• Tartalom
Oldalmenü

270/2017. (IX. 13.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.09.16.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 34. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (4) bekezdéstől eltérően a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram vonatkozásában a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft.) látja el közfeladatként a (4) bekezdés d)–f) és h)–k) pontja szerinti feladatokat.”

2. § A Korm. rendelet 30. alcíme a következő 37/A. és 37/B. §-sal egészül ki:

37/A. § A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. látja el közfeladatként a Budapest I. kerület, Színház utca 1–3. és 5–11. szám alatti, a Budapest I. kerület, Úri utca 45. szám alatti, valamint a Budapest VIII. kerület, Reviczky utca 6. és Múzeum utca 17. szám alatti ingatlan tekintetében az üzemeltetési és létesítménygazdálkodási feladatokat.
37/B. § A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. a 34. § (4a) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében a Budavári Kft., a 37/A. §-ban meghatározott feladatok tekintetében a Miniszterelnökség jogutódja. A jogutódlásra a 2. §-t, a 3. § (1) és (6) bekezdését, az 5–6. §-t, valamint a 7/A. § (4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.”

3. § Ez a rendelet 2017. szeptember 16-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás