• Tartalom

519/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

519/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.12.30.

A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/A. § (2) bekezdésében, 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában és 84/A. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A bizottságot a nyilvános pályázat kiírását követően, illetve minden egyéb olyan esetben, amikor a pályázati kérelem értékelésével összefüggésben szükséges, össze kell hívni. A bizottság összehívására a felszámolók névjegyzékét vezető szervnek az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterhez eljuttatott megkeresése alapján kerülhet sor.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. december 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére