• Tartalom

2018. évi CXVII. törvény

2018. évi CXVII. törvény

egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról1

2020.01.02.

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)3

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

2. §4

3. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló

1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

3. § (1)5

(2)6

4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

4. §7

5. §8

6. §9

7. §10

8. §11

9. §12

10. §13

11. §14

12. §15

13. §16

14. §17

15. §18

16. §19

17. §20

18. §21

19. §22

20. §23

21. §24

22. §25

23. §26

24. §27

25. §28

26. §29

27. §30

28. §31

29. §32

30. § (1)33

(2)34

31. § (1)35

(2)36

5. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

32. § (1)37

(2)38

6. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

33. § (1)39

(2)40

7. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

34. §41

8. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

35. §42

36. §43

37. §44

38. §45

39. §46

40. §47

41. §48

42. §49

43. §50

44. §51

45. §52

46. §53

47. §54

48. § (1)55

(2)56

(3)57

49. § (1)58

(2)59

50. §60

51. §61

52. §62

53. §63

54. §64

55. §65

56. §66

57. §67

58. §68

59. §69

60. §70

61. §71

9. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

62. §72

63. § (1)73

(2)74

10. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

64. § (1)75

(2)76

11. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

65. §77

66. §78

67. §79

68. §80

69. §81

70. §82

71. §83

72. §84

73. § (1)85

(2)86

12. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény módosítása

74. §87

13. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

75. §88

14. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

76. §89

15. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

77. §90

78. §91

79. §92

80. §93

81. §94

82. §95

16. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

83. §96

17. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló

2005. évi CXXXV. törvény módosítása

84. §97

18. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

85. § (1)98

(2)99

19. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

86. §100

87. §101

88. §102

89. §103

90. §104

91. §105

20. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

92. §106

21. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

93. §107

94. §108

95. §109

22. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

96. § (1)110

(2)111

23. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

97. § (1)112

(2)113

24. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

98. §114

25. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

99. § (1) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 7. § (6) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[Az adóalapot az (1)–(2) bekezdés szerint megállapító mezőgazdasági őstermelő, az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor nem veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyen]

b) gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesül, kivéve, ha a gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekek otthongondozási díja, ápolási díj folyósítása alatt a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységét személyesen folytatja;”

(2) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[A kifizető a tagjával (ideértve az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személyt is) fennálló jogviszonya alapján őt terhelő adó alapjának, az egyéni vállalkozó az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor az adóalap megállapításának különös szabályai hatálya alá tartozó esetben nem veszi számításba a hónapnak azt a napját, amelyre a tagja, maga az egyéni vállalkozó]

b) gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesül, kivéve, ha a gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekek otthongondozási díja, ápolási díj folyósítása alatt a tag személyes közreműködését, az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy egyházi szolgálatát, az egyéni vállalkozó e tevékenységét személyesen folytatja;”

(3)115

26. Záró rendelkezések

100. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2018. december 20. A törvényt a 2023. évi XXVIII. törvény 19. §-a hatályon kívül helyezte 2023. június 16. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 30. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 30. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 31. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 31. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 32. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 32. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 33. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 33. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 48. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 48. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 48. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 49. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 49. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

Az 51. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

Az 52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 63. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 63. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 64. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 64. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 70. § a 2019: XCVIII. törvény 8. §-a alapján nem lép hatályba.

83

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 73. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 73. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 85. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 85. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 95. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 96. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 96. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 97. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 97. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 99. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére