• Tartalom
Oldalmenü

2017. évi LVI. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról1

2018.12.31.

1. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

1–23. §2

24. § (1)3

(2)4

25–64. §5

65–66. §6

67–70. §7

71. § (1)8

(2)9

72–77. §10

78. §11

79. §12

80–81. §13

82. §14

83–85. §15

86. § (1)16

(2)17

(3)–(5)18

(6)19

(7)–(14)20

87–88. §21

89. § Az Evt.

1–8.22

9.23

10–15.24

16.25

17–42.26

43–45.27

46.28

47.29

48–65.30

66.31

lép.

90. § Hatályát veszti az Evt.

1–13.32

14–15.33

16–28.34

29–32.35

33–49.36

2. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról

91–96. §37

3. Záró rendelkezések

97. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3)38 A 79. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. május 26.

2

Az 1–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 24. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 24. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 25–64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 65–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 67–70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 71. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 71. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 72–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 79. § a 97. § (3) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

13

A 80–81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 83–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 86. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 86. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 86. § (3)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 86. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 86. § (7)–(14) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 87–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 89. § 1–8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 89. § 9. pontja a 2017: CCV. törvény 169. §-a alapján nem lép hatályba.

24

A 89. § 10–15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 89. § 16. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 89. § 17–42. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 89. § 43–45. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 89. § 46. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 89. § 47. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 89. § 48–65. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 89. § 66. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 90. § 1–13. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 90. § 14–15. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 90. § 16–28. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 90. § 29–32. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 90. § 33–49. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 91–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 97. § (3) bekezdése a 2018: CXI. törvény 134. §-ával megállapított szöveg.