• Tartalom

15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről1

2017.06.13.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2017. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2870 forint/óra.

2. § A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

4. §2

1. melléklet a 15/2017. (VI. 7.) MvM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

 

A

B

1.

Megnevezés

A vállalkozások 2016. évi tényadataiból egy munkaórára számított érték, Ft/óra

2.

Alapbér [havi 161 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva]

926

3.

Pótlékok, kiegészítő fizetés

121

4.

Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 22%
– Szakképzési hozzájárulás 1,5%


230
16

5.

Szállásköltség

9

6.

Csoportos személyszállítás

149

7.

Védőruha, védőfelszerelés

15

8.

Munkahelyi szociális szolgáltatás

52

9.

Munkaegészségügyi szolgáltatás

70

10.

Munkavédelmi költség

20

11.

Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége

503

12.

Rezsianyag, munkahelyi energia költség

42

13.

Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége

7

14.

Szerszámhasználat

16

15.

Értékcsökkenési leírás

60

16.

Nyomtatvány, írószer

3

17.

Postaköltség

2

18.

Telefonköltség

2

19.

Bankköltség

9

20.

Egyéb szolgáltatás:
– minőségbiztosítás, környezetvédelem


2

21.

Kötelező adók, járulékok:
– iparűzési adó 2%
– innovációs járulék 0,3%


80
1

22.

Biztosítások

7

23.

1–22. Összesen

2342

24.

Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)

86,35%

25.

Improduktív órák költsége
/23. sor összesen × (1,00–0,8635) = 0,1365/

320

26.

Veszteségidő aránya

6,50%

27.

Veszteségidő költsége
(23. sor összesen × 0,065)

152

28.

Elvárt eredmény

2,00%

29.

Elvárt eredmény értéke
/(23.+25.+27. sor összesen) × 0,02/

56

30.

Mindösszesen (23.+25.+27.+29. sor)

2870

1

A rendeletet a 30/2018. (XI. 26.) ITM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2018. december 1. napjával.

2

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére