• Tartalom

107/2018. (VI. 15.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.06.16.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Debrecen megyei jogú város külterületén az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6. §-sal egészül ki:

6. § A Debrecen megyei jogú város külterületén az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 107/2018. (VI. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 1. mellékletet a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 107/2018. (VI. 15.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal érintett, Debrecen megyei jogú város közigazgatási területén elhelyezkedő, külterületi ingatlanok helyrajzi számai:
0237/224, 0237/230, 0237/232, 0237/234, 0237/236, 0237/238, 0237/240, 0237/242, 0237/244, 0237/246, 0237/248, 0237/253, 0237/257, 0251/12, 0251/13, 0251/79, 0251/80, 0251/81, 0251/83, 0251/84, 0251/86, 0251/89, 0251/90, 0251/91, 0251/92, 0252, 0253, 0254/54, 0254/55, 0254/56, 0254/57, 0254/58, 0254/59, 0254/60, 0254/61, 0254/62, 0254/66, 0254/67, 0254/68, 0254/69, 0254/70, 0254/71, 0254/72, 0254/73, 0254/74, 0254/75, 0254/76, 0254/77, 0254/78, 0254/79, 0254/80, 0254/81, 0254/82, 0254/83, 0254/84, 0254/85, 0254/86, 0254/87, 0254/89, 0254/90, 0254/91, 0254/92, 0254/93, 0254/94, 0254/95, 0254/96, 0254/97, 0254/98, 0254/101, 0254/102, 0254/103, 0254/107, 0254/109, 0254/111, 0254/113, 0254/115, 0254/117, 0254/119, 0254/121, 0254/123, 0254/125, 0254/127, 0254/129, 0254/131, 0254/133, 0254/135, 0254/137, 0254/139, 0254/141, 0254/143, 0254/145, 0254/154, 0254/156, 0254/158, 0254/160, 0254/162, 0254/164, 0254/166, 0254/168, 0254/170, 0254/172, 0254/174, 0254/180, 0254/186, 0254/187, 0254/188, 0254/189, 0254/190, 0254/197, 0254/198, 0254/199, 0254/200, 0256/1, 0257/2, 0259/53, 0259/54, 0259/55, 0259/56, 0259/57, 0259/58, 0259/59, 0259/60, 0259/61, 0259/62, 0259/63, 0259/64, 0259/65, 0259/67, 0259/68, 0259/69, 0259/71, 0259/73, 0259/74, 0259/75, 0259/76, 0259/77, 0259/78, 0259/106, 0259/107, 259/108, 0259/109, 0259/110, 0260, 0261/2, 0261/5, 0261/8, 0261/11, 0261/12, 0261/13, 0261/14, 0261/17, 0261/18, 0261/19, 0261/20, 0261/21, 0261/22, 0261/23, 0261/24, 0261/25, 0261/26, 0261/27, 0261/28, 0261/29, 0261/30, 0261/31, 0261/32, 0261/33, 0261/34, 0261/35, 0261/36, 0261/37, 0261/38, 0261/39, 0261/40, 0261/41, 0261/42, 0261/43, 0261/44, 0261/45, 0261/46, 0261/47, 0261/48, 0261/49, 0261/50, 0261/51, 0261/52, 0261/53, 0261/54, 0261/55, 0261/56, 0261/57, 0261/58, 0261/59, 0261/60, 0261/61, 0261/62, 0261/63, 0261/64, 0261/65, 0261/66, 0261/67, 0261/68, 0261/69, 0261/70, 0261/71, 0261/78, 0261/79, 0261/80, 0261/81, 0261/82, 0261/83, 0261/84, 0261/85, 0261/86, 0261/87, 0261/88, 0261/89, 0261/90, 0261/91, 0261/92, 0261/93, 0261/94, 0261/95, 0261/96, 0261/97, 0261/98, 0261/100, 0261/101, 0261/102, 0261/103, 0261/104, 0261/105, 0261/106, 0261/107, 0261/108, 0261/109, 0261/110, 0261/111, 0261/112, 0261/113, 0261/114, 0261/115, 0261/116, 0261/117, 0261/118, 0261/119, 0261/120, 0261/121, 0261/122, 0262/3, 0262/5, 0262/6, 0262/7, 0262/8, 0262/9, 0262/10, 0262/11, 0262/12, 0263/1, 0263/3, 0263/4, 0263/6, 0263/8, 0263/9, 0263/10, 0263/11, 0264/40, 0264/41, 0264/42, 0264/43, 0264/55, 0264/56, 0264/57, 0264/63, 0264/64, 0264/65, 0265/1, 0265/3, 0265/4, 0266, 0267/2, 0267/5, 0267/6, 0267/7, 0267/8, 0267/9, 0267/10, 0267/11, 0267/12, 0267/13, 0267/14, 0267/15, 0267/16, 0267/17, 0267/18, 0267/19, 0267/20, 0267/21, 0267/22, 0267/23, 0267/24, 0267/25, 0267/26, 0267/27, 0267/28, 0267/29, 0267/30, 0267/31, 0267/32, 0267/33, 0267/34, 0267/35, 0267/36, 0267/37, 0267/38, 0267/39, 0267/4, 0267/40, 0267/41, 0267/42, 0267/43, 0267/44, 0267/45, 0267/47, 0267/48, 0267/51, 0267/52, 0267/53, 0267/57, 0267/58, 0267/59, 0267/60, 0269/2, 0269/3, 0269/4, 0269/6, 0269/12, 0269/13, 0269/14, 0269/15, 0269/16, 0269/17, 0269/18, 0269/19, 0269/20, 0269/42, 0269/43, 0269/44, 0270, 0271, 0272/30.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. június 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére