• Tartalom

53/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

53/2017. (III. 20.) Korm. rendelet

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.01.01.

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)–(2)2

(3) Az R. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4)3

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. melléklet 6. pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

1–2. melléklet az 53/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez4

3. melléklet az 53/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez

1–5.5
6. Az R. 4. melléklet 11. pontjában a „DT, CK” szövegrész helyébe a „CD” szöveg lép.
7.6

4. melléklet az 53/2017. (III. 20.) Korm. rendelethez7

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

Az 1. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet 1–5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére