• Tartalom

1/2018. (V. 30.) PM rendelet

1/2018. (V. 30.) PM rendelet

az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról1

2018.05.31.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és f)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 25. § (1) bekezdésében az „a (2)–(5) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (2)–(4) bekezdésben” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R. 25. § (5) bekezdése.

(3) Nem lép hatályba az R. 28. § g) pontja.

2. § Ez a rendelet 2018. május 31-én lép hatályba.

3. § Ez a rendelet 2018. június 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. § alapján hatályát vesztette 2018. június 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére