• Tartalom

2017. évi CCVIII. törvény

az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról1

2018.01.02.

1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról

1–10. §2

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

11. §3

3. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

12–13. §4

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

14–15. §5

5. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról

16–20. §6

6. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása

21. § Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény

7. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. és az 5. alcím 2018. január 1-jén lép hatályba.

23. § Az 1–3. § az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 6. fejezetében foglaltaknak a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2017. évi CCVIII. törvényhez7

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 21.

2

Az 1–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

4

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

5

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

6

A 16–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére