• Tartalom

287/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

287/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.09.23.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 49/H. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 17. alcím, 3. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 287/2017. (IX. 22.) Korm. rendelethez

Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 48. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(1)

(Előirányzat)

(Kezelő szerv)

48.

Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére