• Tartalom
Oldalmenü

2/2017. (II. 8.) KKM rendelet

a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról1

2017.02.09.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (4) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet (a továbbiakban: R.)

szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2017. (II. 8.) KKM rendelethez

1.     Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 20a sorral egészül ki:

 

[A

B

C

1

Ország (állomáshely)

Pénznem

Alapellátmányok bruttó havi összege]

20a

Kolumbia

EUR

1 191

2.     Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 22a sorral egészül ki:

 

[A

B

C

1

Ország (állomáshely)

Pénznem

Alapellátmányok bruttó havi összege]

22a

Peru

EUR

1 329

2. melléklet a 2/2017. (II. 8.) KKM rendelethez

1.     Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 19a sorral egészül ki:

 

[A

B

C

1

Ország (állomáshely)

Pénznem

Kiegészítő pótlékok bruttó havi összege ]

19a

Kolumbia

EUR

119

2.     Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 25a sorral egészül ki:

 

[A

B

C

1

Ország (állomáshely)

Pénznem

Kiegészítő pótlékok bruttó havi összege]

25a

Peru

EUR

133

3.     Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 28a sorral egészül ki:

 

[A

B

C

1

Ország (állomáshely)

Pénznem

Kiegészítő pótlékok bruttó havi összege]

28a

Törökország

EUR

125

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. február 10. napjával.