• Tartalom

24/2017. (VI. 30.) NFM rendelet

24/2017. (VI. 30.) NFM rendelet

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat létrehozásával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.07.01.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 3. és 4., valamint a 10. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

11. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,

a 14. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 20. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. A gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló
33/2003. (V. 20.) GKM rendelet módosítása

1. § A gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 33/2003. (V. 20.) GKM rendelet

a) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ)” szöveg;

b) 7. § e) és g) pontjában az „a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe az „az MBFSZ” szöveg

lép.

2. A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet módosítása

2. § A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet

a) 1. § (4) bekezdés c) pontjában a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ)” szöveg;

b) 7. § (1) bekezdésében az „a Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal” szövegrész helyébe az „az MBFSZ-szel” szöveg

lép.

3. A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosítása

3. § A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet [a továbbiakban: 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet] 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Műszaki Bizottság 10 fő szakértő tagból áll, akiknek tagsági jogviszonya a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) elnökének előterjesztése alapján miniszteri megbízással jön létre.
(4) A Műszaki Bizottság tagjaira az MBFSZ elnöke a szakági, szakmai köztestületek (a Magyar Mérnöki Kamara Gáz és Olajipari Tagozat, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Kőolaj, Földgáz és Víz Szakosztály), a Magyar Bányászati Szövetség, valamint a szakági tudományos és felsőoktatási intézmények ajánlásait figyelembe véve tesz előterjesztést. A Műszaki Bizottság mindenkori egy tagját az MBFSZ adja.”

4. § A 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 3. § (6) bekezdésében az „MBFH” szövegrész helyébe az „MBFSZ” szöveg lép.

4. A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosítása

5. § A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet

a) 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH)” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ)” szöveg;

b) 3. § (5) bekezdésében az „MBFH” szövegrész helyébe az „MBFSZ” szöveg

lép.

5. A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosítása

6. § A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 17. § (8) bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

6. A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet módosítása

7. § A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet 22. § (8) bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak” szöveg lép.

7. A hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása

8. § A hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (a továbbiakban: MBFH)” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz (a továbbiakban: MBFSZ)” szöveg;

b) 7. § (3) bekezdésében az „MBFH” szövegrész helyébe az „MBFSZ” szöveg

lép.

8. Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása

9. § Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

1. melléklet 6. pontjában a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló kormányrendelet” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló kormányrendelet” szöveg lép.

9. A földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló
40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet módosítása

10. § A földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet [a továbbiakban: 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet] 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § Az MBFSZ törli a földtani szakértőt a nyilvántartásból, ha
a) a tevékenység folytatásától a bíróság vagy az MBFSZ jogerősen eltiltotta,
b) bejelentette a tevékenység befejezését, vagy
c) elhalálozott.”

a) 1. §-ában a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (a továbbiakban: MBFH)” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz (a továbbiakban: MBFSZ)” szöveg;

b) 3. § (6) bekezdésében az „MBFH” szövegrész helyébe az „MBFSZ” szöveg

lép.

10. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló
9/2013. (III. 22.) NFM rendelet módosítása

13. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet [a továbbiakban: 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bejelentést
a) a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló kormányrendelet szerinti kijelölt kormányhivatal,
b) a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ),
c) ha a súlyos üzemzavar vagy súlyos baleset bányászati hulladékkezelés során következik be, vagy az üzemzavar környezetszennyezést, környezetkárosodást okozott, illetve a környezetkárosodás védett természeti területen, Natura 2000 területen történt, vagy azokra hatást gyakorol, a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint
d) a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság
részére a súlyos üzemzavar vagy a súlyos baleset bekövetkezésétől vagy az arról való tudomásszerzéstől számított 2 órán belül szóban, és a következő munkanapon – az addig megismert tények és körülmények közlésével együtt – írásban kell megtenni.”

a) 9/A. § (2) és (3) bekezdésében az „MBFH-nak” szövegrész helyébe az „MBFSZ-nek” szöveg;

b) 9/A. § (3) bekezdésében az „MBFH” szövegrész helyébe az „MBFSZ” szöveg

lép.

11. A bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet módosítása

15. § A bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet 7. § (4) bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

12. A bányászati koncessziós pályázati eljárásról szóló 8/2014. (II. 18.) NFM rendelet módosítása

16. § A bányászati koncessziós pályázati eljárásról szóló 8/2014. (II. 18.) NFM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH)” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ)” szöveg;

b) 3. §-ában, 4. § (4) bekezdésében az „MBFH” szövegrész helyébe az „MBFSZ” szöveg;

c) 10. §-ában az „MBFH” szövegrészek helyébe az „MBFSZ” szöveg

lép.

13. A nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet módosítása

17. § A nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet [a továbbiakban: 18/2015. (IV. 10.) NFM rendelet] 1. melléklet C. pont 4. alpontjában a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál” szöveg lép.

14. A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása

19. § A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)” szövegrész helyébe „a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)” szöveg;

b) 1. § (3) bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH)” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ)” szöveg;

c) 2. § (2) és (5) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 6. § (1), (3)–(4) és (6) bekezdéseiben az „MBFH” szövegrész helyébe az „MBFSZ” szöveg;

d) 2. § (2) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében az „MBFH-nak” szövegrész helyébe az „MBFSZ-nek” szöveg

lép.

15. Az energiagazdálkodási célelőirányzatba történő befizetésekkel kapcsolatban elismert költségekről és befizetésekről szóló 133/2004. (XII. 14.) GKM rendelet hatályon kívül helyezése

20. § Hatályát veszti az energiagazdálkodási célelőirányzatba történő befizetésekkel kapcsolatban elismert költségekről és befizetésekről szóló 133/2004. (XII. 14.) GKM rendelet.

16. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. trövény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére