• Tartalom

501/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

501/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv kijelöléséről, hatósági hatásköréről és eljárásának egyes szabályairól

2018.01.01.

A Kormány a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervként a Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálatot (a továbbiakban: MH GEOSZ) jelöli ki.

2. § (1) Az MH GEOSZ hatósági hatáskörében első fokon, országos illetékességgel eljárva végzi

a) a honvédelmért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami térképi adatbázisok állami átvételét,

b) a honvédelemért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami térképi adatbázisok alapján készülő sajátos célú, tematikus adatbázisok, térképek, termékek készítésének és sokszorosításának engedélyezését,

c) a légi távérzékelés engedélyezését és a távérzékelt adatok ellenőrzését, valamint

d) a katonai tájékoztatási hálózat pontjainak megszüntetésére vagy áthelyezésére irányuló kérelmek elbírálását.

(2) Az (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott engedély iránti kérelem az ügyfélkapun keresztül, vagy az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti, más szolgáltatás igénybevételével is benyújtható.

3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére