• Tartalom

187/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

187/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a 2. számú, Budapest–Esztergom vasútvonal Dorog kül- és belterületi szakasza nyomvonalának megállapításáról

2017.07.13.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2. számú, Budapest–Esztergom vasútvonal Dorog kül- és belterületi szakasza nyomvonalát meghatározó tengelyét az egymástól legfeljebb 100 méteres távolságban lévő tengelypontok ábrázolásával az 1. és 2. melléklet szerinti, M = 1:1000 léptékű áttekintő térkép tartalmazza.

(2) Az 1. és 2. melléklet szerinti tengelypontok Egységes Országos Vetületi Rendszer (a továbbiakban: EOV) koordinátáit, valamint WGS84 földrajzi (GPS) (a továbbiakban: WGS84) koordinátáit a 3. melléklet határozza meg azzal, hogy az 1. és a 2., valamint a 3. és a 4. melléklet közötti, vagy az EOV és a WGS84 koordináták közötti eltérés esetén a tengelypontok EOV koordinátái tekintendők irányadónak.

(3) A 2. számú, Budapest–Esztergom vasútvonal Dorog kül- és belterületi szakasza nyomvonala a tengelypontokban a vasút tengelyére merőlegesen, a 2. §-ban meghatározott távolságban felvett pontok, és a végpontoktól számított, a 2. §-ban meghatározott távolsággal egyező sugarú félkör által meghatározott terület az 1. és 2. melléklet szerint.

(4) Az e rendelettel megállapított nyomvonallal érintett ingatlanok helyrajzi számait a 4. melléklet tartalmazza. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényben foglalt, az ingatlanokat érintő tilalmakat és korlátozásokat a 4. melléklet szerinti ingatlanok 1. és 2. melléklet szerinti térképen jelölt nyomvonallal érintett területsávja tekintetében kell alkalmazni.

(5) Ha a 4. mellékletben szereplő ingatlanok helyrajzi száma e rendelet hatálybalépését követően változik meg, akkor a (4) bekezdésben foglaltakat valamennyi olyan új helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra alkalmazni kell, amelyet az 1. és 2. melléklet szerinti térképen jelölt nyomvonallal érintett területsáv érint.

2. § A nyomvonal határát meghatározó pontok tengelypontoktól mért távolsága alszakaszonként a 10001 ponttól a 10091 pontig 25 méter.

3. § A megállapított nyomvonallal érintett területsáv védettségének időtartama e rendelet hatálybalépésétől számított két év.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 187/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A 2. számú, Budapest–Esztergom vasútvonal Dorog kül- és belterületi szakasza nyomvonala, és a nyomvonalát meghatározó tengelypontok összessége

2. melléklet a 187/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A 2. számú, Budapest–Esztergom vasútvonal Dorog kül- és belterületi szakasza nyomvonala, és a nyomvonalát meghatározó tengelypontok összessége

3. melléklet a 187/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A 2. számú, Budapest–Esztergom vasútvonal Dorog kül- és belterületi szakasza tengelypontjainak koordinátái, és a beépítésre nem szánt terület határpontjainak tengelytől mért távolsága

 

A

B

C

D

E

F

1.

Pont száma

EOV Y

EOV X

GPS φ(Szélesség)
Tizedes fok (WGS84)

GPS Λ (Hosszúság)
Tizedes fok (WGS84)

Távolság
m

2.

10001

627661,134

263007,715

E18° 44 59,17”

N47° 42 37,80”

25

3.

10011

627621,226

263099,466

E18° 44 57,23”

N47° 42 40,74”

25

4.

10021

627577,123

263188,838

E18° 44 55,11”

N47° 42 43,65”

25

5.

10031

627528,209

263274,592

E18° 44 52,74”

N47° 42 46,43”

25

6.

10041

627471,408

263355,439

E18° 44 49,99”

N47° 42 49,01”

25

7.

10051

627406,361

263430,576

E18° 44 46,86”

N47° 42 51,46”

25

8.

10061

627336,686

263502,320

E18° 44 43,53”

N47° 42 53,75”

25

9.

10071

627266,595

263573,644

E18° 44 40,16”

N47° 42 56,08”

25

10.

10081

627196,506

263644,966

E18° 44 36,79”

N47° 42 58,37”

25

11.

10091

627126,412

263716,293

E18° 44 33,37”

N47° 43 00,66”

25

4. melléklet a 187/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A 2. számú, Budapest–Esztergom vasútvonal Dorog kül- és belterületi szakasza nyomvonalával érintett ingatlanok listája

 

A

B

1.

Település

HRSZ

2.

Dorog külterület

0304

3.

Dorog külterület

0303

4.

Dorog külterület

0302

5.

Dorog külterület

0300

6.

Dorog külterület

0298/38

7.

Dorog külterület

0298/37

8.

Dorog külterület

0298/36

9.

Dorog külterület

0298/24

10.

Dorog külterület

0298/23

11.

Dorog külterület

0298/22

12.

Dorog külterület

0298/21

13.

Dorog külterület

0298/20

14.

Dorog külterület

0298/19

15.

Dorog külterület

0298/18

16.

Dorog külterület

0298/17

17.

Dorog külterület

0298/16

18.

Dorog külterület

0298/15

19.

Dorog külterület

0298/14

20.

Dorog külterület

0298/13

21.

Dorog külterület

0298/7

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére