• Tartalom

28/2017. (VIII. 25.) ORFK utasítás

28/2017. (VIII. 25.) ORFK utasítás

a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról1

2019.01.01.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1–6.2
7. Az Utasítás a 48. pontot követően a következő II/A. Fejezettel egészül ki:
„II/A. FEJEZET
AZ ORSZÁGOS KÖRÖZÉSI TOPLISTA
9. Az Országos Körözési Toplista
48/A. Az Országos Körözési Toplistát (a továbbiakban: körözési toplista) a rendőrség hivatalos honlapján (http://www.police.hu) kell elhelyezni.
48/B. A körözési toplistára a KR-től, az RFK-tól és az RRI-től – szervenként – legfeljebb 5 fő kerülhet jelölésre a szerv szakmai irányítást ellátó szervezeti eleme megalapozott javaslata alapján annak figyelembevételével, hogy a körözési toplistán egy időben, egyszerre legfeljebb 50 fő körözött személy körözési adata szerepelhet.
48/C. A körözött személy körözési toplistára jelölhető abban az esetben, ha:
a) legalább öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett bűntett megalapozott gyanúja miatt elfogatóparanccsal körözik;
b) szándékos bűncselekmény elkövetése miatt legalább öt év jogerősen kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt elfogatóparanccsal körözik;
c) ötnél több, különböző bűncselekmények megalapozott gyanúja alapján vagy azok elkövetése miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása érdekében elfogatóparanccsal körözik;
d) bűntett megalapozott gyanúja alapján vagy bűntett elkövetése miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása érdekében elfogatóparanccsal körözik, és különös, többszörös vagy erőszakos többszörös visszaesőnek minősül, vagy a körözésének okát képező bűncselekményt bűnszervezetben követte el;
e) a körözését az eljáró szerv a lakosság biztonságérzetét nagymértékben vagy a közösséget számottevően érintő okból, bűnüldözési vagy büntetés-végrehajtási érdekből kiemelten kívánja megjeleníteni.
48/D. A körözési toplistára a 48/B. pontban meghatározott szerv – indokoltan – 5 főnél többet is jelölhet, amelyhez a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Nyomozó Főosztály Életvédelmi Osztály Célkörözési Alosztálya (a továbbiakban: Célkörözési Egység) – a körözési toplista szabad helyeire figyelemmel is kialakított – egyetértése szükséges.
10. A KR, az RFK és az RRI feladata
48/E. A körözési toplistára történő jelöléssel összefüggő feladatok végrehajtásának koordinálása, valamint a körözési toplistán aktuálisan szereplő, adott szerv általi jelölések indokoltságának folyamatos felülvizsgálata a mentorok feladata.
48/F. A mentor:
a) a körözött személy jelölését követően – amennyiben a jelölés a 48/C. pont a)–d) alpontja alapján történt – továbbítja a jelölt adatait a Körözésfelügyeletnek;
b) a körözött személy jelölését követően – amennyiben a jelölés a 48/C. pont e) alpontja alapján történt – továbbítja a jelölt adatait és a jelölés indokát a Célkörözési Egységnek.
48/G. A körözési toplistán szereplő személy elfogásáról történt értesítés után az azt jelölő szervnek a tudomásra jutást követően haladéktalanul tájékoztatnia kell a Körözésfelügyeletet, továbbá – amennyiben a jelölés és a rögzítés a 48/C. pont e) alpontja alapján történt – a Célkörözési Egységet.
48/H. A KR, az RFK és az RRI az általa jelölt, majd elfogott „top” körözött személy helyére új jelöltet állíthat.
11. A Célkörözési Egység feladata
48/I. Ha a körözött személyt a 48/C. pont e) alpontja alapján jelölték, a Célkörözési Egység dönt a jelölt körözési toplistára helyezéséről.
48/J. A Célkörözési Egység:
a) a 48/D. pont szerinti egyetértése esetén a jelölt személy(ek)ről;
b) a 48/I. pont alapján kiválasztott személyről
tájékoztatja a Körözésfelügyeletet.
48/K. A Célkörözési Egység a körözési toplistára jelölendő, körözött személy kiválasztásához szakmai támogatást biztosít a KR, az RFK-k és az RRI szakmai irányítást ellátó szervezeti elemei részére.
12. A Körözésfelügyelet feladata
48/L. A rendőrség hivatalos honlapján megjelenő körözési toplista meghatározott adattartalmának karbantartásáért (körözési toplistán elhelyezés, módosítás, törlés) a Körözésfelügyelet felelős.”
8.3
9. Ez az utasítás – a 10. pontban foglalt kivétellel – a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.
10.4 Az utasítás 7. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.
11.5 Ez az utasítás 2019. január 2-án hatályát veszti.
1

Az utasítás a 11. pont alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

2

Az 1–6. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10. pont a 31/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

5

A 11. pont a 31/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére