• Tartalom
Oldalmenü

2/2017. (II. 24.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról1

2017.03.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 16. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2017. (II. 24.) EMMI rendelethez

Az aktív fekvőbeteg-szakellátásban a sürgősségi ellátási formák havi fix összegű díjazása

 

A

B

Ellátási forma megnevezése

Havi fix összegű díjazás mértéke (Ft/hó)

1.

I. progresszivitási szintű sürgősségi betegellátó osztály

11 309 600

2.

II. progresszivitási szintű sürgősségi betegellátó osztály

23 522 400

3.

III. progresszivitási szintű sürgősségi betegellátó osztály

31 001 000

4.

Speciális sürgősségi centrum (egy-egy szakterület regionális vagy országos feladatainak ellátására kijelölt centrum, ha a 24 órás folyamatos felvételt
a hét minden napján ellátja)

5 245 960

5.

I. progresszivitási szintű traumatológia
(a traumatológiai osztály a besorolási szinteknek megfelelő havi fix összegű díjazásra jogosult, ha
a 24 órás folyamatos felvételt a hét minden napján ellátja)

2 100 000

6.

II. progresszivitási szintű traumatológia
(a traumatológiai osztály a besorolási szinteknek megfelelő havi fix összegű díjazásra jogosult, ha
a 24 órás folyamatos felvételt a hét minden napján ellátja)

3 920 400

7.

III. progresszivitási szintű traumatológia
(a traumatológiai osztály a besorolási szinteknek megfelelő havi fix összegű díjazásra jogosult, ha
a 24 órás folyamatos felvételt a hét minden napján ellátja)

8 266 800

8.

Gyermek fül-orr-gégészeti sürgősségi centrum

6 000 000

9.

AIDS-ellátás

5 000 000

10.

Trópusi betegségek ellátása

5 000 000

11.

Sebészeti ügyeleti ellátás

2 000 000

12.

II. progresszivitási szintű érsebészet

8 000 000

13.

III. progresszivitási szintű érsebészet

10 000 000

Az 1–6. pontban a díjazás nem növelhető több, azonos ellátási formába tartozó szervezeti egység működtetése esetén sem. A szolgáltató az általa nyújtott 1–3. pont szerinti ellátások közül egy jogcímen, az 5–7. pont szerinti ellátás esetén további egy jogcímen jogosult díjazásra. A szolgáltató az 1–3. és az 5–7. pont szerinti fix összegű díjazástól függetlenül a 4. pont szerinti ellátások közül havi fix összegű díjazásra legfeljebb két jogcímen jogosult.
A 4. pont szerinti ellátás esetén, ha a szolgáltató csak a hét meghatározott napján biztosítja a 24 órás folyamatos felvételt, a fix összegű díjazás naparányos részének 80%-ára jogosult. A 8. pont szerinti fix díjra a Heim Pál Gyermekkórház jogosult.
A 9. pont szerinti fix összegű díjazásra az 1601 szakmakódú ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató jogosult abban az esetben is, ha fix díjra bármilyen egyéb jogcímen jogosult.
A 10. pont szerinti fix összegű díjazásra az 1603 szakmakódú ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató jogosult abban az esetben is, ha fix díjra bármilyen egyéb jogcímen jogosult.
A 11. pont szerinti fix díjra – szakmánként – az a 0200, 0506 vagy 0202 szakmakódú fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató jogosult, aki e szakmákban önálló szervezeti egységgel rendelkezik, és a területi ellátási kötelezettségébe tartozó területen a sebészeti ügyeleti ellátásban részt vesz. A fix összegű díjazás telephelyenként növelhető, ha a telephely eltérő közigazgatási területen található, és a telephelyen a 0200, 0506 vagy 0202 szakmában ügyeleti fekvőbeteg-szakellátás biztosított. A fix összegű díjazásra az országos intézetek is jogosultak.
A 12–13. pont szerinti fix díjra a 0203 szakmakódú ellátást nyújtó fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató jogosult abban az esetben is, ha fix díjra bármilyen egyéb jogcímen jogosult.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. március 2. napjával.