• Tartalom

253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet és az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.09.06.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15b. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet] 2. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3b) A Társaság részt vesz a 2014–2020 programozási időszak vonatkozásában az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásával összefüggő feladatok ellátásában, segíti a támogatást igénylőket és a kedvezményezetteket, közreműködik kapacitásuk fejlesztésében, rendszeresen tájékoztatja a fejlesztéspolitikai intézményrendszer résztvevőit és a közszféraszervezeteket a források felhasználásával kapcsolatos és egyéb európai uniós ügyekről, valamint működteti a projektfelügyeleti rendszert a projektek tervezése és megvalósítása során.”
„(7) A Társaság részt vehet az egyes határ menti gazdaságfejlesztési programok megvalósításában, ennek keretében a külgazdasági és külügyminiszter a Társaságot a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet terhére a felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia keretében nyújtandó költségvetési támogatásokkal kapcsolatos lebonyolítási feladatok ellátásával megbízhatja.”

2. § A 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:

4. § E rendeletnek a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet és az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak támogatása előirányzat célja a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZPI) által
a) a Széchenyi Programirodákról szóló kormányrendeletben meghatározott tevékenységekből eredően,
b) a 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programokhoz kapcsolódóan,
c) az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programokhoz kapcsolódóan,
d) az EGT támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,
e) a Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,
f) a Svájci Alap támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan, valamint
g) az Európai Területi Együttműködés lebonyolításához kapcsolódóan
ellátott feladatok európai uniós támogatásból el nem számolható költségeinek finanszírozása.”

4. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 56. §-sal egészül ki:

56. § E rendeletnek a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet és az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 253/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére