• Tartalom

33/2017. (XI. 16.) ORFK utasítás

33/2017. (XI. 16.) ORFK utasítás

a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosításáról1

2017.11.19.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. A büntetőeljárások keretében lefolytatandó szemlék végrehajtásáról és a bűnügyi technikai tevékenység egységes szabályozásáról szóló 13/2012. (VII. 30.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) a következő 2/A. ponttal egészül ki:
„2/A. Az utasítás célja a büntetőeljárás keretében ellátandó helyszínelő tevékenység és e tevékenység szakmai irányításának egységes szabályozása.”
2. Az Utasítás a következő 6/A–6/D. ponttal egészül ki:
„6/A. A szemlebizottság vezetőjeként a rendőrség hivatásos állományának azon tagja járhat el, akit munkaköri leírásában az utasításban a bizottságvezető számára meghatározott feladatok bűnügyi szolgálati ág feladatrendszeréhez kapcsolódó más tevékenységek melletti ellátására felhatalmaztak.
6/B. A szemlebizottságban bűnügyi technikusként a rendőrség hivatásos állományának az a bűnügyi technikusi szaktanfolyammal rendelkező tagja járhat el, akit a munkaköri leírásában felhatalmaztak az utasításban a bűnügyi technikus számára meghatározott feladatok ellátására.
6/C. A szemlebizottságban bűnügyi technikusként a KR, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság és a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok esetében kizárólag technikus, technikus tiszt, főtechnikus, kiemelt főtechnikus beosztásba kinevezett személy vagy ezek vezetője működhet közre. A rendőrkapitányságok esetében a szemlebizottságban bűnügyi technikusként technikus, technikus tiszt, főtechnikus, kiemelt főtechnikus beosztásba kinevezett személy vagy ezek vezetője részvétele biztosíthatóságának hiányában kivételesen bűnügyi technikusi szaktanfolyammal rendelkező más személy járhat el.
6/D. A rendőrkapitányságon technikus, technikus tiszt, főtechnikus, kiemelt főtechnikus beosztásba kinevezett személy feladatellátása során az érintett által munkaköri leírása alapján a bűnügyi szolgálati ág feladatrendszeréhez kapcsolódó más tevékenységek végzése mellett a bűnügyi technikusi feladatok ellátásának elsődlegességét kell biztosítani.”
3. Hatályát veszti az Utasítás
a) 2. pont f)–h) alpontja,
b) 2. pont i) alpontjában a „helyszíni” szövegrész, valamint
c) 14. pontja.
4. Ez az utasítás a közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.
5. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1

Az utasítás az 5. pont alapján hatályát vesztette 2017. november 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére