• Tartalom
Oldalmenü

2017. évi CLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosításáról1

2018.01.01.

1. § A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 3. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya)

e) az ügyvédi iroda,”

(ha az állami adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, hogy adókötelezettségeit e törvény II. Fejezet rendelkezései szerint teljesíti. Az adóalanyiság létrejöttének nem akadálya, ha az adóalany az adóévre az Szja tv. szerinti átalányadózást vagy az egyszerűsített vállalkozói adó szerinti adóalanyiságot választott.)

2–3. §2

4. § A Katv.

a) 2. § 10. pontjában a „közkereseti társaság és betéti társaság” szövegrész helyébe a „közkereseti társaság és betéti társaság, valamint ügyvédi iroda” szöveg,

b) 2. § 11. pontjában a „közkereseti társaság és betéti társaság esetén a társaság kisadózóként bejelentett tagja” szövegrész helyébe a „közkereseti társaság, betéti társaság, valamint ügyvédi iroda esetén a társaság, az ügyvédi iroda kisadózóként bejelentett tagja” szöveg,

c) 5. § (1) bekezdés e) pontjában az „a gazdasági társaság” szövegrész helyébe az „a gazdasági társaság, az ügyvédi iroda” szöveg,

d) 5. § (1) bekezdés f) pontjában az „a gazdasági társaság” szövegrész helyébe az „a gazdasági társaság, az ügyvédi iroda” szöveg, az „a gazdasági társaságból” szövegrész helyébe az „a gazdasági társaságból, az ügyvédi irodából” szöveg

lép.

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 4. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. november 23. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás