• Tartalom

16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

16/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól1

2019.01.01.

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (3) bekezdés c)–d), f), i) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 5a. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban: EU ÁK), továbbá az oda kihelyezett kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre terjed ki.

2. § (1)2 A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti, az Egyesült Nemzetek Szervezete által közzétett szorzószámok figyelembevételével megállapított deviza-alapilletmény összege 495 550 Ft.

(2) Az EU ÁK külpolitikai viszonyrendszerben elfoglalt helye, valamint élhetőségi besorolása alapján járó deviza-illetménypótlékok megállapításának alapjául szolgáló összesített külképviseleti besorolási szorzó 35%.

(3)3 A vegyes költségtérítés szorzó 25%.

(4)4 Az óvodáztatási és iskoláztatási költségtérítés szorzó 231%.

(5) Az egyszeri költözési költségtérítés összege egyedül, illetve házastárssal költöző kihelyezett esetében a lakhatási költségtérítés-alap 100%-a, gyermekkel költöző kihelyezett esetén a lakhatási költségtérítés-alap 150%-a.

(6) Az állandó képviseleti devizapótlék összege az EU ÁK diplomatája és szakdiplomatája házastársi deviza-illetménypótlék nélkül számított devizailletményének 7,5%-a.

3. § (1) Ez a rendelet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor munkaviszony keretében tartós külszolgálatot teljesítő kihelyezettek tekintetében is megfelelően alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 28/2019. (XII. 20.) IM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte 2020. január 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 17/2018. (XII. 18.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a 17/2018. (XII. 18.) MvM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdése a 33/2017. (XII. 7.) MvM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére