• Tartalom

2017. évi CLIX. törvény

2017. évi CLIX. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról1

2018.07.26.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1–2. §2

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

3–9. §3

3. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

10–15. §4

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

16–25. §5

5. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosítása

26. §6

6. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

27–29. §7

7. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

30. §8

8. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

31. §9

9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

32–34. §10

10. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

35–36. §11

11. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

37. §12

12. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

38–39. §13

13. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

40. §14

14. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

41. §15

15. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

42–53. §16

16. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

54. §17

17. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

55–56. §18

18. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

57–59. §19

19. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

60–61. §20

20. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

62–67. §21

21. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

68–71. §22

72. § A Tao. törvény

1.23

2.24

3.25

4.26

5–7.27

8.28

lép.

73. §29

22. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

74–75. §30

23. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

76. §31

24. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

77–78. §32

25. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

79–80. §33

26. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

81–84. §34

27. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

85–87. §35

88. § A Tbj.

1.36

2.37

3–18.38

lép.

89. §39

28. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

90–92. §40

29. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

93–95. §41

30. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

96. §42

31. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

97. §43

32. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

98. §44

33. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

99–100. §45

34. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

101–103. §46

104. §47

105. §48

106. §49

107. §50

35. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

108. §51

36. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

109. § (1)–(2)52

(3)53

110. §54

37. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

111. §55

38. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény módosítása

112. §56

39. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

113. §57

114. §58

40. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

115. §59

41. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása

116. §60

42. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

117. §61

43. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

118. §62

44. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

119. §63

45. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

120–121. §64

46. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

122. §65

47. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

123. §66

48. A regisztrációs adó részleges visszatérítéséről szóló 2006. évi CXXX. törvény módosítása

124. §67

49. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

125. §68

50. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

126–127. §69

51. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

128. §70

129. §71

130. §72

131. §73

132. §74

133. §75

134. §76

52. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

135. §77

53. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

136–150. §78

151. §79

152. § (1)80

(2)81

153. §82

154. §83

54. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

155–158. §84

55. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

159–160. §85

56. A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvény módosítása

161. §86

57. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény módosítása

162. §87

58. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

163–165. §88

59. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

166. §89

60. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

167. §90

61. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény módosítása

168. §91

62. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

169. §92

63. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

170. §93

64. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi CXVI. törvény módosítása

171. §94

65. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

172. §95

66. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

173–174. §96

67. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosítása

175. §97

68. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

176–180. §98

69. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény módosítása

181. §99

70. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

182–184. §100

71. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

185. §101

72. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosítása

186. §102

73. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosítása

187–188. §103

74. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

189. §104

75. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

190–191. §105

76. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

192. §106

77. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

193–194. §107

78. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

195. §108

196–199. §109

79. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

200. §110

80. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

201. §111

81. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

202. §112

82. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

203. §113

83. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

204. §114

84. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosítása

205. §115

85. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

206. §116

86. A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosítása

207. §117

87. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

208–209. §118

88. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

210. §119

89. Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosítása

211. §120

90. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

212. §121

213. §122

214. §123

215–217. §124

91. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

218–219. §125

92. Az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVIII. törvény módosítása

220. §126

93. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

221. §127

94. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

222. §128

95. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

223. §129

96. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

224. §130

97. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

225–226. §131

98. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása

227–230. §132

99. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

231. §133

100. Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény módosítása

232. § Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény 65. § (3) bekezdése nem lép hatályba.

101. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása

233. §134

102. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

234. §135

103. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

235–247. §136

104. A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény módosítása

248. §137

105. A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló
2016. évi XCIII. törvény módosítása

249–250. §138

106. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

251. § Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 131. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a Vht.-t kell alkalmazni. Ha a végrehajtást az állami adóhatóság foganatosítja, eljárására e törvény végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

107. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása

252. § Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény

24. 473. §-a.

108. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2017. évi LXXVII. törvény módosítása

253. § Nem lép hatályba az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény

1. 51. §-ában a „137. §-a,” szövegrész,

109. Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XCI. törvény módosítása

254. §139

110. Záró rendelkezések

255. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 109. § (3) bekezdése, a 151. §, a 152. § (2) bekezdése és a 6. melléklet 2018. július 1-jén lép hatályba.

(4)140

256. § A 202. § (1) és (2) bekezdése a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelv 5. cikkének való megfelelést szolgálja.

257. § (1) E törvény 212. §-a az adózás területén való közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelvnek a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló információkhoz való adóhatósági hozzáférés tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. december 6-i 2016/2258/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 243. §-a, 245. §-a és 247. §-a az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelv 27. cikk (1) bekezdésének a) pontjának való megfelelést szolgálja.

1–5. melléklet a 2017. évi CLIX. törvényhez141

6. melléklet a 2017. évi CLIX. törvényhez142

7–8. melléklet a 2017. évi CLIX. törvényhez143

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. november 23.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 16–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 27–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 32–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 35–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 38–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 42–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 55–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 57–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 60–61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 62–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 68–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 72. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 72. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 72. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 72. § 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 72. § 5–7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 72. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 74–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 77–78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 79–80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 81–84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 85–87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 88. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 88. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 88. § 3–18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 90–92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 93–95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 99–100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 101–103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 105. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 109. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 109. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 111. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 120–121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 126–127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 132. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 136–150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 151. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 152. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 152. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 153. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 154. § a 2018: XLI. törvény 258. § 3. pontja alapján nem lép hatályba.

84

A 155–158. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 159–160. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 161. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 163–165. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 166. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 167. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 169. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 170. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 171. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 172. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 173–174. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 176–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 182–184. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 187–188. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 189. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 190–191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 193–194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 196–199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 200. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 201. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 203. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 204. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 205. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 207. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 208–209. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 211. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 214. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 215–217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 218–219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 222. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 223. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 224. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 225–226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 227–230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 231. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 233. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 234. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 235–247. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 248. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 249–250. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 254. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 255. § (4) bekezdését a 2018: XLI. törvény 99. §-a hatályon kívül helyezte.

141

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 7–8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére