• Tartalom
Oldalmenü

2017. évi CCI. törvény

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosításáról1

2017.12.22.

1–27. §2

28. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

29. § Ez a törvény az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 20.

2

Az 1–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.