• Tartalom

461/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a szabálysértési nyilvántartás kezelésével, valamint az abból történő adatigényléssel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról

2018.01.01.

A Kormány a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 161. § (1) bekezdése szerinti adatigénylés

a) elektronikus ügyintézési szolgáltatás keretében a Kormány által biztosított adatelérési felületen keresztül elektronikus úton, vagy

b) papír alapon

terjeszthető elő a szabálysértési nyilvántartó szervnél.

2. § (1) A Szabs. tv. 161. § (3) bekezdésében meghatározott hatósági bizonyítvány kiállítása iránt előterjesztett kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező Szabs. tv. 161. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatait,

b) a hatósági bizonyítvány címzettjének pontos megnevezését és kézbesítési címét,

c) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy mely adat igazolása céljából kérelmezi a hatósági bizonyítvány kiállítását,

d) a bizonyítvány kiállításáért az illetékekről szóló törvény alapján fizetendő illeték megfizetésének igazolását.

(2) A kizárólag magyar nyelven, papír alapon kiállított hatósági bizonyítvány a kérelmező vagy a kérelmező által meghatározott címzett belföldi kézbesítési címére kerül kézbesítésre.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére