• Tartalom

2017. évi XXXII. törvény

2017. évi XXXII. törvény

a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról1

2017.04.28.

1. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) X/A. fejezetének címe helyébe következő fejezetcím lép:

„EGYES ÁLLAMI TULAJDONÚ SPORTCÉLÚ INGATLANOK VAGYONKEZELŐINEK KIJELÖLÉSE”

2. § Az Stv. 76/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A magyarországi sportélet fejlesztése és a sport közösségformáló funkciójának megerősítése érdekében az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (5) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott állami vagy részben állami tulajdonú sportcélú ingatlanok – részben állami tulajdonú sportcélú ingatlanok esetében az állam tulajdonában álló tulajdoni hányad – vagyonkezelőjeként az 1. mellékletben meghatározott jogi személyeket jelöli ki.”

3. § Az Stv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2017. évi XXXII. törvényhez

 

A

B

1

Az ingatlan helyrajzi száma

A kijelölt vagyonkezelő

2

Budapest, 38440/52

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

3

Budapest, 38440/53

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

4

Budapest, 38440/54

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

5

Budapest, 38442/12

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

6

Budapest, 38442/13

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

7

Budapest, 38442/14

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

8

Budapest, 38442/15

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

9

Budapest, 38293/78

Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)

10

Budapest, 74333/1

Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)

11

Budapest, 74232

Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)

12

Budapest, 38852/6

Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet)

13

Budapest, 38821/4

Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1073, Erzsébet krt. 24. I. emelet)

14

Budapest, 26085/1123

Vasas Sport Club
(székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.)

15

Budapest, 29834/8
(7953/10944 tulajdoni hányad arányában)

Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)

16

Budapest, 29834/12

Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)

17

Budapest, 29834/15
(81751/83751 tulajdoni hányad arányában)

Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)

18

Budapest, 27913/1

Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

19

Budapest, 27999
(48065/57386 tulajdoni hányad arányában)

Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

20

Budapest, 27950/6
(12884/16684 tulajdoni hányad arányában)

Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)

21

Budapest, 23796/29

Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)


1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. április 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. április 27. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére