• Tartalom

251/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.09.08.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A (2) bekezdés szerinti feladatok kivételével a közösségi agrármarketing tevékenységhez kapcsolódó állami feladatokat, valamint a halfogyasztás népszerűsítésére irányuló marketing-, kommunikációs és promóciós feladatokat az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. látja el, amely során agrármarketing-célú támogatás nyújtására is jogosult.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére