• Tartalom

224/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 5., 11., 14., 15., 19. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a 23. §-t követően a következő, az „[Az Áht. 21. § (4a) bekezdéséhez]” című alcímmel egészül ki:

23/A. § (1) A Kormány irányítása alá tartozó fejezetekben lévő fejezeti stabilitási tartalék előirányzatait a tárgyév október 1-jét megelőzően nem lehet felhasználni.
(2) A Kormány az államháztartásért felelős miniszter javaslatára határozatban dönt – a fejezetek költségvetési folyamatainak értékelése alapján – az (1) bekezdésben meghatározott fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásának engedélyezéséről, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról.”

2–12. §2

13. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

1–4.3

5. 139. § (1a) bekezdésében az „Az Egészségbiztosítási Alap” szövegrész helyébe az „A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai” szöveg, az „az Egészségbiztosítási Alap tárgyévi” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás pénzügyi alapja tárgyévi” szöveg és az „az Egészségbiztosítási Alap pénzforgalmi” szövegrész helyébe az „a pénzforgalmi” szöveg,

6. 139. § (1a) bekezdés b) pontjában az „az Egészségbiztosítási Alap nullszaldós” szövegrész helyébe az „a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai nullszaldós” szöveg és

7.4

lép.

14. §5

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 13. § 5. és 6. pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 224/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelethez6

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

A 2–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 13. § 1–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 13. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére