• Tartalom

2017. évi CLXXXI. törvény

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról1

2018.10.01.

1. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása

1. §2

2. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

2. § (1)3

(2)–(10)4

3–14. §5

3. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

15. § A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A kulturális javakra elrendelt körözés esetén – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a 4. § (2) bekezdés a) pont aa), ab), ad) alpontjában és c) pont ca) alpontjában meghatározott adat közérdekből nyilvános adat.”

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. december 31-én lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. alcím, a 2. § (2)–(10) bekezdése, a 3–14. § 2018. április 1-jén lép hatályba.

(4) A 3. alcím 2018. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2017. évi CLXXXI. törvényhez6

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 11. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. október 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (2)–(10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § (2)–(10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére