• Tartalom

228/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet

az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: THB rendelet) 1. § 1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„1. Azonosítást végző szerv: az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi államigazgatási szerv, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltató, a köznevelési intézmény, a rendőrség, a munkaügyi hatóság, a konzuli tisztviselő, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság, az áldozatsegítő szolgálat, a pártfogó felügyelői szolgálat és a jogi segítségnyújtó szolgálat.”

2. § A THB rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az azonosítást végző szerv nem a beszélgetésbe bevont személy pillanatnyi tartózkodási helye szerint illetékes, fővárosi és megyei kormányhivatal áldozatsegítő szolgálatként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: területi áldozatsegítő szolgálat), és az azonosítást végző szerv megállapítja, hogy a beszélgetésbe bevont személy valószínűsíthetően emberkereskedelem áldozata, erről a tényről az azonosító adatlapnak az Igazságügyi Minisztérium által országosan, egységesen működtetett webalapú rendszeren (a továbbiakban: Rendszer) keresztül történő egyidejű megküldésével, haladéktalanul értesíti a területi áldozatsegítő szolgálatot. A területi áldozatsegítő szolgálat a nem a Rendszeren keresztül beérkezett, valamint az általa az azonosítás során felvett azonosító adatlapokat is haladéktalanul rögzíti a Rendszerbe. Az adatlapoknak a Rendszerben történő rögzítésére minden esetben az érintett személy írásos hozzájárulása esetén kerül sor.”

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére