés
57929    Karmos lemezelés
5792A    Támasztó lemezelés
5792B    Ender lemezelés
5792C    Burri lemezelés
5792D    Rekonstrukciós lemez felhelyezés
5792E    Lohere lemez felhelyezés
5792F    H lemezelés
5792G    T lemezelés
5792H    Fél cső lemezelés
5792I    Kettős lemezelés
5792K    KFI minicsavarozás
5792L    KFI mini lemezelés
5792M    KFI mini T lemezelés
5792N    95 fokos szögletlemezelés, condylus lemezelés
5792P    135 fokos szögletlemezelés
5792R    DCS synthesis
57930    Repositio epiphyseos clausa
57940    Repositio epiphyseos aperta operativa
57950    Nyílt törés vagy ficam elsődleges kötözése
58002    Ízületi szabadtest eltávolítás (feltárásból)
58003    Ízületi idegentest eltávolítás (feltárásból)
58010    Resectio plicae intraarticularis
58012    Capsulectomia articulationis
58013    Arthrolysis
58020    Ízületi sérülés ellátása
58021    Ízületi porc curettage, feltárásból
58022    Ízületi porc felfúrás, feltárásból, Pridie szerint
58023    Arthroscopos Pridie fúrások
58033    Lumbalis discectomia, flavotomian keresztül
58034    Lumbalis discectomia, flavo-v.hemilaminect.át
58035    Többsz.lumb.discect., flavo-v.laminectomiával
58036    Discectomia percutanea
58040    Meniscectomia partialis, arthroscopos
58041    Meniscectomia partialis, arthrotomia
58042    Meniscus reinsertio, arthroscopos
58043    Meniscus reinsertio, arthrotomia
58044    Meniscectomia totalis, arthroscopos
58045    Osteochondralis fragmentum rögzítése
58046    Szabadtest eltávolítás a térdből, arthroscopos
58047    Shaver műtét (térd), arthroscopos
58048    Ízületi porc sérülés ellátása
58050    Synovectomia partialis, arthroscopos
58051    Synovectomia partialis, arthrotomia
58052    Synovectomia totalis, arthrotomia
58053    Plica eltávolítás, arthroscopos
58054    Arthroscopos műtét (kivéve térdízület)
58055    Arthroscopos szalagplastica
58056    Arthroscopos szalagvarrat
58057    Arthroscopos mozaik plasztika
58058    Arthroscopos retinaculum plasztika
58059    Boka, váll, térdízületi arthroscopos debridement
58060    Reinsertio, arthroscopos
58090    Capsulographia articulationis manus
58091    Capsulodesis
58092    Syndesmosis fibulo-tibialis varrat
58093    Syndesmosis fibulo-tibialis reinsertio
58094    Syndesmosis fibulo-tibialis állítócsavarozás
5810Z    EDF
58110    Arthrodesis, tűzés
58111    Arthrodesis, csavarozás
58112    Arthrodesis, lemezelés
58113    Arthrodesis, fixateur externae
58114    Arthrodesis, szeggel
58115    Arthrodesis, Chopart vagy Lambrinuddi szerint
58117    Navicularae álízület megoldása, csontátültetéssel és Herbert csavarral
5812F    Sacroiliacalis ízület csavaros rögzítése
5812G    Sacroiliacalis ízület lemezes rögzítése
58130    Külbokaszalag varrat
58131    Külbokaszalag plastica
58132    Delta varrat
58140    Medialisatio patellae
58141    Reinsertio lig. patellae
58142    Reinsertio tendinis quadricipitis fem.
58143    Impressio kiemelés térden, arthroscopos
58145    Impressio kiemelés, spongiosa plastica támasztóelem
58146    Impressio kiemelés, spongiosa plastica csavarozás
5814C    Oldalszalag varrat
5814D    Oldalszalag reinsertio
5814K    Térdprotézis eltávolítás
5814M    Ficat plastica
5814N    Green műtét
5814P    Térdízületi porc-csont allographt osteochondr.diss
5814R    Térdízületi porc-csont autographt osetochondr.diss
5814U    Arthroscopos keresztszalag pótlás /Arthex műszer készlettel/
5815U    Csípőprotézis eltávolítás
58160    Chiari-osteotomia
58161    Vápatető képzés
58174    Ujjízületi protézis beültetés
58175    Csuklóprotézis eltávolítás
58176    Ujjízületi protézis eltávolítás
58185    Putti-Platt műtét
5818A    Vállprotézis beültetés - hemi
5818B    Vállprotézis beültetés - total
5818D    Vállprotézis eltávolítás
58190    Ligamentum annulare-varrat
58191    Ligamentum collaterale ulnare varrat
58192    Ligamentum collaterale radiale varrat
58193    Radius fejecs protézis beültetés
58194    Ulnavég protézis beültetés
58195    Radiusfejecs protézis eltávolítás
58196    Ulnavég protézis eltávolítás
58197    Könyökprotézis beültetés
58198    Könyökprotézis eltávolítás
58201    Kéz lágyrészének feltárása
58204    Idegentest eltávolítás kézből
58210    Izomelválasztás, kézen
58211    Tendolysis, kézen
58220    Reconstructio musc. manus
58221    Ganglion manus exstirpatio (kivéve kézháti)
58222    Reconstructio vaginae tendinis manus
58230    Aponeurectomia partialis manus
58240    Feszítő ín varrata kézen
58244    Pull out wire rögzítés
58246    Extensor ín reinsertio, kézen
58247    Flexor ín reinsertio kézen
58248    Palmar plate reinsertio
58290    Pulley varrat
58291    Pulley plastica
58292    Pulley advancement
58307    Tractus iliotibialis incisio
58308    Retinaculum bemetszés (térd)
58309    Tenotomia capsulotomiamque m.abductoris hallucis
5830A    Flex. hallucis longus tenotomia
5830B    Tenotomia musculi extensoris hallucis longus
58311    Scalenotomia
58314    Izomátmetszés
58318    Bennett műtét
5831A    Extensor antebrachii leválasztás
5831B    Flexor antebrachii leválasztás, distalisatio
5831C    Pronator leválasztás
5831D    Tenotomia subcutanea musculi adductoris femoris
5831E    Tenotomia musculi adductoris femoris aperta
5831F    Iliopsoas tenotomia
5831G    Spina il.ant.inf. leválasztás, adductor tenotomia
5831H    Spina il.ant.inf. izom leválasztás
5831I    Quadriceps fem. tenotomia
5831K    Gastrocnemius aponeurotomia
5831L    Achillotomia
5831M    Achillotomia capsulotomiamque posterior
5831N    Achillotomia capsulotomiamque posterior et mediale
5831P    Achillotomia+capsulotomia post.+med.+flexor tenot.
5831R    Achillot.+capsulot.post.+med.+talpi felszab.+talus
5831S    Achillot.+capsulot.post.+med.+m.tib.post. transpos
5831T    Alkari hajlító izmok desinsertiója (Gosset)
58322    Baker-cysta eltávolítása
58325    Térdtáji ganglion exstirpatio
58327    Lágyrésztumor exstirpatio - marginalis
58328    Lágyrésztumor exstirpatio - széles
58329    Lágyrésztumor exstirpatio, radicalis
58340    Bursa olecrani exstirpatio
58341    Bursa praepatellaris exstirpatio
58342    Sinus tarsi excochleatio
58343    Lábháti ganglion exstirpatio
58344    Bokatáji ganglion exstirpatio
58345    Dupuytren plantaris excisio
58350    Izomvarrat
58352    Fasciavarrat
58361    Ínreconstructio
58362    Fascia reconstructio
58366    Kulcslyuk plastica
58367    Izomtranspositio
58368    Íntranspositio
58369    Distalisatio musc. tibialis ant.
5836A    Miller műtét
5836B    Transpositio musc. flexoris ad tend. Achillesi
5836C    Transpositio musc. extensoris ad tend. Achillesi
5836D    Transplantatio musc. peronei
5836E    Transplantatio musc. tibialis ant.
5836F    Transplantatio ossis
5836G    Transplantatio ligamenti
58370    Izomplastica
58371    Ínplastica
58373    Izomtransplantatio
58374    Íntransplantatio, autolog
58375    Íntransplantatio, homolog
58376    Íntransplantatio, műanyag
58377    Fascia transplantatio-autolog
58378    Fascia transplantatio-homolog
58379    Izomhosszabítás
5837A    Izomrövidítés
5837B    Ínhosszabítás
5837C    Ínrövidítés
5837D    Plicatio fasciae
5837E    Szalagplasztika
5837G    Retropositio musc. adductoris longi
5837H    Achilles in ruptura reconstructio
5837I    Bennett műtét + rectus eredés leválasztás
5837K    Eggers műtét
5837L    Eggers műtét + capsulotomia post.
5837M    Térd flexor tenotomia
5837N    Térd flexor tenotomia+capsulotomia post.
5837P    Térd flexor tenotomia+capsulot.post.+gastrocnemius
58390    Omovertebralis köteg resectio
58400    Amputatio digiti manus
58401    Amputatio digitorum manus
58404    Exarticulatio kézujjon
58405    Amputatio digiti post amputationem traumaticam
58410    Amputatio pollicis post amputationem traumaticam
58411    Amputatio pollicis
58412    Amputatio pollicis secundarius
58414    Exarticulatio metacarpo-phalangealis pollicis
58450    Amputatio digiti pedis
58451    Exarticulatio interphalangealis digiti pedis
58460    Amputatio pedis
58461    Exarticulatio tarso-metatarsalis
58462    Exarticulatio intertarsalis
58463    Exarticulatio talo-calcanealis
58464    Exarticulatio talo-cruralis
58470    Amputatio cruris
58471    Amputatio pedis in regione malleoli
58500    Revisio amputationis
58510    Reamputatio kézujjon
58530    Reamputatio, lábon
5854N    Patellofemoralis térdprotézis eltávolítás
58561    Replantatiós műtét, kis amputatum
58752    Emlő bőrének plasztikája
58904    Sebrevisio (subcutan szövetnél mélyebben lévő elváltozás esetén)
58922    Mesh-graft
58923    Thiersch lebeny, hámlebeny
58924    Plastica cutis sec. Reverdin
58925    Vándoroltatott szabadlebeny
58926    Irhaátültetés, szabad
58931    V-Y-plasztika
58932    Bőrforgatásos bőrpótlás
58933    Karéjos bőreltolás Imre szerint
58935    Érnyeles bőr-izom lebeny
58936    Érnyeles izomlebeny
58937    Távoli nyeleslebeny
58938    Kettős nyeleslebeny
58939    Vándoroltatott nyeleslebeny
5893D    Hídlebeny
5893F    Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny
58940    Hengerlebeny, egyszerű
58941    Hengerlebeny, vándoroltatott
58950    Keresztezett bőrpótlás
58951    Zseblebeny
58953    Hajlító izom-motor képzés, latissimus dors. lebeny transp
58960    Lebeny vagy nyeles lebeny más helyhez erősítése
58970    Lebeny vagy nyeles lebeny revisio
81791    Szívó-öblítő drain
81871    Számfeletti ujj eltávolítása
81962    PMMA lánc behelyezés
82043    Repositio obtecta fr. patellae
82052    Repositio obtecta fr. malleoli
82053    Repositio obtecta fr. metatarsi
82080    Repositio obtecta fracturae
82092    Repositio operativa luxationis
82097    Arthroscopos labrum refixatio
82130    Osteoclasis, refractura arteficialis
83301    Fixateur externe maxi- midi behelyezése műtéti eljárással
83306    Elektromos ingerlőkészülék beültetése csontba
83307    Fixateur mini behelyezése műtéti eljárással
83310    Wagner apparatus
83400    Compressios törésegyesítés
83620    Velőűrsínezés
83623    Rush-szegezés
83624    Gamma-szegezés
83625    Velőűrszegezés, fedett
83626    Velőűrszegezés, reteszelt - fedett
83627    Velőűrszegezés, nyílt
83628    Velőűrszegezés, reteszelt - nyílt
83629    Velőűrszeg dinamizálás, retesz eltávolítás
8362A    Velőűrszeg eltávolítás + öblítő drainage
83630    Velőűr felfúrás
84010    Extensio sceletalis - Kirschner drót
84714    Calcaneus extensio
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI”
21. Az R3. 2. melléklet**** 21 854B Nem meghatározott lokalizációjú sérülések műtétei” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:
**** 21 854B    Nem meghatározott lokalizációjú sérülések műtétei
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK
54132    Lépmegtartó műtét (sutura, ragasztás)
54137    Lépmegtartó műtét (sutura, ragasztás), laparoscopos
55295    Retroperitonealis vérzés ellátása (packing)
57600    Járomcsont törés zárt repositiója
57610    Járomcsont törés nyílt repositiója
57630    Maxilla és mandibula törések nyílt repositiója
57640    Állkapocs törések nyílt repositiója
57650    Orbita törések nyílt repositiója
57660    Arctörések zárt repositiója
57670    Arctörések nyílt repositiója
57680    Járomív törés synthesise
57700    Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv.
57800    Csont idegentest eltávolítás
5781M    Osteotomia fibulae
57843    Radius fej resectio
57846    Humerus fej eltávolítás
5786D    Transport osteotomia
57900    Percutan tűzés
57902    Combnyak szegezés
57903    Combnyak csavarozás - fedett
57904    Combnyak csavarozás - feltárás
57905    Combnyak tűzés
57908    DHS synthesis
57909    Vitallium kombinált szegezés
5790A    Ender szegezés
5790B    Percutan tűzés, menetes Kirschner
5790D    Palacos-plombage
5790E    Verbund-osteosynthesis
57910    Csontegyesítést követő resynthesis (reoperáció)
57924    Csavarozás
57925    KFI lemezelés
57926    Kis DC lemezelés
57927    Keskeny DC lemezelés
57928    Széles DC lemezelés
57929    Karmos lemezelés
5792A    Támasztó lemezelés
5792B    Ender lemezelés
5792C    Burri lemezelés
5792D    Rekonstrukciós lemez felhelyezés
5792E    Lohere lemez felhelyezés
5792F    H lemezelés
5792G    T lemezelés
5792H    Fél cső lemezelés
5792I    Kettős lemezelés
5792R    DCS synthesis
57930    Repositio epiphyseos clausa
57940    Repositio epiphyseos aperta operativa
58020    Ízületi sérülés ellátása
58040    Meniscectomia partialis, arthroscopos
58041    Meniscectomia partialis, arthrotomia
58042    Meniscus reinsertio, arthroscopos
58043    Meniscus reinsertio, arthrotomia
58044    Meniscectomia totalis, arthroscopos
58046    Szabadtest eltávolítás a térdből, arthroscopos
58055    Arthroscopos szalagplastica
58056    Arthroscopos szalagvarrat
58060    Reinsertio, arthroscopos
58092    Syndesmosis fibulo-tibialis varrat
58100    Ventrofixatio cervicalis lemezzel
58102    Spondylodesis cervicalis posterior
58104    Dens epistrophei törés csavaros fixatioja
58106    Transthor. csigolyatest res. + graft + fémrögzítés
5810A    Craniospondylodesis posterior (C-0-I-II)
58141    Reinsertio lig. patellae
58142    Reinsertio tendinis quadricipitis fem.
58143    Impressio kiemelés térden, arthroscopos
58144    Impressio kiemelés térden, arthrotomia
58145    Impressio kiemelés, spongiosa plastica támasztóelem
58146    Impressio kiemelés, spongiosa plastica csavarozás
58147    Elülső keresztszalag varrat
58148    Elülső keresztszalag reinsertio
58149    Elülső keresztszalag plastica
5814A    Hátsó keresztszalag reinsertio
5814B    Hátsó keresztszalag plastica
5814C    Oldalszalag varrat
5814D    Oldalszalag reinsertio
5814E    Térdszalag beültetés (syntethicus)
58162    Repositio, csípő műtéti
58290    Pulley varrat
58307    Tractus iliotibialis incisio
58361    Ínreconstructio
58363    Izomeredés reinsertio
58420    Amputatio manus
58421    Amputatio carpi
58422    Amputatio antebrachii
58423    Amputatio cubiti
58430    Amputatio brachii
58450    Amputatio digiti pedis
58460    Amputatio pedis
58464    Exarticulatio talo-cruralis
58470    Amputatio cruris
58480    Amputatio femoris
58481    Exarticulatio genus
58833    Decollement ellátása
58904    Sebrevisio (subcutan szövetnél mélyebben lévő elváltozás esetén)
82092    Repositio operativa luxationis
83301    Fixateur externe maxi- midi behelyezése műtéti eljárással
83620    Velőűrsínezés
83624    Gamma-szegezés
83625    Velőűrszegezés, fedett
83626    Velőűrszegezés, reteszelt - fedett
83627    Velőűrszegezés, nyílt
83628    Velőűrszegezés, reteszelt - nyílt
83629    Velőűrszeg dinamizálás, retesz eltávolítás
84710    Olecranon extensio
84712    Condylus femoris extensio
84713    Tuberositas tibiae extensio
84714    Calcaneus extensio
84750    Függesztéses extensio”
22. Hatályát veszti az R3. 2. melléklet „**** 08 372N Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikációval és totál protézisre csere” megjelölésű része.

17. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez15

18. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez

1. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „01301”-„01307” megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓD

MEGNEVEZÉS

BESOROLÁSI
SZEMPONT)

01301

Totál csípőprotézis, cementes

*

01303

Totál csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid

*

01304

Csípőprotézis szár, cementes

*

01305

Csípőprotézis vápa, cementes

*

01306

Cervicocapitalis csípőprotézis

*

01307

Cervicocapitalis csípőprotézis fej

*

2. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „01307” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD

MEGNEVEZÉS

BESOROLÁSI
SZEMPONT)

01308

Csípőprotézis fej, fém

*

01309

Csípőprotézis fej, kerámia

*

0130A

Revíziós csípőprotézis, cementes

*

0130B

Revíziós csípőprotézis, cement nélküli

*

0130C

Revíziós csípőprotézis vápa, cementes

*

0130D

Revíziós csípőprotézis vápa, cement nélküli

*

0130E

Revíziós csípőprotézis szár, cementes

*

0130F

Revíziós csípőprotézis szár, cement nélküli

*

0130G

Bipoláris csípőprotézis

*

0130H

Revíziós csípőprotézis, hibrid, reverz hibrid

*

0130J

Csípőprotézis insert

 

0130K

Vápakosár

 

0130L

Nyak toldalék

 

0130M

Polietilén vápaaugmentáció

 

0130N

Trabecular metal vápaaugmentáció

 

0130P

Trabecular metal ék

 

3. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „01311”-„01314” megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓD

MEGNEVEZÉS

BESOROLÁSI
SZEMPONT)

01311

Totál csípőprotézis, cement nélküli

*

01313

Csípőprotézis szár, cement nélküli

*

01314

Csípőprotézis vápa, cement nélküli

*

4. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „01323” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD

MEGNEVEZÉS

BESOROLÁSI
SZEMPONT)

01324

Unicondylaris térdprotézis, cementes, nem vezetett

*

01325

Unicondylaris térdprotézis, cement nélküli, nem vezetett

*

01326

Duocondylaris térdprotézis, cementes, részlegesen vezetett

*

01327

Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, részlegesen vezetett

*

01328

Duocondylaris térdprotézis, cementes, vezetett

*

01329

Duocondylaris térdprotézis, cement nélküli, vezetett

*

0132A

Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, nem vezetett

*

0132B

Unicondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, nem vezetett

*

0132C

Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, részlegesen vezetett

*

0132D

Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett

*

0132E

Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cementes, vezetett

*

0132F

Duocondylaris térdprotézis femoralis komponens, cement nélküli, vezetett

*

0132G

Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, nem vezetett

*

0132H

Unicondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, nem vezetett

*

0132J

Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, részlegesen vezetett

*

0132K

Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, részlegesen vezetett

*

0132L

Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cementes, vezetett

*

0132M

Duocondylaris térdprotézis tibialis komponens, cement nélküli, vezetett

*

0132N

Duocondylaris térdprotézis, hibrid, részlegesen vezetett

*

0132P

Revíziós térdprotézis

*

0132Q

Revíziós térdprotézis femoralis komponens

*

0132R

Revíziós térdprotézis tibialis komponens

*

0132S

Patellofemoralis térdprotézis

*

5. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „01332” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD

MEGNEVEZÉS

BESOROLÁSI
SZEMPONT)

0133A

Patella gomb

 

0133B

Térdprotézis insert

 

0133C

Peg femoralis komponens, cementes

 

0133D

Peg femoralis komponens, cement nélküli

 

0133E

Peg tibialis komponens, cementes

 

0133F

Peg tibialis komponens, cement nélküli

 

0133G

Fém ék femoralis komponens

 

0133H

Fém ék tibialis komponens

 

6. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „01370” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD

MEGNEVEZÉS

BESOROLÁSI
SZEMPONT)

01371

Végtagmegőrző endoprotézis (nem rosszindulatú alapbetegség kezelésében)

*

01372

Spacer protézis, gyári

*

01373

Spacer protézis, kézi

*

7. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „01409” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(KÓD

MEGNEVEZÉS

BESOROLÁSI
SZEMPONT)

0140A

Syntethicus csontpótlószer

 

8. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „5814G”megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓD

MEGNEVEZÉS

BESOROLÁSI
SZEMPONT)

5814G

Térdprotézis beültetés, unicondylaris

*

9. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „58150” és „58151” megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓD

MEGNEVEZÉS

BESOROLÁSI
SZEMPONT)

58150

Csípőprotézis beültetés, cementes

*

58151

Csípőprotézis beültetés, cement nélküli

*

10. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „58156”-„5815F” megjelölésű sorai helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓD

MEGNEVEZÉS

BESOROLÁSI
SZEMPONT)

58156

Csípőprotézis vápa csere, cementes-cementesre

*

58157

Csípőprotézis vápa csere, cementes-cement nélkülire

*

58158

Csípőprotézis szár csere, cementes-cementesre

*

58159

Csípőprotézis szár csere, cementes-cement nélkülire

*

5815A

Csípőprotézis csere, cementes-cementesre

*

5815B

Csípőprotézis csere, cementes-cement nélkülire

*

5815C

Csípőprotézis fej csere

*

5815D

Csípőprotézis csere, cement nélküli-cementesre

*

5815E

Csípőprotézis beültetés, hibrid, reverz hibrid

*

5815F

Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra

*

11. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „5815H” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓD

MEGNEVEZÉS

BESOROLÁSI
SZEMPONT)

5815H

Felszínpótló csípőprotézis beültetés

*

12. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az „5815H” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD

MEGNEVEZÉS

BESOROLÁSI
SZEMPONT)

5815J

Csípőprotézis csere, cement nélküli-cement nélkülire

*

5815K

Bipoláris csípőprotézis csere totálra

*

5815M

Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cementesre

*

5815N

Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cement nélkülire

*

5815P

Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cementesre

*

5815Q

Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cement nélkülire

*

5815R

Revíziós csípőprotézis beültetés

*

5815S

Bipoláris csípőprotézis beültetés

*

5815T

Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés

*

5815U

Csípőprotézis eltávolítás

*

5815V

Protetizált csípőízület feltárás implantáció nélkül

*

13. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „58169” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KÓD

MEGNEVEZÉS

BESOROLÁSI
SZEMPONT)

58169

Cervicocapitalis csípőprotézis beültetés

*

14. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az „5816C” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD

MEGNEVEZÉS

BESOROLÁSI
SZEMPONT)

5816D

Csípőprotézis insert csere

 

5816E

Vápakosár beültetés

 

5816F

Nyak toldalék beültetés

 

5816G

Polietilén vápaaugmentáció

 

5816H

Trabecular metal vápaaugmentáció

 

5816J

Trabecular metal ék beültetés

 

15. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az „5837P” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD

MEGNEVEZÉS

BESOROLÁSI
SZEMPONT)

58380

Periproteticus törés miatt végzett lemezes osteosynthesis

*

58381

Periproteticus törés miatt végzett cerclage felhelyezés

*

58382

Periproteticus törés miatt végzett csavaros osteosynthesis

*

58383

Periproteticus törés miatt végzett LISS rögzítés

*

16. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az „58530” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD

MEGNEVEZÉS

BESOROLÁSI
SZEMPONT)

58540

Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cementes

*

58541

Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cement nélküli

*

58542

Térdprotézis csere cementes-cementesre

*

58543

Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire

*

58544

Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre

*

58545

Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire

*

58547

Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre

*

58548

Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire

*

58549

Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre

*

5854A

Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

*

5854B

Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre

*

5854C

Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire

*

5854D

Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre

*

5854E

Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

*

5854F

Térdprotézis beültetés, duocondylaris, hibrid

*

5854G

Revíziós térdprotézis beültetés

*

5854H

Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés

*

5854J

Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés

*

5854K

Patellofemoralis térdprotézis beültetés

*

5854L

Patellofemoralis térdprotézis csere

*

5854M

Végtagmegőrző térdprotézis beültetés

*

5854N

Patellofemoralis térdprotézis eltávolítás

*

5854P

Protetizált térdízület feltárás implantáció nélkül

*

5854Q

Patella gomb beültetés

 

5854R

Patella gomb csere

 

5854S

Patella gomb eltávolítás

 

5854T

Térdprotézis insert csere

 

5854U

Femoralis peg beültetés

 

5854V

Tibialis peg beültetés

 

5854W

Femoralis fém ék használata

 

5854X

Tibialis fém ék használata”

 

17. Hatályát veszti az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „01319”, „01321”, „01322”, „01331”, „01332”, „01357”, „01515”, „01516”, 5814F”, „5814H”, „5814I”, „5814L”, „5814S”, „58152”, „58153”, „58154” és „58155” megjelölésű sora.

19–22. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez16

23. melléklet a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelethez

A Protézis Regiszter jelentés adatszolgáltatási kötelezettségének körébe tartozó beavatkozások

OENO Kód

Megnevezés

 

 

57861

Csontblock beültetés, autolog

57862

Csontblock beültetés, homolog

57869

Csontpótlás heterolog

5786A

Csontpótlás syntethicus

5814G

Térdprotézis beültetés, unicondylaris

5814K

Térdprotézis eltávolítás

58150

Csípőprotézis beültetés, cementes

58151

Csípőprotézis beültetés, cement nélküli

58156

Csípőprotézis vápa csere, cementes-cementesre

58157

Csípőprotézis vápa csere, cementes-cement nélkülire

58158

Csípőprotézis szár csere, cementes-cementesre

58159

Csípőprotézis szár csere, cementes-cement nélkülire

5815A

Csípőprotézis csere, cementes-cementesre

5815B

Csípőprotézis csere, cementes-cement nélkülire

5815C

Csípőprotézis fej csere

5815D

Csípőprotézis csere, cement nélküli-cementesre

5815E

Csípőprotézis beültetés, hibrid, reverz hibrid

5815F

Cervicocapitalis csípőprotézis csere totálra

5815G

Spacer beültetés

5815H

Felszínpótló csípőprotézis beültetés

5815J

Csípőprotézis csere, cement nélküli-cement nélkülire

5815K

Bipoláris csípőprotézis csere totálra

5815M

Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cementesre

5815N

Csípőprotézis vápa csere, cement nélküli-cement nélkülire

5815P

Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cementesre

5815Q

Csípőprotézis szár csere, cement nélküli-cement nélkülire

5815R

Revíziós csípőprotézis beültetés

5815S

Bipoláris csípőprotézis beültetés

5815T

Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés

5815U

Csípőprotézis eltávolítás

5815V

Protetizált csípőízület feltárás implantáció nélkül

58169

Cervicocapitalis csípőprotézis beültetés

5816D

Csípőprotézis insert csere

5816E

Vápakosár beültetés

5816F

Nyak toldalék beültetés

5816G

Polietilén vápaaugmentáció

5816H

Trabecular metal vápaaugmentáció

5816J

Trabecular metal ék beültetés

58380

Periproteticus törés miatt végzett lemezes osteosynthesis

58381

Periproteticus törés miatt végzett cerclage felhelyezés

58382

Periproteticus törés miatt végzett csavaros osteosynthesis

58383

Periproteticus törés miatt végzett LISS rögzítés

58540

Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cementes

58541

Térdprotézis beültetés, duocondylaris, cement nélküli

58542

Térdprotézis csere cementes-cementesre

58543

Térdprotézis csere cementes-cement nélkülire

58544

Térdprotézis csere cement nélküli-cementesre

58545

Térdprotézis csere cement nélküli-cement nélkülire

58547

Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cementesre

58548

Térdprotézis femoralis komponens csere cementes-cement nélkülire

58549

Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854A

Térdprotézis femoralis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854B

Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cementesre

5854C

Térdprotézis tibialis komponens csere cementes-cement nélkülire

5854D

Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cementesre

5854E

Térdprotézis tibialis komponens csere cement nélküli-cement nélkülire

5854F

Térdprotézis beültetés, duocondylaris, hibrid

5854G

Revíziós térdprotézis beültetés

5854H

Revíziós térdprotézis femoralis komponens beültetés

5854J

Revíziós térdprotézis tibialis komponens beültetés

5854K

Patellofemoralis térdprotézis beültetés

5854L

Patellofemoralis térdprotézis csere

5854M

Végtagmegőrző térdprotézis beültetés

5854N

Patellofemoralis térdprotézis eltávolítás

5854P

Protetizált térdízület feltárás implantáció nélkül

5854Q

Patella gomb beültetés

5854R

Patella gomb csere

5854S

Patella gomb eltávolítás

5854T

Térdprotézis insert csere

5854U

Femoralis peg beültetés

5854V

Tibialis peg beültetés

5854W

Femoralis fém ék használata

5854X

Tibialis fém ék használata

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. augusztus 2. napjával.

2

Az 1. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (8)–(9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 8–13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 15. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 19–22. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.