• Tartalom
Oldalmenü

437/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet

az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a következő 35/A. §-sal egészül ki:

35/A. § (1) A 35. § (9) bekezdése alapján a Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz
a) átkerült, az Áht. 49. §-a szerint a Forster Központ és a Miniszterelnökség között a Forster Központ megszűnését megelőzően megkötött megállapodások (a továbbiakban: lebonyolítói megállapodások) alapján létrejött azon támogatási szerződések végrehajtását, amelyek esetében a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejeként 2018. január 1. napját vagy azt követő időpontot határoztak meg, valamint
b) átkerült lebonyolítói megállapodások végrehajtását az a) pont szerinti támogatási szerződések vonatkozásában
2018. január 1-jétől a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogviszonyok tekintetében a Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutódja a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.”

2. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás