• Tartalom

12/2018. (VIII. 29.) ITM rendelet

12/2018. (VIII. 29.) ITM rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról1

2018.09.29.

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (6) bekezdés a) és b) pontjában és a (7) bekezdésében, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. és 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1. § a) pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) Magyar Államkincstárnál vezetett NFM” szövegrész helyébe az „az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) Magyar Államkincstárnál vezetett ITM” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében és 6/A. § (1) bekezdésében az „NFM” szövegrészek helyébe az „ITM” szöveg,

c) 6. § (3) és (4) bekezdésében az „a nemzeti fejlesztési” szövegrész helyébe az „az energiapolitikáért felelős” szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. szeptember 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére