• Tartalom
Oldalmenü

115/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.07.03.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

a) 18. § (1) bekezdésében a „külgazdasági és külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külgazdasági és külügyminiszter, valamint a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter” szöveg,

b) 151. § (1) bekezdés a) pontjának záró szövegrészében a „szakmai irányításáért és koordinációjáért” szövegrész helyébe a „szakmai irányításáért és hazai, valamint európai uniós szakmai koordinációjáért” szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 4. napjával.