• Tartalom

38/2017. (VII. 11.) FM rendelet

38/2017. (VII. 11.) FM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról1

2017.07.14.

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet [a továbbiakban: 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet] 30. §-a a következő 31. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)

„31. a Bizottság 2014/1914/EU végrehajtási irányelve (2016. október 31.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket előíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról.”

3. § Hatályát veszti a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a) 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 9., 10., 24. és 30. sora;

b) 11. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 5. sora.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. § E rendelet a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket megállapító 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtáinak vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. október 31-i, 2016/1914/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 38/2017. (VII. 11.) FM rendelethez

    1.     A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 4/a. sorral egészül ki:

 

(A
Tudományos név

B
Közismert elnevezés

C
CPVO előírás)

4/a.

Festuca arundinacea Schreb.

Nádképű csenkesz

TP 39/1, 2015.10.1.

    2.     A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 4/b. sorral egészül ki:

 

(A
Tudományos név

B
Közismert elnevezés

C
CPVO előírás)

4/b.

Festuca pratensis Huds.

Réti csenkesz

TP 39/1, 2015.10.1.

    3.     A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 8/a. sorral egészül ki:

 

(A
Tudományos név

B
Közismert elnevezés

C
CPVO előírás)

8/a.

Vicia sativa L.

Tavaszi bükköny

TP 32/1, 2016.4.19.

    4.     A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 10/a. sorral egészül ki:

 

(A
Tudományos név

B
Közismert elnevezés

C
CPVO előírás)

10/a.

Gossypium spp.

Gyapot

TP 88/1, 2016.4.19.

    5.     A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:13 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(C
CPVO előírás)

(13.)

TP 20/2, 2015.10.1.

    6.     A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:14 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(C
CPVO előírás)

(14.)

TP 20/2, 2015.10.1.

    7.     A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:15 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(C
CPVO előírás)

(15.)

TP 19/4, 2015.10.1.

    8.     A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:16 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(C
CPVO előírás)

(16.)

TP 16/3, 2015.10.1.

    9.     A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat C:34 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(C
UPOV előírás)

(34.)

TG/122/4, 2015.3.25.

    10.     A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 35. sorral egészül ki:

 

(A
Tudományos név

B
Közismert elnevezés

C
UPOV előírás)

35.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Szudánifű

TG/122/4, 2015.3.25.

    11.     A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 10. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 36. sorral egészül ki:

 

(A
Tudományos név

B
Közismert elnevezés

C
UPOV előírás)

36.

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

A Sorghum bicolor és a Sorghum sudanense keresztezéséből származó hibridek

TG/122/4, 2015.3.25.

2. melléklet a 38/2017. (VII. 11.) FM rendelethez

    1.     A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:29 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(C
CPVO előírás)

(29.)

TP 13/5 rev., 2016.4.19.

    2.     A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:30 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(C
CPVO előírás)

(30.)

TP 44/4 rev. 2., 2016.4.19.

    3.     A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 35/b. sorral egészül ki:

 

(A
Tudományos név

B
Közismert elnevezés

C
CPVO előírás)

35/b.

Rheum rhabarbarum L

Rebarbara

TP 62/1, 2016.4.19.

    4.     A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:37 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(C
CPVO előírás)

(37.)

TP 55/5 rev., 2016.4.19.

    5.     A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet I. részében foglalt táblázat C:41 mezője helyébe a következő mező lép:

 

(C
CPVO előírás)

(41.)

TP 294/1 rev., 2016.4.19.

    6.     A 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 11. számú melléklet II. részében foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:

 

(A
Tudományos név

B
Közismert elnevezés

C
UPOV előírás)

4.

Cucurbita maxima x Cucurbita moschata

A Cucurbita maxima Duch. x Cucurbita moschata Duch. tőként történő felhasználásra szánt interspecifikus hibridjei

TG/311/1, 2015.3.25.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 15. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére