• Tartalom

2017. évi LIV. törvény

2017. évi LIV. törvény

egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról1

2018.01.02.

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1–2. §2

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

3–6. §3

3. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

7–8. §4

4. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

9–11. §5

5. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

12–13. §6

6. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

14–15. §7

7. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

16–19. §8

8. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

20–23. §9

9. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

24–48. §10

49. § (1)11

(2)–(3)12

50–56. §13

57. § (1)14

(2)15

58–69. §16

10. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

70–71. §17

11. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvénnyel összefüggő módosítás

72. § (1) A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 2. melléklete nem lép hatályba.

(2)18

12. Záró rendelkezések

73. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2017. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 72. § (2) bekezdése és a 3. melléklet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) Az 49. § (1) bekezdése 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(4) A 57. § (1) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

1–2. melléklet a 2017. évi LIV. törvényhez19

3. melléklet a 2017. évi LIV. törvényhez20

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. május 26.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 16–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 20–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 24–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 49. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 49. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 50–56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 57. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 57. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 58–69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 70–71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 72. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére