• Tartalom

283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.09.23.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1. és 2. mellékletben felsorolt és megjelölt földrészleteken, illetve ezen földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló beruházásokkal összefüggő, a 3. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek az 1. és 2. mellékletben felsorolt beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.”

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1. és 2. mellékletben felsorolt beruházások járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházáslebonyolítója és műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”

3. § A Rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

8. § A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód2r.) megállapított rendelkezéseket a Mód2r. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. § A Rendelet 2. §-ának nyitó szövegrészében az „1. mellékletben” szövegrész helyébe az „1. és 2. mellékletben” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program I. ütemében megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

 

A

B

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás azonosító adatai

2.

tanteremfejlesztés

Nagykovácsi közigazgatási területén fekvő,
133 helyrajzi számú ingatlan

3.

tanteremfejlesztés

Vácduka közigazgatási területén fekvő,
202 helyrajzi számú ingatlan

4.

tanteremfejlesztés

Budakalász közigazgatási területén fekvő,
886 helyrajzi számú ingatlan

5.

tanteremfejlesztés

Nagytarcsa közigazgatási területén fekvő,
72/5 helyrajzi számú ingatlan

6.

tanteremfejlesztés

Aranyosapáti közigazgatási területén fekvő,
702, 704, 705, 706 helyrajzi számú ingatlan

7.

tanteremfejlesztés

Erk közigazgatási területén fekvő,
114 helyrajzi számú ingatlan

8.

tanteremfejlesztés

Petőfiszállás közigazgatási területén fekvő,
163 helyrajzi számú ingatlan

9.

tanteremfejlesztés

Dunakeszi közigazgatási területén fekvő,
73/1 helyrajzi számú ingatlan

10.

tanteremfejlesztés

Visegrád közigazgatási területén fekvő,
88 és 84/1 helyrajzi számú ingatlan

11.

tanteremfejlesztés

Dunaharaszti közigazgatási területén fekvő,
1268/2 helyrajzi számú ingatlan

12.

tanteremfejlesztés

Ecser közigazgatási területén fekvő,
883 helyrajzi számú ingatlan

13.

tanteremfejlesztés

Győrújbarát közigazgatási területén fekvő,
3288 helyrajzi számú ingatlan

14.

tanteremfejlesztés

Vecsés közigazgatási területén fekvő,
4798 és 3432/2 helyrajzi számú ingatlan

15.

tanteremfejlesztés

Biatorbágy közigazgatási területén fekvő,
110 helyrajzi számú ingatlan

16.

tanteremfejlesztés

Solymár közigazgatási területén fekvő,
423/2 helyrajzi számú ingatlan

17.

tanteremfejlesztés

Sződ közigazgatási területén fekvő,
158 helyrajzi számú ingatlan

18.

tanteremfejlesztés

Telki közigazgatási területén fekvő,
722/5 helyrajzi számú ingatlan

19.

tanteremfejlesztés

Mikepércs közigazgatási területén fekvő,
335 helyrajzi számú ingatlan

20.

tanteremfejlesztés

Veresegyház közigazgatási területén fekvő,
26 helyrajzi számú ingatlan

21.

tanteremfejlesztés

Diósd közigazgatási területén fekvő,
2541/1 helyrajzi számú ingatlan

22.

tanteremfejlesztés

Budapest XIV. kerület közigazgatási területén fekvő,
29978/166 helyrajzi számú ingatlan

23.

tanteremfejlesztés

Győr közigazgatási területén fekvő,
4016 helyrajzi számú ingatlan

24.

tanteremfejlesztés

Budapest XX. kerület közigazgatási területén fekvő,
179422/4 helyrajzi számú ingatlan

25.

tornaterem-fejlesztés

Szécsény közigazgatási területén fekvő,
551 helyrajzi számú ingatlan

26.

tornaterem-fejlesztés

Erk közigazgatási területén fekvő,
114 helyrajzi számú ingatlan

27.

tornaterem-fejlesztés

Hejőpapi közigazgatási területén fekvő,
230 helyrajzi számú ingatlan

28.

tornaterem-fejlesztés

Dabas közigazgatási területén fekvő,
2256/32 helyrajzi számú ingatlan

29.

tornaterem-fejlesztés

Konyár közigazgatási területén fekvő,
589 helyrajzi számú ingatlan

30.

tornaterem-fejlesztés

Andocs közigazgatási területén fekvő,
162/1 helyrajzi számú ingatlan

31.

tornaterem-fejlesztés

Bogyiszló közigazgatási területén fekvő,
490 helyrajzi számú ingatlan

32.

tornaterem-fejlesztés

Görgeteg közigazgatási területén fekvő,
440 helyrajzi számú ingatlan

33.

tornaterem-fejlesztés

Nagyberény közigazgatási területén fekvő,
4 helyrajzi számú ingatlan

34.

tornaterem-fejlesztés

Báránd közigazgatási területén fekvő,
3/2 helyrajzi számú ingatlan

35.

tornaterem-fejlesztés

Nagyrábé közigazgatási területén fekvő,
943/1 helyrajzi számú ingatlan

36.

tornaterem-fejlesztés

Szomód közigazgatási területén fekvő,
561/2 helyrajzi számú ingatlan

37.

tornaterem-fejlesztés

Jászfelsőszentgyörgy közigazgatási területén fekvő,
655 helyrajzi számú ingatlan

38.

tornaterem-fejlesztés

Dunaalmás közigazgatási területén fekvő,
4264 helyrajzi számú ingatlan

39.

tornaterem-fejlesztés

Zichyújfalu közigazgatási területén fekvő,
8638/2 helyrajzi számú ingatlan

40.

tornaterem-fejlesztés

Tiszatarján közigazgatási területén fekvő,
12 helyrajzi számú ingatlan

41.

tornaterem-fejlesztés

Érd közigazgatási területén fekvő,
15253/4 helyrajzi számú ingatlan

42.

tornaterem-fejlesztés

Pázmánd közigazgatási területén fekvő,
496 helyrajzi számú ingatlan

43.

tornaterem-fejlesztés

Sárrétudvari közigazgatási területén fekvő,
1038/2 helyrajzi számú ingatlan

44.

tornaterem-fejlesztés

Szerep közigazgatási területén fekvő,
164 helyrajzi számú ingatlan

45.

tornaterem-fejlesztés

Gárdony közigazgatási területén fekvő,
3655/2 helyrajzi számú ingatlan

46.

tornaterem-fejlesztés

Kaba közigazgatási területén fekvő,
141/3 helyrajzi számú ingatlan

47.

tornaterem-fejlesztés

Kistarcsa közigazgatási területén fekvő,
357/1 helyrajzi számú ingatlan

48.

tornaterem-fejlesztés

Nyírbogát közigazgatási területén fekvő,
225/5 helyrajzi számú ingatlan

49.

tornaterem-fejlesztés

Csanádpalota közigazgatási területén fekvő,
309 helyrajzi számú ingatlan

50.

tornaterem-fejlesztés

Tiszabő közigazgatási területén fekvő,
192 helyrajzi számú ingatlan

51.

tanuszoda-fejlesztés

Dunakeszi közigazgatási területén fekvő,
73/34 helyrajzi számú ingatlan

52.

tanuszoda-fejlesztés

Gyál közigazgatási területén fekvő,
499/3 helyrajzi számú ingatlan

53.

tanuszoda-fejlesztés

Sárbogárd közigazgatási területén fekvő,
1083 helyrajzi számú ingatlan

54.

tanuszoda-fejlesztés

Budapest XI. kerület közigazgatási területén fekvő,
1783/6 helyrajzi számú ingatlan

55.

tanuszoda-fejlesztés

Kemecse közigazgatási területén fekvő,
1290/1 helyrajzi számú ingatlan

56.

tanuszoda-fejlesztés

Füzesgyarmat közigazgatási területén fekvő,
512/30 helyrajzi számú ingatlan

57.

tanuszoda-fejlesztés

Sümeg közigazgatási területén fekvő,
543 helyrajzi számú ingatlan

58.

tanuszoda-fejlesztés

Enying közigazgatási területén fekvő,
1474/58 helyrajzi számú ingatlan

59.

tanuszoda-fejlesztés

Putnok közigazgatási területén fekvő,
1130/1 helyrajzi számú ingatlan

60.

tanuszoda-fejlesztés

Tolna közigazgatási területén fekvő,
970/121 helyrajzi számú ingatlan

61.

tanuszoda-fejlesztés

Edelény közigazgatási területén fekvő,
1193/4 helyrajzi számú ingatlan

62.

tanuszoda-fejlesztés

Sásd közigazgatási területén fekvő,
111/1 helyrajzi számú ingatlan

63.

tanuszoda-fejlesztés

Abádszalók közigazgatási területén fekvő,
3014/1 helyrajzi számú ingatlan

64.

tanuszoda-fejlesztés

Bélapátfalva közigazgatási területén fekvő,
966 helyrajzi számú ingatlan

65.

tanuszoda-fejlesztés

Tokaj közigazgatási területén fekvő,
1047/15 helyrajzi számú ingatlan

66.

tanuszoda-fejlesztés

Derecske közigazgatási területén fekvő,
834 helyrajzi számú ingatlan

67.

tanuszoda-fejlesztés

Pannonhalma közigazgatási területén fekvő,
473/1 helyrajzi számú ingatlan

68.

tanuszoda-fejlesztés

Baktalórántháza közigazgatási területén fekvő,
576/1 helyrajzi számú ingatlan

69.

tanuszoda-fejlesztés

Balassagyarmat közigazgatási területén fekvő,
3186/2 helyrajzi számú ingatlan

70.

tanuszoda-fejlesztés

Csenger közigazgatási területén fekvő,
1063/1 helyrajzi számú ingatlan

71.

tanuszoda-fejlesztés

Fehérgyarmat közigazgatási területén fekvő,
1005/1 helyrajzi számú ingatlan

72.

tanuszoda-fejlesztés

Szob közigazgatási területén fekvő,
579 helyrajzi számú ingatlan

73.

tanuszoda-fejlesztés

Törökszentmiklós közigazgatási területén fekvő,
3995 helyrajzi számú ingatlan

74.

tanuszoda-fejlesztés

Vajszló közigazgatási területén fekvő,
37/2 helyrajzi számú ingatlan

75.

tanuszoda-fejlesztés

Mezőcsát közigazgatási területén fekvő,
3272/5 helyrajzi számú ingatlan

76.

iskolafejlesztés

Budakeszi közigazgatási területén fekvő,
2306/65 helyrajzi számú ingatlan

77.

óvodafejlesztés

Szárföld közigazgatási területén fekvő,
477 helyrajzi számú ingatlan

2. melléklet a 283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

 

A

B

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás azonosító adatai

2.

tornaterem-fejlesztés

Mohács közigazgatási területén fekvő,
563/4 helyrajzi számú ingatlan

3.

tornaterem-fejlesztés

Zalaegerszeg közigazgatási területén fekvő,
2989, 2996, 2998, 3002, 3003, 3004 és 3008 helyrajzi számú ingatlanok

4.

tornaterem-fejlesztés

Arló közigazgatási területén fekvő,
1388/3 helyrajzi számú ingatlan

5.

tornaterem-fejlesztés

Mezőkovácsháza közigazgatási területén fekvő,
569 helyrajzi számú ingatlan

6.

tornaterem-fejlesztés

Nyírmeggyes közigazgatási területén fekvő,
627/1 helyrajzi számú ingatlan

7.

tornaterem-fejlesztés

Pilisborosjenő közigazgatási területén fekvő,
0135/11 helyrajzi számú ingatlan

8.

tornaterem-fejlesztés

Öcsöd közigazgatási területén fekvő,
260 helyrajzi számú ingatlan

9.

tornaterem-fejlesztés

Mezőszilas közigazgatási területén fekvő,
452/6 helyrajzi számú ingatlan

10.

tornaterem-fejlesztés

Csákánydoroszló közigazgatási területén fekvő,
589, 590 és 591 helyrajzi számú ingatlanok

11.

tornaterem-fejlesztés

Besenyőtelek közigazgatási területén fekvő,
403 helyrajzi számú ingatlan

12.

tornaterem-fejlesztés

Esztár közigazgatási területén fekvő,
56/1 és 73 helyrajzi számú ingatlanok

13.

tornaterem-fejlesztés

Rum közigazgatási területén fekvő,
472/2 helyrajzi számú ingatlan

14.

tornaterem-fejlesztés

Tomajmonostora közigazgatási területén fekvő,
249/1 és 249/3 helyrajzi számú ingatlanok

15.

tornaterem-fejlesztés

Csengele közigazgatási területén fekvő,
44/1 helyrajzi számú ingatlan

16.

tornaterem-fejlesztés

Hajmáskér közigazgatási területén fekvő,
616/9 helyrajzi számú ingatlan

17.

tornaterem-fejlesztés

Földeák közigazgatási területén fekvő,
21 helyrajzi számú ingatlan

18.

tornaterem-fejlesztés

Maroslele közigazgatási területén fekvő,
17 helyrajzi számú ingatlan

19.

tornaterem-fejlesztés

Nyírpazony közigazgatási területén fekvő,
16 és 14/2 helyrajzi számú ingatlanok

20.

tornaterem-fejlesztés

Ajak közigazgatási területén fekvő,
972 helyrajzi számú ingatlan

21.

tanuszoda-fejlesztés

Budakeszi közigazgatási területén fekvő,
2415 helyrajzi számú ingatlan

22.

tanuszoda-fejlesztés

Cigánd közigazgatási területén fekvő,
1108 és 1109 helyrajzi számú ingatlanok

23.

tanuszoda-fejlesztés

Encs közigazgatási területén fekvő,
546/3 helyrajzi számú ingatlan

24.

tanuszoda-fejlesztés

Heves közigazgatási területén fekvő,
1213/6 helyrajzi számú ingatlan

25.

tanuszoda-fejlesztés

Kapuvár közigazgatási területén fekvő,
1323/4 helyrajzi számú ingatlan

26.

tanuszoda-fejlesztés

Kisbér közigazgatási területén fekvő,
1024/10 helyrajzi számú ingatlan

27.

tanuszoda-fejlesztés

Kisvárda közigazgatási területén fekvő,
2487 és 2515/1 helyrajzi számú ingatlanok

28.

tanuszoda-fejlesztés

Letenye közigazgatási területén fekvő,
1669/2 és 1669/3 helyrajzi számú ingatlanok

29.

tanuszoda-fejlesztés

Mosonmagyaróvár közigazgatási területén fekvő,
1727/11 helyrajzi számú ingatlan

30.

tanuszoda-fejlesztés

Orosháza közigazgatási területén fekvő,
45 és 46/4 helyrajzi számú ingatlanok

31.

tanuszoda-fejlesztés

Pásztó közigazgatási területén fekvő,
2801/6 helyrajzi számú ingatlan

32.

tanuszoda-fejlesztés

Pétervására közigazgatási területén fekvő,
135 helyrajzi számú ingatlan

33.

tanuszoda-fejlesztés

Pilisvörösvár közigazgatási területén fekvő,
097/90–96 helyrajzi számú ingatlanok

34.

tanuszoda-fejlesztés

Rétság közigazgatási területén fekvő,
356/24 helyrajzi számú ingatlan

35.

tanuszoda-fejlesztés

Sarkad közigazgatási területén fekvő,
4320/2 helyrajzi számú ingatlan

36.

tanuszoda-fejlesztés

Szécsény közigazgatási területén fekvő,
2802 helyrajzi számú ingatlan

37.

tanuszoda-fejlesztés

Tapolca közigazgatási területén fekvő,
3437/79 helyrajzi számú ingatlan

38.

tanuszoda-fejlesztés

Tiszakécske közigazgatási területén fekvő,
3696/4 és 3696/6 helyrajzi számú ingatlanok

39.

tanuszoda-fejlesztés

Várpalota közigazgatási területén fekvő,
141 helyrajzi számú ingatlan

40.

tanuszoda-fejlesztés

Vecsés közigazgatási területén fekvő,
367/14 helyrajzi számú ingatlan

41.

tanuszoda-fejlesztés

Zirc közigazgatási területén fekvő,
1904/3 helyrajzi számú ingatlan

42.

tanteremfejlesztés

Balatonfüred közigazgatási területén fekvő,
3088 helyrajzi számú ingatlan

43.

tanteremfejlesztés

Budajenő közigazgatási területén fekvő,
132 helyrajzi számú ingatlan

44.

tanteremfejlesztés

Budapest I. kerület közigazgatási területén fekvő,
7281 helyrajzi számú ingatlan

45.

tanteremfejlesztés

Budapest II. kerület közigazgatási területén fekvő,
11658/12 helyrajzi számú ingatlan

46.

tanteremfejlesztés

Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő,
148113 helyrajzi számú ingatlan

47.

tanteremfejlesztés

Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő,
155607/6 helyrajzi számú ingatlan

48.

tanteremfejlesztés

Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén fekvő,
140482/5 helyrajzi számú ingatlan

49.

tanteremfejlesztés

Dabas közigazgatási területén fekvő,
3865/50 helyrajzi számú ingatlan

50.

tanteremfejlesztés

Felsőörs közigazgatási területén fekvő,
94/2 helyrajzi számú ingatlan

51.

tanteremfejlesztés

Göd közigazgatási területén fekvő,
4362 helyrajzi számú ingatlan

52.

tanteremfejlesztés

Herceghalom közigazgatási területén fekvő,
242 helyrajzi számú ingatlan

53.

tanteremfejlesztés

Kerepes közigazgatási területén fekvő,
504/3 helyrajzi számú ingatlan

54.

tanteremfejlesztés

Penc közigazgatási területén fekvő,
329/2 helyrajzi számú ingatlan

55.

tanteremfejlesztés

Perbál közigazgatási területén fekvő,
4 helyrajzi számú ingatlan

56.

tanteremfejlesztés

Szada közigazgatási területén fekvő,
4423 és 918/2 helyrajzi számú ingatlanok

57.

tanteremfejlesztés

Szárliget közigazgatási területén fekvő,
1 helyrajzi számú ingatlan

58.

tanteremfejlesztés

Szentendre közigazgatási területén fekvő,
2969 helyrajzi számú ingatlan

59.

tanteremfejlesztés

Sződliget közigazgatási területén fekvő,
30 és 35 helyrajzi számú ingatlanok

60.

tanteremfejlesztés

Telki közigazgatási területén fekvő,
722/5 helyrajzi számú ingatlan

3. melléklet a 283/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

A beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1. környezetvédelmi hatósági eljárások,
2. természetvédelmi hatósági eljárások,
3. általános építésügyi hatósági eljárások,
4. területrendezési hatósági eljárások,
5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
6. vízügyi hatósági eljárások,
7. tűzvédelmi hatósági eljárások,
8. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
9. útügyi hatósági eljárások,
10. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
11. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
12. hírközlési hatósági eljárások,
13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
15. földmérési hatósági eljárások,
16. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
18. erdővédelmi hatósági eljárások,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. azok az 1–19. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére