• Tartalom

2017. évi XXV. törvény

2017. évi XXV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról1

2018.12.31.

1. §2

2. § (1)–(2)3

(3)–(5)4

3. §5

4. § (1)6

(2)7

5–6. §8

7. § Hatályát veszti az Nftv.

a)9

8. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (3), (4), (5) bekezdése, a 3. §, a 4. § (2) bekezdése, az 5–6. § és a 7. § a) pontja 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3)10 A 7. § b) pontja 2018. december 31-én lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. április 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. április 10. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (3)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. § (3) bekezdése a 2017: CXXVII. törvény 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére