• Tartalom

24/2017. (IX. 11.) MvM rendelet

24/2017. (IX. 11.) MvM rendelet

a bűncselekmények nemzetközi statisztikai célú osztályozási rendszeréről

2017.09.12.

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pont 7. alpontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Ha az Európai Unió valamely szerve vagy más nemzetközi szervezet az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) által kiadott International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS) szerinti besorolású igazságügyi statisztikai adatkéréssel él Magyarország felé, a kért statisztikai adatokat az 1. melléklet szerinti bűncselekmények nemzetközi statisztikai célú osztályozási rendszere (a továbbiakban: BNSOR) alapján kell teljesíteni.

2. § A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) az igazságügyi statisztikai adatok gyűjtéséért felelős szervezetekkel együttműködve biztosítja a BNSOR karbantartását, és elősegíti annak alkalmazását. Ennek keretében a KSH elkészíti és rendszeresen felülvizsgálja a BNSOR-t kiegészítő tartalmi meghatározásokat, valamint gondoskodik azok honlapján való közzétételéről.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 24/2017. (IX. 11.) MvM rendelethez

A bűncselekmények nemzetközi statisztikai célú osztályozási rendszere (BNSOR), 2017
    01    Halálhoz vezető vagy halál okozásának szándékával elkövetett cselekmények
0101    Szándékos emberölés
0102    Szándékos emberölés kísérlete
0103    Nem szándékos emberölés
01031    Tudatos gondatlansággal elkövetett emberölés
01032    Hanyag gondatlanságból elkövetett emberölés
010321    Járművezetés során gondatlanságból elkövetett emberölés
010322    Nem járművezetés során gondatlanságból elkövetett emberölés
0104    Öngyilkosságban közreműködés vagy öngyilkosságra való felbujtás
01041    Öngyilkosságban közreműködés
01049    Öngyilkosságban való közreműködéssel vagy öngyilkosságra való felbujtással kapcsolatos egyéb cselekmények
0105    Eutanázia
0106    Jogellenes magzatelhajtás
0107    Fegyveres konfliktus során elkövetett jogellenes emberölés
0109    Halálhoz vezető vagy halál okozásának szándékával elkövetett egyéb cselekmények
    02    Sérelmet okozó vagy sérelem okozására irányuló személy elleni cselekmények
0201    Testi sértés és fenyegetés
02011    Testi sértés
020111    Súlyos testi sértés
020112    Könnyű testi sértés
02012    Fenyegetés
020121    Súlyos fenyegetés
020122    Enyhe fenyegetés
02019    Egyéb testi sértések és fenyegetések
0202    Szabadság elleni cselekmények
02021    Kiskorú jogellenes elvitele
020211    Kiskorú jogellenes elvitele szülő által
020212    Kiskorú jogellenes elvitele más családtag által
020213    Kiskorú jogellenes elvitele törvényes gyám által
020219    Kiskorú jogellenes elvitelével kapcsolatos egyéb cselekmények
02022    Szabadságtól való megfosztás
020221    Emberrablás
020222    Jogellenes fogvatartás
020223    Jármű eltérítése
020229    Szabadságtól való egyéb megfosztás
02029    Szabadság elleni egyéb cselekmények
020291    Jogellenes örökbefogadás
020292    Kényszerházasság
020299    Máshova nem sorolható egyéb szabadság elleni cselekmények
0203    Rabszolgaság és kizsákmányolás
02031    Rabszolgaság
02032    Kényszermunka
020321    Háztartási munkára kényszerítés
020322    Ipari munkára kényszerítés
020323    Állami munkára vagy fegyveres erők szolgálatára kényszerítés
020329    Egyéb kényszermunka
02039    Rabszolgasággal és kizsákmányolással összefüggő egyéb cselekmények
0204    Emberkereskedelem
02041    Emberkereskedelem szexuális kizsákmányolás céljából
02042    Emberkereskedelem kényszermunka vagy -szolgálat céljából
02043    Emberkereskedelem szerveltávolítás céljából
02049    Emberkereskedelem egyéb célból
0205    Kényszerítés
02051    Zsarolás
02059    Kényszerítéshez kapcsolódó egyéb cselekmények
0206    Mulasztással összefüggő cselekmények
02061    Gondozási kötelezettség elmulasztása gondozás alatt álló személyekkel szemben
020611    Gondozási kötelezettség elmulasztása gondozás alatt álló gyermekkel szemben
020612    Gondozási kötelezettség elmulasztása gondozás alatt álló függő helyzetben lévő egyéb személlyel szemben
020619    Egyéb gondozási kötelezettség elmulasztása
02062    Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
02063    Jármű vezetésével összefüggő gondatlanság
02069    Mulasztással összefüggő egyéb cselekmények
0207    Veszélyeztetés
02071    Egészséget veszélyeztető cselekmények
02072    Járművezetés pszichoaktív anyag hatása alatt
020721    Járművezetés alkohol hatása alatt
020722    Járművezetés tiltott kábítószer hatása alatt
020729    Járművezetés egyéb pszichoaktív anyag hatása alatt
02079    Veszélyeztetéssel összefüggő egyéb cselekmények
0208    Félelem vagy érzelmi megrázkódtatás okozására irányuló cselekmények
02081    Zaklatás
020811    Munkahelyi zaklatás
020819    Egyéb zaklatás
02082    Követés
02089    Félelem vagy érzelmi megrázkódtatás okozásának szándékával elkövetett egyéb cselekmények
0209    Rágalmazás vagy becsületsértés
02091    Rágalmazás vagy becsületsértés az áldozat jellemzői és külső jegyei miatt
02092    Rágalmazás vagy becsületsértés az áldozatnak tulajdonított meggyőződés vagy értékrend miatt
02099    Egyéb rágalmazás vagy becsületsértés
0210    Hátrányos megkülönböztetés
02101    Személlyel szembeni hátrányos megkülönböztetés
02102    Csoporttal szembeni hátrányos megkülönböztetés
02109    Egyéb hátrányos megkülönböztetés
0211    Személlyel szembeni jogsértést megvalósító cselekmények
02111    Magánélet megsértése
02119    Személlyel szembeni jogsértést megvalósító egyéb cselekmények
0219    Sérelmet okozó vagy sérelem okozására irányuló személy elleni egyéb cselekmények
    03    Szexuális természetű bűncselekmények
0301    Szexuális erőszak
03011    Erőszakos közösülés
030111    Erőszakos közösülés kényszer alkalmazásával
030112    Erőszakos közösülés kényszer alkalmazása nélkül
030113    Beleegyezési korhatár alatti vagy törvény alapján beleegyezésre képtelen személy sérelmére elkövetett erőszakos közösülés
030119    Egyéb erőszakos közösülés
03012    Szexuális bántalmazás
030121    Fizikai jellegű szexuális bántalmazás
030122    Nem fizikai jellegű szexuális bántalmazás
030129    Máshova nem sorolható egyéb szexuális bántalmazás
03019    Egyéb erőszakos szexuális cselekmények
0302    Szexuális kizsákmányolás
03021    Felnőttek szexuális kizsákmányolása
03022    Gyermekek szexuális kizsákmányolása
030221    Gyermekpornográfia
030222    Gyermekprostitúció
030223    Gyermekek bizalmába férkőzés szexuális visszaélés céljából
030229    Gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos egyéb cselekmények
03029    Szexuális kizsákmányolással kapcsolatos egyéb cselekmények
0309    Szexuális természetű egyéb káros cselekmények
    04    Erőszakkal vagy fenyegetéssel járó vagyon elleni cselekmények
0401    Rablás
04011    Személy ellen elkövetett rablás
040111    Személy ellen elkövetett rablás közterületen
040112    Személy ellen elkövetett rablás magánterületen
040119    Személy ellen elkövetett egyéb rablás
04012    Áruk vagy értéktárgyak szállítás során történő elrablása
040121    Autó vagy jármű elrablása
040129    Áruk vagy értéktárgyak szállítás során történő egyéb elrablása
04013    Szervezet vagy intézmény ellen elkövetett rablás
040131    Pénzügyi intézmény ellen elkövetett rablás
040132    Nem pénzügyi intézmény ellen elkövetett rablás
04014    Haszonállatok elrablása
04019    Egyéb rablási cselekmények
0409    Erőszakkal vagy fenyegetéssel járó vagyon elleni egyéb cselekmények
    05    Kizárólag vagyon elleni cselekmények
0501    Betöréses vagy besurranásos lopás
05011    Betöréses vagy besurranásos lopás üzlethelyiségből
05012    Betöréses vagy besurranásos lopás magántulajdonú lakóhelyiségből
050121    Betöréses vagy besurranásos lopás állandó jelleggel lakott magán-lakóhelyiségből
050122    Betöréses vagy besurranásos lopás nem állandó jelleggel lakott magán-lakóhelyiségből
05013    Betöréses vagy besurranásos lopás köztulajdonban levő helyiségből
05019    Betöréses vagy besurranásos lopással kapcsolatos egyéb cselekmények
0502    Lopás
05021    Gépi meghajtású jármű vagy részeinek lopása
050211    Gépi meghajtású szárazföldi jármű lopása
050212    Gépi meghajtású szárazföldi jármű jogtalan használata
050213    Gépi meghajtású szárazföldi jármű részeinek lopása
050219    Gépi meghajtású jármű vagy részeinek egyéb lopása
05022    Magántulajdon lopása
050221    Magántulajdon lopása személytől
050222    Magántulajdon lopása járműből
050229    Magántulajdon egyéb lopása
05023    Üzleti tulajdon lopása
050231    Bolti lopás
050239    Üzleti tulajdon egyéb lopása
05024    Köztulajdon lopása
05025    Állatállomány lopása
05026    Szolgáltatások lopása
05029    Egyéb lopási cselekmények
0503    Szellemi tulajdon elleni bűncselekmények
0504    Vagyontárgyban történő károkozás
05041    Köztulajdonban álló vagyontárgyban történő károkozás
05042    Magántulajdonban álló vagyontárgyban történő károkozás
05043    Üzleti tulajdonban álló vagyontárgyban történő károkozás
05049    Vagyontárgyban történő egyéb károkozás
0509    Kizárólag vagyon elleni egyéb cselekmények
    06    Ellenőrzött kábítószerekkel vagy egyéb pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos cselekmények
0601    Ellenőrzött kábítószerekkel vagy kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos jogellenes cselekmények
06011    Személyes fogyasztásra szánt, ellenőrzött kábítószerek jogellenes birtoklása, vásárlása, felhasználása, termesztése vagy előállítása
060111    Személyes fogyasztásra szánt, ellenőrzött kábítószerek jogellenes birtoklása, vásárlása vagy használata
060112    Személyes fogyasztásra szánt, ellenőrzött kábítószerek jogellenes termesztése vagy előállítása
06012    Nem személyes fogyasztásra szánt, ellenőrzött kábítószerek vagy kábítószer-prekurzorok jogellenes kereskedelme, termesztése vagy előállítása
060121    Nem személyes fogyasztásra szánt, ellenőrzött kábítószerek jogellenes kereskedelme
060122    Nem személyes fogyasztásra szánt, ellenőrzött kábítószerek jogellenes előállítása
060123    Nem személyes fogyasztásra szánt, ellenőrzött kábítószerek jogellenes termesztése
060124    Nem személyes fogyasztásra szánt, ellenőrzött kábítószer-prekurzorok jogellenes terjesztése
060129    Nem személyes fogyasztásra szánt, ellenőrzött kábítószerek vagy kábítószer-prekurzorok jogellenes kereskedelmével, termesztésével vagy előállításával kapcsolatos egyéb cselekmények
06019    Ellenőrzött kábítószerekkel vagy kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyéb jogellenes cselekmények
0602    Alkoholhoz, dohányáruhoz vagy egyéb ellenőrzött anyagokhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények
06021    Alkoholtermékek jogellenes előállítása, kezelése, birtoklása vagy használata
060211    Alkoholtermékek jogellenes birtoklása vagy felhasználása
060212    Alkoholtermékek jogellenes előállítása, kereskedelme vagy forgalomba hozatala
060219    Alkoholtermékek jogellenes előállításával, kezelésével, birtoklásával vagy használatával kapcsolatos egyéb cselekmények
06022    Dohánytermékek jogellenes előállítása, kezelése, birtoklása vagy használata
060221    Dohánytermékek jogellenes birtoklása vagy használata
060222    Dohánytermékek jogellenes előállítása, kereskedelme vagy forgalmazása
060229    Dohánytermékek jogellenes előállításával, kezelésével, birtoklásával vagy használatával kapcsolatos egyéb cselekmények
06029    Alkohollal, dohányáruval vagy más, ellenőrzött anyaggal kapcsolatos egyéb jogellenes cselekmények
0609    Ellenőrzött kábítószerekkel vagy más pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos egyéb cselekmények
    07    Csalással, megtévesztéssel vagy korrupcióval kapcsolatos cselekmények
0701    Csalás
07011    Pénzügyi csalás
070111    Állam elleni pénzügyi csalás
070112    Természetes vagy jogi személyek elleni pénzügyi csalás
07019    Egyéb csalási cselekmények
0702    Hamisítás
07021    Fizetőeszköz hamisítása
070211    Készpénz hamisítása
070212    Készpénz-helyettesítő fizetőeszköz hamisítása
07022    Termékhamisítással kapcsolatos cselekmények
07023    Dokumentumhamisítással kapcsolatos cselekmények
07029    Egyéb hamisítási cselekmények
0703    Korrupció
07031    Vesztegetés
070311    Aktív vesztegetés
070312    Passzív vesztegetés
07032    Sikkasztás
07033    Hivatali visszaélés
07034    Befolyással üzérkedés
07035    Jogtalan gazdagodás
07039    Egyéb korrupciós cselekmények
0704    Bűncselekményből származó jövedelmekkel kapcsolatos cselekmények
07041    Pénzmosás
07042    Kulturális javak tiltott kereskedelme
07049    Bűncselekményből származó jövedelmekkel kapcsolatos egyéb cselekmények
    08    A közrend, a közhatalom és az állam rendje elleni cselekmények
0801    A közrendet szolgáló viselkedési normák megsértésével kapcsolatos cselekmények
08011    Közrend elleni erőszakos cselekmények
08012    A társadalmi együttélésre és a vallásra vonatkozó közrendi normák és előírások megsértésével kapcsolatos cselekmények
08019    A közrendet szolgáló viselkedési normák megsértésével kapcsolatos egyéb cselekmények
0802    Szexualitásra vonatkozó közrendi normák elleni cselekmények
08021    Prostitúcióval összefüggő jogellenes cselekmények
08022    Pornográfiával összefüggő jogellenes cselekmények
08029    Szexualitásra vonatkozó közrendi normák elleni egyéb cselekmények
0803    Véleménynyilvánítás szabadságával vagy korlátozásával kapcsolatos cselekmények
08031    Véleménynyilvánítás szabadsága elleni cselekmények
08032    Korlátozás alá eső társadalmi meggyőződések és normák kinyilvánításával kapcsolatos cselekmények
080321    Vallási meggyőződéssel/nézetekkel kapcsolatos normák megsértése
080322    Uszítás és gyűlöletkeltés
080329    Korlátozás alá eső társadalmi meggyőződések és normák kinyilvánításával kapcsolatos egyéb cselekmények
08039    A véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos egyéb cselekmények
0804    Állami bevételeket érintő vagy hatósági/igazgatási rendelkezések elleni cselekmények
08041    Állami bevételekkel kapcsolatos rendelkezések elleni cselekmények
08042    Kereskedelmi vagy pénzügyi szabályozás elleni cselekmények
08043    Szerencsejátékra és fogadásra vonatkozó rendelkezések elleni cselekmények
08044    Árucsempészet
08045    Piacbefolyásolás vagy bennfentes kereskedelem
08049    Közigazgatási vagy hatósági rendelkezések elleni egyéb cselekmények
0805    Bevándorláshoz kapcsolódó cselekmények
08051    Bevándorlók csempészetével kapcsolatos jogsértések
08059    Bevándorláshoz kapcsolódó egyéb jogellenes cselekmények
0806    Igazságszolgáltatási rendszer elleni cselekmények
08061    Igazságszolgáltatás akadályozása
08062    Igazságszolgáltatási rendelkezések megszegése
08063    Bűnelkövetési szándék
08064    Bűnelkövetésre szövetkezés
08069    Igazságszolgáltatási rendszer elleni egyéb cselekmények
0807    Demokratikus választásokhoz kapcsolódó cselekmények
08071    Választási eljárás során a választók jogellenes befolyásolására irányuló cselekmények
08079    Demokratikus választásokhoz kapcsolódó egyéb cselekmények
0808    Munkajogba ütköző cselekmények
08081    Kollektív munkajog megsértése
08082    Egyéni munkajog megsértése
0809    A közrend, a közhatalom és az állam rendje elleni egyéb cselekmények
    09    Közbiztonság és az állam biztonsága elleni bűncselekmények
0901    Fegyverrel, robbanóanyaggal és más pusztító hatású anyaggal kapcsolatos cselekmények
09011    Fegyver és robbanóanyag jogellenes birtoklása vagy használata
090111    Lőfegyver jogellenes birtoklása vagy használata
090112    Egyéb fegyver vagy robbanóanyag jogellenes birtoklása vagy használata
090113    Vegyi, biológiai vagy radioaktív anyagok jogellenes birtoklása vagy használata
090119    Fegyver vagy robbanóanyag birtoklásával vagy használatával kapcsolatos egyéb cselekmények
09012    Jogellenes fegyver- és robbanóanyag-kereskedelem
090121    Jogellenes lőfegyver-kereskedelem
090122    Egyéb fegyver és robbanóanyag jogellenes kereskedelme
090123    Vegyi, biológiai vagy radioaktív anyagok jogellenes kereskedelme
090129    Jogellenes fegyver-, illetve robbanóanyag-kereskedelemmel kapcsolatos egyéb cselekmények
09019    Fegyverekkel, illetve robbanóanyagokkal kapcsolatos egyéb cselekmények
0902    Egészség és biztonság elleni cselekmények
09021    Munkahelyi egészség és biztonság elleni cselekmények
09029    Egészség és biztonság elleni egyéb cselekmények
0903    Számítástechnikai rendszerek elleni cselekmények
09031    Számítástechnikai rendszerhez való jogellenes hozzáférés
09032    Számítástechnikai rendszerbe vagy adatba való jogellenes beavatkozás
090321    Számítástechnikai rendszerbe való jogellenes beavatkozás
090322    Számítástechnikai adatba való jogellenes beavatkozás
09033    Számítástechnikai adatok jogellenes megszerzése vagy azokhoz való jogellenes hozzáférés
09039    Számítástechnikai rendszerek elleni egyéb cselekmények
0904    Az állam biztonsága elleni cselekmények
0905    Szervezett bűnözői csoporthoz kapcsolódó cselekmények
09051    Részvétel szervezett bűnözői csoportban
09059    Szervezett bűnözői csoporthoz kapcsolódó egyéb cselekmények
0906    Terrorizmus
09061    Terroristacsoportban való részvétel
09062    Terrorizmus finanszírozása
09069    Terroristacsoport tevékenységével összefüggő egyéb cselekmények
0907    Személyi sérülést nem okozó közlekedési jogsértések
0909    Közbiztonság és az állam biztonsága elleni egyéb cselekmények
    10    A természeti környezet elleni cselekmények
1001    Környezetszennyezést vagy a környezet károsodását okozó cselekmények
10011    Légszennyezést vagy a levegő károsodását okozó cselekmények
10012    Vízszennyezést vagy a víz károsodását okozó cselekmények
10013    Talajszennyezést vagy a talaj károsodását okozó cselekmények
10019    Környezetszennyezést vagy a környezet károsodását okozó egyéb cselekmények
1002    Hulladék mozgatásához vagy lerakásához kapcsolódó jogellenes cselekmények
10021    Hulladék nemzeti határokon belüli mozgatásához vagy lerakásához kapcsolódó jogellenes cselekmények
10022    Hulladék nemzeti határokat átlépő mozgatásához vagy lerakásához kapcsolódó jogellenes cselekmények
1003    Védett vagy tilalom alá eső növény-, illetve állatfajok birtoklása vagy kereskedelme
10031    Vadon élő védett növény-, illetve állatfajok birtoklása vagy kereskedelme
100311    Vadon élő védett növény-, illetve állatfajok birtoklása vagy nemzeti határokon belüli kereskedelme
100312    Vadon élő védett növény-, illetve állatfajok birtoklása vagy kereskedelme a nemzeti határok átlépésével
10032    Tilalom vagy korlátozás alá eső állatfajok kereskedelme vagy birtoklása
10039    Védett vagy tilalom alá eső növény-, illetve állatfajok birtoklásával vagy kereskedelmével kapcsolatos egyéb cselekmények
1004    A természeti erőforrások minőségi romlását vagy megfogyatkozását eredményező cselekmények
10041    Illegális fakitermelés
10042    Illegális vadászat, halászat vagy vadon élő állatok és növények gyűjtése
10043    Illegális bányászat
10049    A természeti erőforrások minőségi romlását vagy megfogyatkozását eredményező egyéb cselekmények
1009    A természeti környezet elleni egyéb cselekmények
10091    Állatok elleni cselekmények
10099    A természeti környezet elleni máshová nem sorolható egyéb cselekmények
    11    Máshová nem sorolható bűncselekmények
1101    Egyetemes joghatóság alá tartozó cselekmények
11011    Kínzás
11012    Kalózkodás
11013    Háborús bűncselekmények
110131    Fegyveres konfliktushoz kapcsolódó jogellenes emberölés, halált vagy súlyos testi sérülést okozó, illetve halál vagy súlyos testi sérülés okozásának szándékával elkövetett cselekmények
110132    Vagyontárgyak fegyveres konfliktushoz kapcsolódó jogellenes megrongálása vagy megsemmisítése
110133    Fegyveres konfliktushoz kapcsolódó szexuális erőszak
110134    Fegyveres konfliktushoz kapcsolódó, emberi szabadság és méltóság elleni cselekmények
110135    Gyerekkatonák toborzása és besorozása
110139    Egyéb háborús bűncselekmények
11014    Népirtás
11015    Emberiesség elleni bűncselekmények
11016    Agresszió bűncselekménye
11019    Egyetemes joghatóság alá tartozó egyéb cselekmények
1102    Kiskorúakra vonatkozó rendelkezések elleni cselekmények
11021    Kiskorúak által vagy kiskorúak sérelmére elkövetett cselekmények
11029    A kiskorúakra vonatkozó rendelkezések elleni egyéb cselekmények
1109    Máshová nem sorolható egyéb bűncselekmények
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére