• Tartalom

49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet

a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról1

2018.04.28.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában, 10. alpont b) pontjában, 13. alpontjában, 16. alpont b) pontjában, 19. alpont a) pontjában, 25. és 26. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. mellékletébe sorolt olyan központi kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait, amelyek a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartoznak, az 1–7. melléklet tartalmazza.

2. § Ha az e rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.

3. § Ha törvény vagy kormányrendelet központi költségvetésből juttatott támogatás jogszabálysértés esetén történő csökkentését, valamint ugyanezen jogszabálysértés miatt ennek megfelelő mértékű összeg központi költségvetésbe történő befizetését írja elő, a Magyar Államkincstár

a) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt módon csökkentett összegű központi költségvetési támogatást folyósít, valamint

b) a törvényben vagy kormányrendeletben előírt fizetési határidő megszegése esetén, az adók módjára történő behajtás érdekében megkeresi az állami adóhatóságot.

4. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

5. §2

1. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai
2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Pártok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

000187

 

 

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Párt tv.) 5. §-a alapján a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség támogatása.

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

 

 

A Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

4.

000220

 

 

Magyar Szocialista Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Magyar Szocialista Párt támogatása.

Magyar Szocialista Párt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

5.

294102

 

 

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt támogatása.

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

6.

294113

 

 

Lehet Más a Politika

A Párt tv. 5. §-a alapján a Lehet Más a Politika támogatása.

Lehet Más a Politika

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

7.

000208

 

 

Kereszténydemokrata Néppárt

A Párt tv. 5. §-a alapján a Kereszténydemokrata Néppárt támogatása.

Kereszténydemokrata Néppárt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

8.

347440

 

 

Együtt - A Korszakváltók Pártja

A Párt tv. 5. §-a alapján a Együtt - A Korszakváltók Pártja támogatása.

Együtt - A Korszakváltók Pártja

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

9.

347451

 

 

Demokratikus Koalíció

A Párt tv. 5. §-a alapján, a pártok támogatása.

Demokratikus Koalíció

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

10.

347462

 

 

Párbeszéd Magyarországért Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján, a pártok támogatása.

Párbeszéd Magyarországért Párt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

11.

347473

 

 

Magyar Liberális Párt

A Párt tv. 5. §-a alapján, a pártok támogatása.

Magyar Liberális Párt

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

12.

 

Pártalapítványok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

253967

 

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatása.

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

Kincstár

14.

253956

 

Táncsics Mihály Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Táncsics Mihály Alapítvány támogatása.

Táncsics Mihály Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

15.

301091

 

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány támogatása.

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

16.

294235

 

Ökopolisz Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Szövetség az Ökopolisz Alapítvány támogatása.

Ökopolisz Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

17.

271745

 

Barankovics István Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Szövetség a Barankovics István Alapítvány támogatása.

Barankovics István Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

18.

347851

 

Váradi András Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Szövetség a Váradi András Alapítvány támogatása.

Váradi András Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

19.

348017

 

Megújuló Magyarországért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Szövetség a Megújuló Magyarországért Alapítvány támogatása.

Megújuló Magyarországért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

20.

348584

 

Liberális Magyarországért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a Szövetség a Liberális Magyarországért Alapítvány támogatása.

Liberális Magyarországért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

21.

349528

 

Új Köztársaságért Alapítvány

A Párt tv. 9/A. §-a alapján az Új Köztársaságért Alapítvány támogatása.

Új Köztársaságért Alapítvány

 

 

A Kincstár általi utalás a Párt tv-ben előírt határidőkben.

 

 

Kincstár

 

 

22.

343484

Kampányköltségek

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény alapján.

Az országgyűlési képviselők választásán induló jelöltek és jelölő szervezetek

 

 

A nemzetgazdasági miniszter e rendelkezéssel felhatalmazást ad a Kincstár NEO-nak,

hogy az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről

szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdése és 6.§ (3) bekezdése szerinti támogatást e címről folyósítsa.

 

 

Kincstár

 

 

23.

 

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

303580

 

Közszolgálati hozzájárulás

A közszolgálati média működtetése, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Média tv.) rögzített médiapolitikai célok megvalósítása.

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

 

 

A Kincstár által a Média tv. 136. § (4) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

2. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai
2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

297102

 

Rendkívüli kormányzati intézkedések

Év közben meghozott kormányzati döntésekből következő feladatok finanszírozása és az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó költségvetési bevételek pótlása.

Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi kezelésű előirányzatok

 

 

A Kormány egyedi határozata alapján, előirányzat átcsoportosításként.

Az előirányzat-átcsoportosításról szóló Korm. határozatban meghatározott időpont.

 

 

 

 

3.

271734

 

Országvédelmi Alap

Az államháztartási egyenlegcél teljesülését veszélyeztető kockázatok tompítása.

A Kormány döntése alapján.

 

 

Esetleges felhasználásról a Kvtv. 19. §-ának (2)-(4) bekezdése alapján a Kormány dönt.

 

 

 

 

 

4.

 

 

Céltartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

329928

 

 

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére a tárgyévben - jogszabály alapján - járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetése.

Költségvetési szervek, egyházi jogi személyek

A Kvtv. szerint a Kormány egyedi határozata.

 

A Kormány egyedi határozata alapján, előirányzat átcsoportosításként.

Az előirányzat-átcsoportosításról szóló Korm. határozatban meghatározott időpont.

 

 

 

 

6.

235149

 

 

Különféle kifizetések

A Kvtv. 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti célok.

A Kvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti szervek és a Kvtv. 4. § (3) bekezdése szerinti előirányzat

A Kvtv. szerint a Kormány egyedi határozata vagy az államháztartásért felelős miniszter intézkedése.

 

Előirányzat átcsoportosítás.

Előirányzat módosítással, az intézkedésben meghatározottak szerint.

 

 

 

 

7.

352239

 

 

Ágazati életpályák és bérintézkedések

Jogszabály alapján járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetése.

Költségvetési szervek, önkormányzatok, fejezeti kezelésű előirányzatok

Az államháztartásért felelős miniszter intézkedése.

 

Előirányzat átcsoportosítás.

Előirányzat módosítással, az intézkedésben meghatározottak szerint.

 

 

 

 

8.

368951

 

 

Hazai bölcsődefejlesztési program

A bölcsődei ellátást biztosító intézmények, szolgáltatások létrehozása, fejlesztése.

Önkormányzatok és egyéb, nem állami fenntartók

A Kvtv. szerint a Kormány egyedi határozata.

 

Előirányzat átcsoportosítás.

 

 

 

 

 

3. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

031194

 

K-600 hírrendszer működtetésére

Az előirányzat célja a K-600 távközlési és informatikai rendszer fenntartása, működtetésének és fejlesztésének biztosítása.

A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltató

 

 

Közszolgáltatási szerződés, közvetlen kifizetés, egyösszegben vagy részletekben, előleg nyújtásával.

A közszolgáltatási szerződésben előírtak szerint amennyiben az előlegszámla összege magasabb, mint a végszámla összege, úgy a különbözetet a központi szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint visszafizeti.

Késedelmes teljesítési, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér a közszolgáltatási szerződés alapján.

Belügyminisztérium

 

 

4. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

1

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Vállalkozások folyó támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Egyedi támogatások, ellentételezések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

059262

 

 

 

Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása

A költségvetési támogatás a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. által kifizetett, az uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékokat és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségeket téríti meg.

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.

Utólagos utalványozás havonta.

 

A folyósításról havi elszámolás alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) gondoskodik.

 

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM)

 

 

5.

303868

 

 

 

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

A vasúti pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 28. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, vasúti pályaműködtetést végző társaságok

A költségtérítés havonta folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter e-gyetértésével a társasággal kötött pályaműködtetési szerződés záradékában határozza meg.

 

A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől

számított 15 napon belül a NAV folyósítja.

 

 

NFM

 

 

6.

348273

 

 

 

Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

A vasúti személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, vasúti személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok

A költségtérítés havonta folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter e-gyetértésével a társasággal kötött vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg.

Igen

A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől

számított 15 napon belül a NAV folyósítja..

 

 

NFM

 

 

7.

348284

 

 

 

Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

Az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése.

Az Sztv. 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, autóbusszal helyközi személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok

A költségtérítés folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter e-gyetértésével az autóbusszal személyszállítási közszolgáltatást végző társasággal kötött közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg.

Igen

A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől

számított 15 napon belül a NAV folyó-sítja.

 

 

NFM

 

 

8.

348295

 

 

 

Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása

A vasúti személyszállítási közszolgáltatás korábbi költségtérítései elszámolásából fennmaradt költségtérítési igények megtérítése.

Az Sztv. 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, vasúti személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok

A költségtérítés folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter e-gyetértésével a társasággal kötött vasúti személyszállítási közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg.

 

A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől

számított 15 napon belül a NAV folyósítja.

 

 

NFM

 

 

9.

359595

 

 

 

Elővárosi közösségi közlekedés támogatása

Az elővárosi személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségei és az ágazatban szokásos mértékű észszerű nyereség megtérítése.

Az Sztv. 25. §-a szerinti szerződéssel rendelkező, elővárosi személyszállítási közszolgáltatást végző társaságok

A költségtérítés folyósítandó mértékét, ütemezését és feltételeit a közlekedésért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter e-gyetértésével a társasággal kötött elővárosi személyszállítási közszolgáltatási szerződés záradékában határozza meg.

Igen

A költségtérítést a kedvezményezett tárgyhónap első napjától benyújtható igénylésétől

számított 15 napon belül a NAV folyósítja.

 

 

NFM

 

 

10.

368206

 

 

 

Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése

Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése.

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján kijelölt egyetemes postai szolgáltató

Az előirányzat kezelője a rendelkezésre álló forrás mértékéig gondoskodik a szolgáltató részére történő kifizetésről.

 

Az előirányzat kezelője a szolgáltató által benyújtott kompenzációs igényt ellenőrzi és a teljesítés elfogadását követően a költségvetési előirányzaton rendelkezésre álló forrás mértékéig 30 napon belül gondoskodik a kompenzáció szolgáltató részére történő kifizetéséről.

 

 

NFM

 

 

11.

295980

 

Peres ügyek

A magyarországi jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével jóváhagyott egyezségen alapuló, az államot terhelő kifizetések finanszírozása.

A stabil vérkészítménytől HCV-vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról szóló 1093/2000. (XI. 24.) Korm. határozatból eredő kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység költségeinek teljesítését szolgálja.

Az állam polgári jogviszonyokban történő képviselete ügyvédi és bírósági költségeinek biztosítása (külföldi székhelyű ügyvédi irodákkal kötött jogi szerződések esetén általános forgalmi adókötelezettség teljesítése is).

Az állammal szemben kezdeményezett valamennyi választottbírósági eljárás költségeire, illetve az államot bármely nemzetközi választottbíróság vagy külföldi rendes bíróság kötelező erejű határozatából eredően terhelő kifizetési kötelezettségre, továbbá az állam adós elleni végrehajtási eljárásban az államot terhelő, bírósági határozaton vagy a végrehajtó felhívásán alapuló fizetési kötelezettségekből eredő kifizetések finanszírozása.

Jogerős döntésben foglaltak szerint megjelöltek, stabil vérkészítménytől HCV-vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben szenvedő állampolgárok, ügyvédek, ügyvédi irodák, választottbíróságok, bíróságok

 

 

A kártalanításról szóló megállapodás, jogerős és végrehajtható, illetőleg előzetesen végrehajtható bírósági határozat, eljárási díj- és költségfizetési kötelezettséget megállapító határozat, ügyvédi megbízási szerződések alapján.

 

 

NFM

 

 

5. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet központi kezelésű előirányzatai
2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Családi támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

003539

 

 

 

Családi pótlék

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Cst.) meghatározott célok megvalósítása.

A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

5.

018911

 

 

 

Anyasági támogatás

A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása.

A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

6.

011462

 

 

 

Gyermekgondozást segítő ellátás

A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása.

A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

7.

226099

 

 

 

Gyermeknevelési támogatás

A Cst.-ben meghatározott célok megvalósítása.

A Cst.-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

8.

245623

 

 

 

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről szóló 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R1.) meghatározott cél.

Az R1. meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzatok folyósítása - a folyósító szerv adatszolgáltatásai /pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan történik.

 

 

Kincstár

 

 

9.

267434

 

 

 

Életkezdési támogatás

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvényben (a továbbiakban: Fétám. tv.) meghatározott cél.

A Fétám. tv-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

A Kincstár a kifizetéseket a Fétám. tv. alapján teljesíti.

 

 

Kincstár

 

 

10.

265990

 

 

 

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott cél.

A Gyvt.-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

A Kincstár az előirányzat folyósítását a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 68. §-a, 68/B. §-a és 68/D-E. §-a alapján, továbbá a támogatások teljesítéséhez igazodóan végzi.

 

 

Kincstár

 

 

11.

329851

 

 

 

Gyermektartásdíjak megelőlegezése

A Gyvt.-ben meghatározott cél.

A Gyvt.-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

A Kincstár az előirányzat folyósítását a Gyer. 69-76. §-a alapján végzi.

 

 

Kincstár

 

 

12.

 

 

 

Korhatár alatti ellátások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

329817

 

 

 

Szolgálati járandóság

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben (a továbbiakban: T1.) meghatározott cél.

A T1.-ben megahatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

14.

329839

 

 

 

Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék

A T1.-ben meghatározott cél.

A T1.-ben megahatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

15.

 

 

 

Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

003595

 

 

 

Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: Bt.), a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R2.) és a mecseki bányászatban munkát végzők bányászati keresetkiegészítéséről szóló 6/1994. (II. 18.) IKM-PM-NM együttes rendeletben (a továbbiakban: R3.) meghatározott cél.

A Bt.-ben, az R2-ben, és az R3-ban meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

17.

016939

 

 

 

Mezőgazdasági járadék

A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok öregségi és munkaképtelenségi járadékáról szóló 6/1960. (II. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R4.) meghatározott cél.

Az R4-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

18.

011374

 

 

 

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: Fot.) meghatározott cél.

A Fot-ban meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítását a folyósító szerv adatszolgáltatása/pénzellátási terve alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan - a Kincstár végzi.

 

 

Kincstár

 

 

19.

003584

 

 

 

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben (a továbbiakban: Hjt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoc. tv.), az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R5.), az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvényben (a továbbiakban: T2.), a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R6.), a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvényben (a továbbiakban: Ngtv.), a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nhpr.), az egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről szóló 141/1992. (X. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R7.), a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvényben (a továbbiakban: T3.), az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R8.), a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: Pttv.) és a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R9.) meghatározott cél.

A Hjt-ben, a Szoc. tv.-ben, az R5-ben, a T2-ben, az R6-ben, az Ngtv-ben, az Nhpr-ban, az R7-ben, a T3-ben, az R8-ben, a Pttv-ben és az R9-ban. meghatározott jogosulti kör.

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

20.

003616

 

 

 

Házastársi pótlék

A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 89/1990. (V. 1.) MT rendeletben (a továbbiakban: R10.) meghatározott cél.

Az R10-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

21.

243878

 

 

 

Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)

Az R10-ben és a cukorbetegek anyagi támogatásáról szóló 18/1987. (XII. 24.) EüM rendeletben (a továbbiakban: R11.) meghatározott cél.

Az R10-ben és az R11-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

22.

030614

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése

Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R12.) meghatározott cél.

Az R12-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítását - a folyósító szerv adatszolgáltatásai, pénzellátási tervei alapján - a támogatások teljesítéséhez igazodóan a Kincstár végzi.

 

 

Kincstár

 

 

23.

348562

 

 

 

Járási szociális feladatok ellátása

A Szoc. tv.-ben meghatározott cél.

A Szoc. tv.-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítását az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak szerint végzi a Kincstár.

 

 

Kincstár

 

 

24.

 

 

 

Különféle jogcímen adott térítések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

030560

 

 

 

Közgyógyellátás

A Szoc. tv.-ben meghatározott cél.

A Szoc. tv.-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

A kiadás teljesítését a folyósító szerv által benyújtott és a nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján végzi a Kincstár az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 139. § (1b) bekezdés szerint.

 

 

Kincstár

 

 

26.

030571

 

 

 

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvényben meghatározott cél.

Egészségbiztosítási Alap

 

 

Az előirányzat folyósítása a nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján havonta végzi a Kincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 82. § (1) bekezdése alapján.

 

 

Kincstár

 

 

27.

030603

 

 

 

Folyósított ellátások utáni térítés

A folyósított ellátások utáni térítés a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokkal összefüggő igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál.

Ellátást folyósító szerv

 

 

A kiadások teljesítését a folyósító szerv által benyújtott és a nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján végzi a Kincstár.

 

 

Kincstár

 

 

28.

285012

 

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Helyi nemzetiségi önkormányzatok működésének és feladatainak támogatása.

Helyi nemzetiségi önkormányzatok

Jogszabály alapján.

Igen

Vissza nem térítendő támogatás formájában.

 

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

 

 

6. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai
2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

 

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Devizahitelek kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

028475

 

 

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett devizahitelek kamata

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK. Zrt.) útján jár el. Az ÁKK Zrt. az Magyar Nemzeti Banknál (a továbbiakban: MNB) és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

4.

 

 

 

Egyéb devizahitelek kamata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

358717

 

 

 

Átvállalt önkormányzati devizahitelek külföldi pénzintézetek felé

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

6.

358728

 

 

 

Egyéb devizahitelek

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

7.

 

 

Devizakötvények kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

Nemzetközi devizakötvények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

358740

 

 

 

Devizakötvények kamata

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

10.

 

 

 

Belföldi devizakötvények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

358762

 

 

 

Devizakötvények kamata

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

12.

 

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

Forinthitelek kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

007560

 

 

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől felvett forinthitelek kamata

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

15.

 

 

Államkötvények kamatelszámolása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

007537

 

 

 

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

18.

358828

 

 

 

Lakossági kötvények

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

19.

223098

 

 

Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

20.

 

 

Kincstárjegyek kamatelszámolásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

233563

 

 

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

22.

233574

 

 

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

23.

358839

 

Repóügyletek kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

24.

 

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

Jutalékok és egyéb költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

223296

 

 

Deviza elszámolások

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

27.

234384

 

 

Forint elszámolások

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

28.

014803

 

Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások

Az adósságszolgálathoz kapcsolódóan az előirányzatban nevesített fizetési kötelezettség teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

A Gst. 13. §-a alapján az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján jár el. Az ÁKK Zrt. az MNB-nél és a Kincstárnál vezetett fizetési számláiról közvetlenül teljesít kifizetést.

 

 

ÁKK Zrt.

 

 

29.

233321

 

Adósságkezelés költségei

Adósságkezelés költségeinek fedezése.

ÁKK Zrt.

 

 

Az összeget a Kincstár minden hónap 5-éig folyósítja egyenlő részletekben.

 

 

Kincstár

 

 

7. melléklet a 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelethez3

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai
2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

 

Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetés-
ben
részesülők
köre

Támo-
gatás
bizto-
sításának
módja

Támo-
gatási
előleg

Rendel-
kezésre
bocsátás
módja

Vissza-
fizetés
határ-
ideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyo-
lító szerv

Európai uniós forrásból finan-
szírozott költség-
vetési
támoga-
tás közre-
működő
szerve-
zete

1.

368940

Diákhitel tartozás csökkentésének támogatása

Diákhitellel rendelkezők gyermekvállalásának támogatása

A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R13.) meghatározott kör

 

 

A támogatás folyósítása az R13. 18/D. §-a alapján történik

 

 

Kincstár

 

 

2.

334262

Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása

Diákhitel konstrukció kamattámogatása

Az R13. alapján meghatározott kör

 

 

A támogatás folyósítása az R13. 29. §-a alapján történik

 

 

Kincstár

 

 

3.

 

Lakástámogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

005137

 

Egyéb lakástámogatások

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R14.), a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R15.), a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R16.), az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R17.), a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R18.), a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R19.), az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R20.), az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R21.), a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R22.), a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 115/2016. Korm. rendeletben (a továbbiakban: R23.) , és a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló Korm. rendeletben meghatározott támogatások nyújtása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével összefüggő kiadások teljesítése.

Költségvetési szervek, államháztartáson kívüli jogi személyek

 

 

Az R14., az R15., az R16., az R17., az R18., az R19., az R20., az R21., az R22. az R23., és a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló Korm. rendelet alapján a Kincstár végzi.

 

 

A kötele-zettség-vállalás és a teljesítés igazolása kivételével a Kincstár

 

 

5.

196835

Szociálpolitikai menetdíj támogatás

A közszolgáltatási utazási kedvezményekből származó bevételkiesés ellentételezése.

A közlekedési szolgáltató, ha a személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet közszolgáltatási szerződés alapján nyújtja, vagy a közlekedésszervező, ha a közszolgáltatással összefüggő díjakból származó bevételek beszedését végzi

Az Sztv. felhatalmazása alapján

a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R24.) alapján.

 

A támogatás folyósításával kapcsolatban az Sztv.-ben és az R24-ben

nem szabályozott kérdésekben a NAV az adózás rendjéről szóló törvény költségvetési támogatásokra vonatkozó rendelkezései alapján jár el.

 

 

NAV

 

 

6.

 

Egyéb költségvetési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

Vegyes kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

031006

 

 

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások

A felszámolási eljárásról szóló 1986. évi 11. törvényerejű rendeletből (a továbbiakban: Tvr.), a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényből (a továbbiakban: Cstv.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényből (a továbbiakban: Ctv.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényből eredő fizetési kötelezettségek kiegyenlítése.

Felszámolók, végelszámolók, járadékos hitelezők, bérgarancia biztosok

 

 

A Tvr-ben, a Cstv.-ben és a Ctv.-ben meghatározott módon.

 

 

 

 

 

9.

031017

 

 

Szanálással kapcsolatos kiadások

Az állami szanálási eljárás megszűnésével kapcsolatos feladatokról szóló 28/1992. (XII. 4.) PM rendeletben (a továbbiakban: R25.) rögzített fizetési kötelezettségekből adódó feladatok elvégzése.

Felszámoló

 

 

Az R25-ben meghatározott módon.

 

 

 

 

 

10.

031028

 

 

Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

A nemzetgazdasági miniszter által képviselt állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben, végzésben vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott kártérítések, illetve a peres eljárással kapcsolatos költségek megtérítése.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által fizetett járadék megtérítése.

Az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010.
(VI. 11.) OGY határozat
III. 1. pontja szerinti igények, valamint a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 488/2017. Korm. rendelet) alapján nyújtott állami kárrendezés forrásbiztosítása.

Az egyes bírósági határozatok, peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratok alapján az állam által kártérítésben részesülő magánszemélyek. A 488/2017. Korm. rendelet esetében a kormányhivatal által meghozott döntés alapján állami kárrendezésben részesülő magánszemélyek.

 

 

A jogerős bírósági határozatok, ítéletek, peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratok alapján. A 488/2017. Korm. rendelet esetében a kormányhivatal által meghozott döntés alapján a Kincstár végzi.

 

 

A 488/2017. Korm. rendelet esetében a Kincstár

 

 

11.

 

 

 

Védelmi felkészítés előirányzatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

265767

 

 

 

Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai

Az előirányzat a honvédelmi igazgatási feladatok támogatására, a fővárosi- és megyei védelmi bizottságok

működésének támogatására, a területi- és helyi védelmi igazgatás feladatainak támogatására, honvédelmi igazgatási képzések finanszírozására, a gazdaságfelkészítés feladatainak támogatására, és a közszolgálati média különleges jogrendi időszaki működésre történő felkészítésére, a honvédelmi feladatok (pl. állami céltartalék készletek fenntartása, védőeszköz készletek karbantartása) támogatására szolgál.

Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

A honvédelmi miniszter által előkészített kormányhatározat alapján történő végleges átcsoportosítás.

 

 

Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)

 

 

13.

265778

 

 

 

Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása

Az előirányzat a speciális objektumok üzemeltetésére, a védelmi igazgatás infokommunikációs rendszerének működtetésére, fenntartására, fejlesztésére, a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer működtetésére, és a különleges jogrendben történő vezetési feltételek biztosítására szolgál.

Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok

 

 

A honvédelmi miniszter által előkészített kormányhatározat alapján történő végleges átcsoportosítás.

 

 

HM

 

 

14.

031039

 

 

Egyéb vegyes kiadások

Az előirányzat a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványainak rendezése, a külföldiek földmegváltási ügyeinek rendezése, illetve az ismeretlen helyen tartózkodók forint követeléseinek rendezése szolgál.

Az előirányzat a kárpótlási jegyek Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-be történő beszállításához kapcsolódó feladatok ellátására szolgál.

Az Országos Betétbiztosítási Alappal a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján kötött megbízási szerződésből eredő, megbízás ellátásával összefüggésben felmerült költségek megtérítése.

Az előirányzat a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény alapján a koncessziós szerződések összefüggésében felmerülő kiadások fedezetéül szolgál.

Az előirányzat nyújt fedezetet a központi költségvetés közvetlen kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmához kapcsolódóan felmerült kiadásokra, ideértve a postaköltségeket, a GIRO és a VIBER költségeit, Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer díjszámla teljesítésével kapcsolatos költségeket, a devizaköltségeket, illetve az MNB negatív kamatelszámolásait. Fedezetül szolgál továbbá az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény szerint folyósított támogatásoknak.

A kifizetésre jogosult magánszemélyek

 

 

 

 

 

Kincstár

 

 

15.

202996

 

 

1% SZJA közcélú felhasználása

A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezzék. A magánszemély e jogának megvalósulását szolgálja az előirányzat.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló

1996. évi CXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szf. tv.) meghatározott kedvezményezetti kör

 

 

A NAV az e célra megnyitott számláról – az Szf. tv. 3. §-a előírásainak figyelembevételével – a támogatást folyósítja.

 

 

NAV

 

 

16.

220822

 

 

Mehib és Eximbank behajtási jutaléka

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 8/A. § (2) bekezdése, és a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: R26.). alapján az Eximbank Zrt.-t és a MEHIB Zrt.-t megillető, az állam részére behajtott követelések után járó jutalék kifizetése.

Eximbank Zrt. és MEHIB Zrt.

 

 

Az R26. alapján.

 

 

Kincstár

 

 

17.

249601

 

 

Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések

A vámeljárások során a vám és nem közösségi adók és díjak megfizetése céljából az ügyfél által nyújtott és fel nem használt vámbiztosíték visszafizetése, valamint a behozatali és kiviteli vámok kérelemre történő visszafizetése az ügyfél részére.

Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvényben és az irányadó uniós szabályozókban szabályozott személyi kör

 

 

Visszaigénylési eljárást követően a NAV gondoskodik az érintett rendelkezése szerinti visszautalásról.

 

 

NAV

 

 

18.

331173

 

 

Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés

A gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylésekkel kapcsolatos kiadások teljesítése.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló

2011. évi LXXXV. törvényben meghatározott jogosulti kör

 

 

Visszaigénylési eljárást követően a NAV a gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés céljából nyitott számláról folyósítja.

 

 

NAV

 

 

19.

348551

 

 

Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások

Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásának finanszírozása.

A katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű közszolgáltató

 

 

A katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű közszolgáltató átmeneti ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt költségeit a központi költségvetés az ellátásért felelős önkormányzat útján téríti meg.

 

 

 

 

 

20.

206158

 

 

Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás

A korábbi évek során a vállalkozások folyó támogatásai között szerepelt, de azóta már megszűnt egyes támogatások utólagos rendezéséhez kapcsolódó kötelezettségek rendezése.

Kifizetésre jogosult jogi személyek

 

 

A folyósításról a NAV gondoskodik.

 

 

NAV

 

 

21.

341739

 

 

Fuvarozók kamattámogatása

Az Útdíj Hitelprogramhoz kapcsolódó hitelszerződéseken alapuló kölcsönök kamattámogatásának finanszírozása.

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-n keresztül a kamattámogatás jogosultja

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján.

 

Havonta a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

22.

359395

 

 

Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozása

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 31/D. § (13) bekezdése szerinti fizetési kötelezettség teljesítése.

Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.

 

 

Negyedévenkénti folyósítás az Mktv. alapján.

 

 

NAV

 

 

23.

 

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

016412

 

Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség

Az Eximbank Zrt. által, állami készfizető kezesség mellett vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése az R26. alapján.

Az Eximbank Zrt. -n keresztül a garancia jogosultja

 

 

Az R26-ban meghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

25.

016423

 

MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség

A MEHIB Zrt. által, állami készfizető kezesség mellett vállalt biztosítási ügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése az R26. alapján.

A MEHIB Zrt.-n keresztül a biztosítás jogosultja

 

 

Az R26-ban meghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

26.

031183

 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteihez kapcsolódó állami viszontgaranciából eredő fizetési kötelezettség teljesítése a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet (a továbbiakban: R27.) alapján.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

 

 

Az R27-ben meghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

27.

208471

 

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteihez kapcsolódó állami viszontgaranciából eredő fizetési kötelezettség teljesítése az R27. alapján

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

 

 

Az R27-ben meghatározottak szerint.

 

 

Kincstár

 

 

28.

256067

 

A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség

A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt állami készfizető kezességből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

Hitelnyújtó pénzügyi intézmények

 

 

Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

NAV

 

 

29.

257934

 

Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség

Agrárhitelekhez vállalt állami készfizető kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

Hitelnyújtó pénzügyi intézmények

 

 

Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

NAV

 

 

30.

265834

 

A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség

A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami készfizető kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

Hitelnyújtó pénzügyi intézmények

 

 

A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet alapján.

 

 

NAV

 

 

31.

254012

 

MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által állami készfizető kezesség mellett nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

 

 

Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

NAV

 

 

32.

294179

 

Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség

A lakáscélú kölcsönnel rendelkező természetes személyek áthidaló kölcsönére vállalt állami kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

Hitelnyújtó pénzügyi intézmények

 

 

Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

NAV

 

 

33.

343017

 

Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség

A devizakölcsönnel rendelkező természetes személyek gyűjtőszámlahitelére vállalt állami kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

Hitelnyújtó pénzügyi intézmények

 

 

A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól szóló 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

 

 

NAV

 

 

34.

343028

 

E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség

Az E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.

KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt.

 

 

A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint.

 

 

NAV

 

 

35.

 

Kormányzati rendkívüli kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

 

 

Pénzbeli kárpótlás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

001436

 

 

Pénzbeli kárpótlás

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényben (a továbbiakban: T4.) foglaltak végrehajtása.

A T4-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan, a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

38.

196934

 

 

Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás

A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény (a továbbiakban: T5.) végrehajtása.

A T5-ben meghatározott jogosulti kör

 

 

Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan, a Kincstár rendelkezése alapján történik.

 

 

Kincstár

 

 

39.

209511

 

 

Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei

Az előirányzat a pénzbeli kárpótlási előirányzatokkal összefüggő igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál.

A folyósítást végző szerv folyósítási költségtérítésben részesül.

 

 

Az előirányzat folyósítását a folyósító szerv által benyújtott és a nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján végzi a Kincstár.

 

 

Kincstár

 

 

40.

 

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

 

 

Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

368317

 

Kiadások támogatására pénzeszköz átadás

Az előirányzat a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeként szolgál.

Nyugdíjbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást a Kincstár az Ávr. 139. § (1a) bekezdésében meghatározottak szerint végzi.

 

 

Kincstár

 

 

43.

 

 

Egészségbiztosítási Alap támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

266101

 

 

Járulék címen átadott pénzeszköz

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben meghatározott személyek után a központi költségvetés által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék fedezetét biztosítja az előirányzat.

Egészségbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást a Kincstár finanszírozási terv alapján végzi az Ávr. 136. § (2) bekezdése szerint.

 

 

Kincstár

 

 

45.

338439

 

 

Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás

Az előirányzat az Egészségbiztosítási Alap bevételeként szolgál.

Egészségbiztosítási Alap

 

 

Az átutalást a Kincstár az Ávr. 139. § (1a) bekezdésben meghatározottak szerint végzi.

 

 

Kincstár

 

 

46.

 

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

 

 

Nemzetközi tagdíjak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

208987

 

 

CEB tagdíj

Magyarországnak az Európa Tanács Fejlesztési Bankjában lévő tagsága fenntartását szolgáló tagdíj fizetése.

Európa Tanács Fejlesztési Bankja

 

 

A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

49.

257978

 

 

Bruegel tagdíj

Magyarországnak a brüsszeli Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpontban lévő tagsága fenntartását szolgáló tagdíj fizetése

Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont

 

 

A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

50.

352040

 

 

AIIB alaptőke hozzájárulás

Az Ázsiai Infrastruktúrális Beruházási Bankhoz történő csatlakozásból adódó fizetési kötelezettség teljesítése.

Ázsiai Infrastruktúrális Beruházási Bank

 

 

A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

51.

 

 

Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

010795

 

 

IDA alaptőke-hozzájárulás

A Világbankhoz tartozó Nemzetközi Fejlesztési Társulás alapfeltöltéséhez vállalt hozzájárulás teljesítése.

Nemzetközi Fejlesztési Társulás

 

 

A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

53.

235534

 

 

IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása

A világ legkevésbé fejlett, súlyosan eladósodott (HIPC) országok adósságainak rendezésére a Nemzetközi Valutaalap által kidolgozott nemzetközi programhoz kapcsolódó kamattámogatás teljesítése.

Nemzetközi Valutaalap

 

 

A kifizetéseket a Magyar Nemzeti Bank intézkedése alapján teljesíti a Kincstár.

 

 

 

 

 

54.

010849

 

Egyéb kiadások

Magyarország nemzetközi pénzügyi szervezetekben vállalt tagságaihoz kapcsolódó járulékos jellegű kiadások teljesítése.

nemzetközi pénzügyi szervezetek

 

 

A Kincstár folyósít a Nemzetgazdasági Minisztérium utalványa alapján.

 

 

 

 

 

55.

 

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

269945

 

ÁFA alapú hozzájárulás

Az EU költségvetéséhez való áfa-alapú befizetési kötelezettség teljesítése.

Európai Bizottság

Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján

 

A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlára.

 

 

 

 

 

57.

269956

 

GNI alapú hozzájárulás

Az EU költségvetéséhez való GNI-alapú befizetési kötelezettség teljesítése.

Európai Bizottság

Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján

 

A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlára.

 

 

 

 

 

58.

269967

 

Brit korrekció

Az EU költségvetéséhez való, ún. brit korrekciós befizetési kötelezettség teljesítése.

Európai Bizottság

Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján

 

A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlára.

 

 

 

 

 

59.

351828

 

Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés

Az EU költségvetése felé teljesítendő befizetési kötelezettség, ami abból adódik, hogy egyes tagállamok kedvezményben részesülnek a GNI-alapú befizetés tekintetében.

Európai Bizottság

Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján

 

A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlára.

 

 

 

 

 

60.

209533

Követeléskezelés költségei

Az állam külföldi és belföldi követeléseinek rendezése során felmerülő járulékos jellegű kiadások teljesítése.

A fizetési kötelezettség kedvezményezettje

 

 

Részletekben történik.

 

 

Kincstár

 

 

61.

 

Alapok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

286089

 

Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása.

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

 

 

Az Áht. 82. § (2) bekezdése és az Ávr. 133. § (4) bekezdés szerint, előirányzat-felhasználási terv alapján.

 

 

Kincstár

 

 

63.

263478

 

Bethlen Gábor Alap támogatása

A Bethlen Gábor Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása.

Bethlen Gábor Alap

 

 

Az Áht. 82. § (2) bekezdése és az Ávr. 133. § (4) bekezdés szerint, előirányzat-felhasználási terv alapján.

 

 

Kincstár

 

 

64.

226165

 

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

 

 

Az Áht. 82. § (2) bekezdése és az Ávr. 133. § (4) bekezdés szerint, előirányzat-felhasználási terv alapján.

 

 

Kincstár

 

 

65.

349139

 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

 

 

Az Áht. 82. § (2) bekezdése és az Ávr. 133. § (4) bekezdés szerint, előirányzat-felhasználási terv alapján.

 

 

Kincstár

 

 

66.

374873

 

Központi Maradványelszámolási Alap

Kormányzati döntésekből következő, illetve évközben jelentkező egyéb forrásbiztosítások kezelése.

Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi kezelésű előirányzatok

 

 

Átcsoportosítással a Kormány egyedi határozata alapján.

 

 

 

 

 

67.

375106

A SZEVIÉP Zrt. károsultjainak rendkívüli állami kárrendezése

A felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018.
(III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 32/2018. Korm. rendelet) alapján a jogosultak számára a rendkívüli állami kárrendezés biztosítása.

A 32/2018. Korm. rendelet
8. § (2) bekezdése szerinti támogatási okirat szerinti károsultak.

A 32/2018. Korm. rendelet
8. § (2) bekezdése szerinti támogatói okirattal.

A 32/2018. Korm. rendelet
8. § (4) bekezdése szerinti átutalással.

 

 

Kincstár

 

 

1

A rendeletet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2019. január 1. napjával.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. melléklet a 3/2018. (II. 28.) NGM rendelet 1. §-a, a 9/2018. (IV. 27.) NGM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére