• Tartalom

2017. évi CXCVI. törvény

2017. évi CXCVI. törvény

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról1

2018.07.06.

1. §2

2–3. §3

4–9. §4

10. §5

11–15. §6

16–17. §7

18. § (1)8

1–3.9

4.10

5–22.11

(2)12

19. § (1)13

(2)14

20. § Nem lép hatályba a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2017. évi LXVI. törvény 12. §-a.

21. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, a 10. § és a 18. § (1) bekezdés 4. pontja 2018. március 1-jén lép hatályba.

(3) A 16. §, a 17. § és a 19. § (2) bekezdése 2018. július 5-én lép hatályba.

22. § E törvény a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 „környezetre veszélyes (ökotoxikus)” veszélyességi tulajdonság tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 8-i 2017/997/EU tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2017. évi CXCVI. törvényhez15

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 18.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

3

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

5

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 11–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

7

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 18. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

9

A 18. § (1) bekezdés 1–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

10

A 18. § (1) bekezdés 4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 18. § (1) bekezdés 5–22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

12

A 18. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

13

A 19. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

14

A 19. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére