• Tartalom

119/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet

az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.07.03.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 7. §-sal egészül ki:

7. § Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 119/2018. (VII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. mellékletet a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. § Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 119/2018. (VII. 2.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal érintett ingatlanok

 

A

B

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosító adatai (ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)

2.

Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb:
a) a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb teljes felújítása,
b) új sürgősségi osztály kialakítása,
c) a G épületszárny helyén új épület kialakítása,
d) a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb – XII. kerületi (Hegyvidéki) szakrendelő felújítása és kialakítása.

Budapest
belterület 10733/6
belterület 10171/5
belterület 6836/3
belterület 6836/4
belterület 10172
belterület 10733/9
belterület 10733/8
belterület 10734/1

3.

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak:
a) új épület építése a 19-es gyermekcentrum-épülettel és a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbbel összeköttetésben,
b) konyhaüzem rekonstrukciója,
c) új logisztikai központ létrehozása,
d) a megmaradó régi épületek műszaki felújítása.

Budapest
belterület 10168/2
belterület 10171/3
belterület 6836/2
belterület 53075
belterület 6869/0/A/2
belterület 10119/6

4.

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház:
a) konyhafelújítás,
b) az energetikai D épület felújítása,
c) az A épület légtechnika-kialakítása és liftek cseréje,
d) a B épület felújítása, komfortosítása,
e) a K-C-R épületek fűtéskorszerűsítése,
f) új T épületszárny (ambuláns trauma) megépítése.

Budapest
belterület 3519/9
belterület 3519/10

5.

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI):
a) a Lukács épület műemlékvédelmi homlokzat- és tetőszerkezet-rekonstrukciója, osztályok komfortosítása,
b) Esplanade épület VI. emelet felújítása, a III., IV. és V. emelet komfortosítása,
c) a Központi Szakambulancia és Rendelőintézet A és B épületek homlokzati felújítása és nyílászárócsere,
d) új egészségturisztikai tömb építése.

Budapest
belterület 14481
belterület 14493
belterület 14519/2

6.

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (OKPI):
a) új aktív tömb (műtőblokkal, új intenzív egységgel, intenzív terápiás részleggel) felépítése,
b) új bronchológiai laboratórium, non invazív lélegeztetési egység, kemoterápiás kezelő, légzésfunkciós laboratórium kialakítása,
c) új patológiai laboratórium, betegfelvételi tüdőosztály, tüdőosztályok és mellkassebészeti osztály kialakítása,
d) a B épület felújítása,
e) a műemléki védettséget élvező A-B hall rész felújítása,
f) az intézmény közműhálózatának felújítása.

Budapest
belterület 10886/33

7.

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet:
a) új kórházi tömb építése a Szent István Kórház telephelyen, a megmaradó épületek felújítása,
b) az új kórházi tömb építési területén lévő épületek bontása, az ott működő osztályok átmeneti átköltöztetése a Szent László Kórház és a Merényi Gusztáv Kórház telephelyekre,
c) Szent László Kórház telephelyen az új kórházi tömbbe történő visszaköltöztetést követően a krónikus és rehabilitációs ellátást szolgáló épületek felújítása.

Budapest
belterület 38288
belterület 38239
belterület 38283/5
belterület 38283/6
belterület 38283/7
belterület 38283/8

8.

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOKI):
a) meglévő épület ideiglenes működéséhez szükséges átalakítás, felújítás, komfortosítás, funkcionális átalakítás, műszaki-technológiai fejlesztések,
b) az épületben lévő felnőtt kardiológiai és szívsebészeti funkcióknak a Dél-pesti Centrumkórház új épületébe történő átkerülését követően a régi épület elbontása,
c) a gyermek kardiológiai és szívsebészeti tömb felújítása.

Budapest
belterület 38288

9.

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet:
a) a Fiumei úti telephelyen működő osztályok többségének átköltöztetése a Dél-pesti Centrumkórházba,
b) az a) pontban nem említett többi telephelyen komfortosítás,
c) új épületek építése,
d) régi épületek felújítása.

Budapest
belterület 33125
belterület 33591
belterület 33625
belterület 33641
belterület 34720

10.

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet:
a) új műtéti, diagnosztikai és járóbeteg-szakellátási tömbépület kialakítása,
b) egynapos sebészeti részleg, sürgősségi osztály bővítése,
c) bölcsőde, óvoda kialakítása,
d) régi épületek műszaki felújítása és komfortosítása,
e) a csepeli rehabilitációs-krónikus telephely, valamint a járóbeteg-szakrendelői telephelyek felújítása, komfortosítása,
f) a csepeli telephelyen új hospice osztály kialakítása.

Budapest
belterület 182640/1
belterület 182640/2
belterület 210336
belterület 170424/2

Gyál
belterület 2617

11.

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet:
a) a központi telephelyen új tömbépület építése, meglévő épületek átalakítása, bővítése,
b) a X. kerületi járóbeteg-szakrendelő átköltöztetése a fő telephelyen kialakított új épületbe,
c) a XVII. kerületi szakrendelő felújítása és bővítése,
d) a monori és a gyömrői járóbeteg-szakrendelők felújítása,
e) a központi telephelyen kazánház-átépítés, energetikai rekonstrukció,
f) műszaki állagjavító munkálatok, komfortosítás,
g) sürgősségi osztály fejlesztése,
h) a Gizella és a Paula telephelyen: energetikai rekonstrukció, komfortosítás, gépészeti felújítás, állagjavítás és funkcionális bővítés.

Budapest
belterület 39135
belterület 41062/1
belterület 40578
belterület 125393/13
belterület 40579
Monor
belterület 5279/6
belterület 5279/8
belterület 5279/11
Gyömrő
belterület 8
belterület 9

12.

Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI):
az Intézet végleges elhelyezése a Budapest XI., Karolina út 27. szám alatti ingatlanban, az épület felújítása, átalakítása.

Budapest
belterület 4618/6

13.

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (Honvéd Kórház):
a) az Észak-pesti Centrumkórház egy telephelyen való kialakítása,
b) a Róbert Károly körúton három új épületszárny építése, melyek biztosítják a volt MÁV Kórház telephelyén lévő aktív ellátóosztályok integrációját,
c) új parkolóház és helikopterleszálló építése.

Budapest
belterület 27630
belterület 28229
belterület 28233
belterület 28224/32
belterület 10886/44

14.

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI):
a) új tömb építése, hybrid műtő létrehozása,
b) a régi épületekben műszaki felújítás,
c) gőzellátó – elektromos rendszer felújítása, komfortosítás.

Budapest
belterület 31571/2

15.

Szent Margit Kórház:
a) A-B-C épületek (műtőblokk, kórtermek, konyhaüzem) felújítása, komfortosítása,
b) új D épületszárny kialakítása az új műveseállomás és krónikus osztály elhelyezése céljából.

Budapest
belterület 16237/1
belterület 62447
belterület 16247/2

16.

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa):
a) konyhaüzem felújítása,
b) energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó felújítások (függönyfal, csővezetékek, villamosság),
c) liftek cseréje,
d) közüzemi úthálózat felújítása,
e) új járóbeteg-szakrendelő épület építése,
f) új belgyógyászati épület építése,
g) az A és B épületek felújítása, komfortosítása.

Kistarcsa
belterület 3144/2
belterület 3144/16

17.

Uzsoki Utcai Kórház:
a) klimatizálás és erősáramú betáplálás bővítése,
b) új klinikai és rehabilitációs tömb építése,
c) a Hungária körúti rehabilitációs osztályok fő telephelyre költöztetése,
d) régi épületek felújítása és komfortosítása,
e) parkolóház építése,
f) raktárbázis kialakítása,
g) energetikai rekonstrukció,
h) épületbontások.

Budapest
belterület 31524
belterület 32272
belterület 31644

18.

Toldy Ferenc Kórház (Cegléd):
a) új belgyógyászati szárny építése,
b) telephelyek összevonásával új, többszintes járóbeteg-szakrendelő létesítése,
c) a városi szakrendelő, valamint a tüdőgondozó beköltöztetése az új épületbe, a fő telephelyre,
d) sürgősségi osztály bővítése,
e) régi épületek felújítása, komfortosítása,
f) energetikai beruházás.

Cegléd
belterület 161
belterület 4068/2
belterület 4075/1
belterület 160
belterület 488

19.

Törökbálinti Tüdőgyógyintézet:
a) a rendelőintézet beruházásának befejezése,
b) meglévő épületek komfortosítása,
c) kert és belső úthálózat, kültéri parkoló megújítása.

Törökbálint
belterület 22

20.

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet:
a) meglévő épületek műszaki fejlesztése,
b) gyógyfürdő- és egészségturisztikai beruházás.

Nagykőrös
belterület 3394/4
belterület 3394/2
belterület 3394/3

21.

Jávorszky Ödön Kórház (Vác):
a) új járóbetegszakrendelő-tömb építése,
b) régi kórházi tömb műszaki felújítása, komfortosítása.

Vác
belterület 365/5
belterület 365/7
belterület 365/10
belterület 365/3
belterület 365/8
belterület 365/11
belterület 365/6
belterület 365/9

22.

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (Visegrád):
a) új diagnosztikai épület építése,
b) a főépület földszintjén a betegellátó osztályok és a kiszolgáló egységek felújítása,
c) konyhaüzem felújítása,
d) a főépülethez új éttermi szárny hozzáépítése,
e) a hozzáépített épületrészben új kórtermek kialakítása,
f) új kórházi fogadóépület építése,
g) közműfelújítások,
h) parkoló és közlekedőutak felújítása és kialakítása, külső tereprendezés és parkosítás,
i) energetikai korszerűsítés.

Visegrád
külterület 041/1
külterület 042
külterület 043
belterület 1288/1
belterület 1293
belterület 1294
belterület 1295
belterület 1296

23.

Károlyi Sándor Kórház:
a) a főépület felújítása,
b) új fekvőbeteg-ellátó épület létesítése a szükséges kapcsolódó munkákkal együtt.

Budapest
belterület 73708
belterület 71323
belterület 72247
belterület 72259
belterület 71182/15
belterület 71182/5

24.

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet:
a) a fő telephely épületeinek felújítása, fejlesztése, komfortosítása és átalakítása (A, B, F, G, 3, 12, 24 épület),
b) új főporta, gyógyszertár és kerítés építése,
c) a Jász utcai pszichiátriai gondozó felújítása.

Budapest
belterület 26395
belterület 27403/10

25.

Szent Rókus Kórház:
a) egynapos sebészet fejlesztése,
b) szakmai feladatok egy telephelyre történő koncentrálása járóbeteg-szakellátó egységek áttelepítésével, fekvőbeteg-szakellátás felújításával, komfortosításával.

Budapest
belterület 36434/1
belterület 36458/2

26.

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet:
a) új belgyógyászati C tömb létrehozása: a Madarász utcai telephelyről
az aktív csecsemő- és belgyógyászati osztályok Üllői úti telephelyre történő koncentrálása, valamint a jelenlegi C és D épületből a gyermekneurológiai, gyermekortopédiai, gyermekszemészeti és gyermekpulmonológiai aktívfekvőbeteg-ellátás áthelyezése,
b) a Delej utcai telephelyen pszichiátriai és addiktológiai centrum létrehozása: gyermekpszichiátriai osztály, serdülő- és ifjúsági pszichiátriai járó- és fekvőbetegosztály, adikktológiai osztály és szakambulanciák létrehozása.

Budapest
belterület 38716
belterület 26085/213
belterület 33782
belterület 38703/8
belterület 38703/10
belterület 26085/158

27.

Dél-budai Centrum:
új komplex kórház építése.

Budapest
belterület 952/3
belterület 952/4
belterület 952/12
belterület 952/13
belterület 952/14
belterület 952/16
belterület 952/17
belterület 966

28.

Országos Onkológiai Intézet:
a) új épületben új onkodiagnosztikai központ létesítése,
b) abban PET-MR, CT, daganat-pathológiai, daganat-cytológiai és onko-genomikai laboratóriumok és telemedicina-központ elhelyezése,
c) régi épületek bontása illetve felújítása.

Budapest
belterület 6998/13
belterület 6997

29.

Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.:
a) a kórház kiskovácsi telephelyén új épület építése, több épület felújítása, bővítése, komfortosítása; parkolók, belső utak kialakítása, parkrendezés,
b) a budakalászi telephelyen új épület építése, több épület felújítása, bővítése, régi épület bontása, közösségi terek kialakítása, komfortosítás; parkolók kialakítása, belső utak, park rendezése.

Budakalász
belterület 4199/3
belterület 4199/5
belterület 4199/6
belterület 4199/7
külterület 0222

Pomáz
külterület 0311/1
külterület 0311/3
külterület 0311/4

30.

Betegápoló Irgalmas Rend:
a) a Budai Irgalmasrendi Kórház budapesti telephelyeinek komplex felújítása, bővítése, korszerűsítése, új épület felépítése,
b) a váci telephely bővítése, felújítása és korszerűsítése.

Budapest
belterület 13465
belterület 14478/4
belterület 14479/1

Vác
belterület 2943/4

31.

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórháza:
a) az I. és II. épületek teljes felújítása, komfortos kórtermek és közösségi terek kialakítása, a III. épület részleges felújítása, a szakrendelők felújítása,
b) a kiszolgálóegységek és a kórháztechnológia felújítása.

Budapest
belterület 31571/4

32.

Budapesti Szent Ferenc Kórház:
a) a régi épület átalakítása, belső felújítása, akadálymentes, komfortos kórtermek kialakítása,
b) új épületben komfortos kórtermek, ambuláns rendelők, családorvosi rendelők, tornaterem és kápolna, valamint oktatóközpont kialakítása,
c) kiszolgálóegységek, kórháztechnológia felújítása,
d) tankonyha és rehabilitációs park kialakítása.

Budapest
belterület 11062

33.

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza:
a) a kórházi infrastruktúra javítása,
b) családbarát környezet kialakítása,
c) a kórház Bethesda utcai telephelyén új épületszárny építése, az új épületszárny és a Filadelfia épület összekötése,
d) az Ilka utcai telephely szakmai funkcióváltásához illeszkedően jelentős átépítési munkálatok elvégzése.

Budapest
belterület 29768/1
belterület 29768/2
belterület 32660

34.

Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika:
a) új diagnosztikai központ kialakítása,
b) a perioperatív transzplantációs részleg és a műtői kapacitás bővítése
a szívtranszplantáció fejlesztése érdekében.

Budapest
belterület 6844/0/A/1
belterület 6844/0/A/2
belterület 6844/0/A/3
belterület 6844/0/A/4
belterület 6844/0/A/5
belterület 6844/0/A/6
belterület 6844/0/A/7
belterület 6844/0/A/8
belterület 6844/0/A/9
belterület 6847
belterület 10119/2
belterület 6846/1

35.

Semmelweis Egyetem Logisztikai telep:
egyetemi logisztikai központ kialakítása (raktárak, irattár, textilüzem, forenzikus pathológiai központ).

Budapest
belterület 38229/10

36.

Semmelweis Egyetem, Pulmonológia Klinika:
a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának a Semmelweis Egyetem pesti telephelyére való költöztetése.

Budapest
belterület 10168/2

37.

Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központ:
a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának fejlesztési projektje.

Budapest
belterület 37348/2

38.

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar:
skill (propedeutikai) labor kialakítása és a gyakorlati képzés fejlesztését szolgáló bővítések.

Budapest
belterület 36769

39.

Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika:
a Klinika épületének felújítása.

Budapest
belterület 36792

40.

Semmelweis Egyetem, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet:
az Intézet épületének felújítása.

Budapest
belterület 36729

41.

Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar:
a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának fejlesztési projektje, ennek részeként a Hőgyes–Schöpf-Merei gyógyszerkutatási centrum kialakítása.

Budapest
belterület 36868

42.

Egykori Schöpf-Merei Kórház:
a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának fejlesztési projektje, ennek részeként a Hőgyes–Schöpf-Merei gyógyszerkutatási centrum kialakítása.

Budapest
belterület 36873/0/A/1
belterület 36873/0/B/1
belterület 36873/0/C/1

43.

Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar:
a Kar Vas utcai tömbjének fejlesztése, ami magában foglalja a Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg kialakítását.

Budapest
belterület 36498

44.

Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar:
az Egészségügyi Menedzserképző Központ épületének felújítása, infrastruktúra-fejlesztése.

Budapest
belterület 10733/6
belterület 9520

45.

Semmelweis Egyetem, Külső Klinikai Tömb:
a) a Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömb klinikáinak a Korányi tömbhöz kapcsolódó felújítása,
b) Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika beköltöztetése.

Budapest
belterület 36177/1
belterület 36164

46.

Semmelweis Egyetem, Belső Klinikai Tömb:
a Semmelweis Egyetem Belső Klinikai Tömb telephelyeinek és klinikáinak fejlesztése.

Budapest
belterület 36771/14

47.

II. kerületi Egészségügyi Szolgálat:
a) a II. kerületi Frankel Leó utcában új, többemeletes szakrendelő épület megépítése,
b) külső telephelyek átköltöztetése,
c) egynapos sebészet és kúraszerű ellátások fejlesztése.

Budapest
belterület 14982

48.

Szent Kristóf Szakrendelő – XI. kerületi Újbudai Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet:
a) az Újbudai Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet céljára meglévő épület teljes felújítása, átalakítása,
b) a gyermekgyógyászati járóbeteg-szakellátás struktúrájának bővítése,
c) egynapos sebészet kialakítása.

Budapest
belterület 4275/10
belterület 4275/11/A/2

49.

Zuglói Egészségügyi Szolgálat:
direkt digitális röntgen technológia több telephelyen történő kiépítése és integrációja.

Budapest
belterület 31677/1

50.

Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós:
a) új épületrész építése,
b) külső telephelyek integrációja,
c) képalkotó diagnosztika és emlőszűrések fejlesztése.

Szigetszentmiklós
belterület 12016

51.

Misszió Egészségügyi Központ (Veresegyház):
a) egynapos sebészet és rehabilitációs nappali ellátás korszerűsítése új épületrész felépítésével,
b) épületgépészeti felújítás.

Veresegyház
belterület 8832/104
belterület 8832/104/A

52.

Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet (Jászberényi Szent Erzsébet Kórház):
a) új rendelőépületi szárny építése,
b) a meglévő épület gépészeti korszerűsítése, akadálymentesítése.

Nagykáta
belterület 2231

53.

XVI. kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat:
a) telephelyek racionalizálása,
b) a rendelőintézet bővítése,
c) egynapos sebészet és gasztroenterológia fejlesztése.

Budapest belterület 102216/8

54.

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
Budapesti Egészségügyi Központ:
a) egynapos sebészet és endoszkópia fejlesztése,
b) a rendelőintézet épületének belső korszerűsítése,
c) épületgépészeti felújítás,
d) akadálymentesítés.

Budapest
belterület 28276/3

55.

Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet:
a) szakrendelő épület belső felújítása,
b) pszichiátriai gondozó korszerűsítése,
c) felvonók cseréje.

Dunakeszi
belterület 5046
belterület 4462/1
belterület 5182/1

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére