• Tartalom

2017. évi CLXXXVII. törvény

2017. évi CLXXXVII. törvény

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról1

2020.03.01.

1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

1–2. §2

2. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

3–6. §3

7. § (1)4

(2) Az Ogytv.

a) 115. § (4) bekezdésében, 123. § (5) bekezdésében, 124/G. § (1) bekezdésében, 124/H. § (3) bekezdésében, valamint 124/T. § (1) és (2) bekezdésében a „január 1-jétől december 31-éig” szövegrész helyébe a „március 1-jétől a következő év február végéig” szöveg,

b) 115. § (4) bekezdésében és 124/G. § (1) bekezdésében az „a tárgyévet megelőző évben – az azt megelőző év egészére vonatkozóan – hivatalosan közzétett” szövegrész helyébe a „hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezés

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése 2020. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2017. évi CLXXXVII. törvényhez5

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 18. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2020. március 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére