• Tartalom

182/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.07.06.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 91. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A miniszter az adópolitikáért való felelőssége keretében előkészíti az államháztartás alrendszereit illető befizetési kötelezettségekre, az adózás rendjére, a vámjog és vámeljárás szabályozására, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, valamint – a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszterrel együttműködésben – a szerencsejátékra vonatkozó jogszabályokat.”

(2) Az R. 109. §-a a következő 21. ponttal egészül ki:

[A nemzeti fejlesztési miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

„21. szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért”

(felelős tagja.)

2. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 182/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

    1.     Az R. 1. melléklet I) része helyébe a következő rendelkezés lép:
„I) Nemzeti fejlesztési miniszter

 

A

B

1

A központi államigazgatási szerv neve

A miniszter hatásköre

2

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

irányítás

3

Országos Atomenergia Hivatal

felügyelet

4

Szerencsejáték Felügyelet

irányítás

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére