• Tartalom
Oldalmenü

15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelet

egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.07.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § (6) bekezdése, a 4. §, valamint a 6. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím és a 11. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3–5. alcím és a 12–23. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a 35950 Agy PET/CT vizsgálatra, a 35960 Egésztest PET/CT vizsgálatra, a 35970 Egy testtájék PET/CT vizsgálatra a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor, a beteg a vizsgálatra az adott eljárás országos keretének terhére jogosult.”

2. § Az R1. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az „E” feladatkódú egynapos ellátást nyújtó osztályok szakmákra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetencia listáját a 9/a. számú melléklet tartalmazza.”

3. § (1) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 1/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az R1. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az R1. 4. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az R1. 8. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az R1. 9. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(9) Az R1. 14. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az R1. 15. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

4. § Az R1. 16. számú mellékletében a „Heim Pál Gyermekkórház” szövegrész helyébe a „Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet” szöveg, az „országos intézetek” szövegrész helyébe az „országos gyógyintézetek” szöveg lép.

2. A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása

5. § A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 18. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

3. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

6. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(2) Az R3. 2. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(3) Az R3. 3. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(4) Az R3. 5. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

4. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

7. § (1) A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(2) Az R4. 2. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

(3) Az R4. 4. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(4) Az R4. 5. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

(5) Az R4. 6. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

(6) Az R4. 12. melléklete a 21. melléklet szerint módosul.

(7) Az R4. 17. melléklete a 22. melléklet szerint módosul.

5. Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

8. § Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R5.) 4. melléklete a 23. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 1. számú melléklet 1., 2., 18/a., 21., 23. és 27. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház”
2. Az R1. 1. számú melléklet 7/e. pontja a „2896” megjelölésű sort megelőzően a következő sorral egészül ki:
„2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet”
3. Az R1. 1. számú melléklet 7/e. pontja a „2896” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„2906 Országos Onkológiai Intézet”
4. Az R1. 1. számú melléklet 12. pont „N600” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:
„R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház”
5. Az R1. 1. számú melléklet 14. pontja a „2917” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház”
6. Az R1. 1. számú melléklet 20. pontja az „1122” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes”
7. Az R1. 1. számú melléklet 20. pontja az „1640” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján”
8. Az R1. 1. számú melléklet 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
26. Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök
26/a. 0135F Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) anatómiai reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak, lágyrészeltartó gyűrű, lebenykiemelő zsák, elektromos vagy ultrahangos egyszerhasználatos videothoracoscopos vágóeszköz)
Elszámolásra jogosult intézetek:
2324    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2894    Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2897    Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2906    Országos Onkológiai Intézet
2915    Semmelweis Egyetem
2912    Pécsi Tudományegyetem
2917    Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
N595    Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
26/b. 0135L Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) atípusos reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak)
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122    Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1640    Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2137    Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324    Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2873    Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2877    Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2894    Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2897    Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2906    Országos Onkológiai Intézet
2912    Pécsi Tudományegyetem
2915    Semmelweis Egyetem
2917    Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403    Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N595    Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
R730    Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház”
9. Az R1. 1. számú melléklet 27. pontja a „2734” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa”
10. Az R1. 1. számú melléklet 27. pontja az „N594” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely”
11. Az R1. 1. számú melléklet 32. pontja a „1640” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ”
12. Az R1. 1. számú melléklet 35. pontja az „N595” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház”
13. Az R1. 1. számú melléklet 37. pontja a „2912” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„2915 Semmelweis Egyetem”
a) 1., 2., 5., 11., 20., 21., 22., 23., 27., 41. pontjában az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet” szövegrész helyébe a „Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet” szöveg,
b) 1., 2., 5., 11., 18/a., 18/b., 23., 27., 28., 31/a., 31/b., 31/c., 31/d., 31/g., 35., 39/a., 42. pontjában a „Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ” szövegrész helyébe a „Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet” szöveg,
c) 4.,11., 12., 20., 22., 23., 24., 29., 40., 42. pontjában a „Heim Pál Gyermekkórház” szövegrész helyébe a „Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet” szöveg,
d) 24., 26., 37. pontjában az „Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet” szövegrész helyébe az „Országos Korányi Pulmonológiai Intézet” szöveg,
e) 28. pontjában a „bélműtétek” szövegrész helyébe a „műtétek” szöveg
lép.
15. Hatályát veszti az R1. 1. számú melléklet 1., 2., 18/a., 21., 23., 27. pontjában az „N600” megjelölésű sor.

2. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 1/A. számú melléklet 1/b1. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
„Gyermekkori súlyos, aktív luminális Crohn-betegség (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) kezelésére (PCDAI>30) – amennyiben legalább három hónapig alkalmazott hagyományos gyógykezelés (szteroid és immunszuppresszív terápia együttes alkalmazása) ellenére a betegség aktivitása igazoltan nem csökken, vagy a hagyományos gyógykezelés dokumentált toxicitás miatt nem alkalmazható – három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (PCDAI 50%-os csökkenése) a kezelés kezdetétől számított egy évig (mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió esetében a készítményváltás lehetséges), ezt követően a teljes klinikai remissziót elérő betegekben, évente ismételt vizsgálómódszerekkel igazolt hatékonyság megtartásáig – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.
Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető.”
2. Az R1. 1/A. számú melléklet 1/b2. pont „TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Súlyos aktív fisztulázó gyermekkori Crohn-betegségben (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) – amennyiben az életminőséget nagymértékben rontó fisztula/fisztulák a hagyományos gyógykezelés (antibiotikum és immunszuppresszív terápia) ellenére nem javulnak – három hónapig, ezt követően megfelelő válaszkészség esetén (fisztula záródás, illetve fisztulák számának csökkenése esetén) további kilenc hónapig (panaszmentes időszakot követő relapszus fellépésekor ismételt terápia megkísérelhető) – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján. Ezt követően a teljes klinikai remissziót elérő betegekben, évente ismételt vizsgálómódszerekkel igazolt hatékonyság megtartásáig – a finanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott finanszírozási eljárásrend alapján.
Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető.”
3. Az R1. 1/A. számú melléklet 3., 4., 6/a1., 6/a2., 6/b., 6/c., 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/d1., 8/d2., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1., 8/e3.2., 8/e3.3., 8/f., 15/a. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház”
a) 1/a1., 1/a2., 1/b1., 1/b2., 2/a., 5., 7/b2., 12., 13. pontjában a „Heim Pál Gyermekkórház” szövegrész helyébe a „Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet” szöveg,
b) 1/a1., 1/a2., 1/b1., 1/b2., 2/a., 7/a., 7/b1., 7/b2., 7/b3., 8/a1., 8/a2., 8/a3., 8/a4., 8/a5., 8/a6., 8/b., 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/d1., 8/d2., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1., 8/e3.2., 8/e3.3., 8/f., 12., 15/a. pontjában a „Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ” szövegrész helyébe a „Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet” szöveg,
c) 7/a., 7/b1., 7/b2., 7/b3., 7/b4., 7/b5., 7/b6., 7/b7., 7/b8., 7/b9., 7/b10., 7/b11., 8/a1., 8/a2., 8/a3., 8/a4., 8/a5., 8/a6., 8/b., 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/d1., 8/d2., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1., 8/e3.2., 8/e3.3., 8/f., 13., 14., 15/a. pontjában az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet” szövegrész helyébe a „Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet” szöveg,
d) 8/a1., 8/a2., 8/a3., 8/a4., 8/a5., 8/a6., 8/b. pontjában az „Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet” szövegrész helyébe az „Országos Korányi Pulmonológiai Intézet” szöveg
lép.
5. Hatályát veszti az R1. 1/A. számú melléklet
a) 3., 4., 6/a1., 6/a2., 6/b., 6/c., 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/d1., 8/d2., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1., 8/e3.2., 8/e3.3., 8/f., 15/a. pontjában az „N600” megjelölésű sor,
b) 8/a1. pontjában a „1349” megjelölésű sor.

3. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a „14640” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(Kód

Index

Tevékenység megnevezése

Pont)

„14651

Biopsia testis

3291”

2. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a „16206” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(Kód

Index

Tevékenység megnevezése

Pont)

„16207

52

Endobronchiális ultrahang vezérelt transbronchiális tűbiopszia (EBUS TBNA)

41481”

3. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „35900” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Kód

Index

Tevékenység megnevezése

Pont)

„35900

26

Szívizom vizsgálat SPECT-el

38891”

4. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „35920” és „35930” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Kód

Index

Tevékenység megnevezése

Pont)

„35920

Szívizom vizsgálata PET/CT-vel

0

35930

Tumor vizsgálata PET/CT-vel

0”

5. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész a „35940” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(Kód

Index

Tevékenység megnevezése

Pont)

„35950

Agy PET/CT vizsgálata

0

35960

 

Egésztest PET/CT vizsgálata

0

35970

Egy testtájék PET/CT vizsgálata

0”

6. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „88140” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(Kód

Index

Tevékenység megnevezése

Pont)

„88140

 

AHG (VIII. faktor készítmény) adása

627”

7. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 1 pontja a „2137” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű”
8. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 1 pont „N600” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:
„R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (csak a 1207D OENO végzésére)”
9. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 4, 5, 29, 30 pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház”
10. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 24 pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (csak a 35274 OENO végzésére)”
11. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 29 pontja a „2010” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„2052 Szentendre Város Egészségügyi Intézményei”
12. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 32 pontja a „1663” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház”
13. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 39 pontja a „1640” megjelölésű sort megelőzően a következő sorral egészül ki:
„1122 Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház”
14. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 39 pont „R730” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:
„R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (csak a 85712 és 85714 OENO végzésére)”
15. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 40 pontja a „1663” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház”
16. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 41 pontja a „0761” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház”
17. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 42 pontja a „0761” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház”
18. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 43 pontja a „0761” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház”
19. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 45 pontja a „2917” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„4024 Affidea Diagnosztika Kft.”
20. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész a következő 52 ponttal egészül ki:
„52
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
2073 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2601 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2899 Mátrai Gyógyintézet
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely”
21. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész
a) 1, 3, 40, 41, 42, 43, 44, 46 pontjában a „Heim Pál Gyermekkórház” szövegrész helyébe a „Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet” szöveg,
b) 1, 11, 12, 17 pontjában az „Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet” szövegrész helyébe az „Országos Korányi Pulmonológiai Intézet” szöveg,
c) 3, 4, 5, 11/a, 12, 15, 17, 19, 30, 37, 46 pontjában az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet” szövegrész helyébe a „Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet” szöveg,
d) 24, 27, 28, 30, 32, 45 pontjában a „Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ” szövegrész helyébe a „Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet” szöveg,
e) 29, 32, 40, 41, 43 pontjában a „Diagnoscan Magyarország Kft., Győr” szövegrész helyébe az „Affidea Diagnosztika Kft.” szöveg,
f) 32, 40, 41, 43 pontjában a „Diagnoscan Magyarország Kft., Budapest” szövegrész helyébe az „Affidea Diagnosztika Kft.” szöveg,
g) 30 pontjában a „Nyírő Gyula Kórház-Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet” szövegrész helyébe a „Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet” szöveg
lép.
22. Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklet
a) „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű rész „53416” és „53417” megjelölésű sora,
b) „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 4, 5, 24, 29, 30 pontjában az „N600” megjelölésű sor,
c) A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 32, 40, 41, 42, 43 pontjában a „H275” megjelölésű sor,
d) „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű rész 45 pontjában a „0197” megjelölésű sor.

4. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 01”, „01M”, „013C” és „** Főcsoport: 01”, „01M”, „013D”megjelölésű sora helyébe a következő sorok lépnek, és ezt követően a következő sorokkal egészül ki:

(** Főcsoport: 01

Idegrendszeri megbetegedések

Alsó határnap

Felső-
határnap

Normatív nap

Súly-
szám)

*

01M

013C

Neuroimmunológiai betegség teljes dózisú humán immunglobulin terápiával, 18 év felett

5

40

13

10,54511

*

01M

013D

Neuroimmunológiai betegség humán immunglobulin terápiája relapsus esetén, 18 év felett

2

40

3

5,09576

*

01M

013E

Neuroimmunológiai betegség kezelése humán immunglobulin terápiával, 10-18 év között

3

30

5

8,49444

*

01M

013F

Neuroimmunológiai betegség kezelése humán immunglobulin terápiával, 10 év alatt

3

30

5

4,34955

2. Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 02”, „02P”, „0681” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(** Főcsoport: 02

Szembetegségek

Alsó határnap

Felső-
határnap

Normatív nap

Súly-
szám)

02P

0682

Szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel, tórikus műlencse biztosításával

1

25

2

0,99233

3. Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 05”, „*05P”, „1801” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(** Főcsoport: 05

Keringésrendszeri betegségek

Alsó határnap

Felső-
határnap

Normatív nap

Súly-
szám)

*

05P

1802

Pulmonális vazoreaktivitás mérése katéterezéssel és iNO adásával

1

3

2

1,54717

4. Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 05” „*05P” „181B” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(** Főcsoport: 05

Keringésrendszeri betegségek

Alsó határnap

Felső-
határnap

Normatív nap

Súly-
szám)

*

05P

181C

5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott szívműtétek esetén iNO kezeléssel

10

56

30

20,48999

*

05P

181D

Kiegészítő HBCs iNO kezelésre nyitott szívműtétek esetén

2

0

0

3,83670

*

05P

181E

Kiegészítő HBCs iNO kezelésre kardiogén shock esetén

2

0

0

3,83670

*

05M

181F

Kiegészítő HBCs iNO kezelésre pulmonális hypertóniás krízis esetén

2

0

0

3,83670

5. Az R1. 3. számú melléklete a „**Főcsoport: 11”, „11M”, „576B” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(** Főcsoport: 11

Vese- és húgyúti betegségek

Alsó határnap

Felső-
határnap

Normatív nap

Súly-
szám)

*

11M

576C

Veseműködés súlyos zavara 18 év felett

5

41

10

1,20730

6. Az R1. 3. számú melléklete a „**Főcsoport: 11”, „11M”, „5820” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(** Főcsoport: 11

Vese- és húgyúti betegségek

Alsó határnap

Felső-
határnap

Normatív nap

Súly-
szám)

*

11M

5821

Vese-, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei 18 év felett, cytostaticus vagy cyclosporin kezeléssel

3

21

10

1, 97348

7. Az R1. 3. számú melléklete a „**Főcsoport: 11”, „11M”, „583D” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(** Főcsoport: 11

Vese- és húgyúti betegségek

Alsó határnap

Felső-
határnap

Normatív nap

Súly-
szám)

*

11M

583G

Nephrozisok 18 év felett

3

37

9

1,22681

8. Az R1. 3. számú melléklete a „**Főcsoport: 14”, „14M”, „6831” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(** Főcsoport: 14

Várandósság, szülés, gyermekágy

Alsó határnap

Felső-
határnap

Normatív nap

Súly-
szám)

14M

6831

Fenyegető koraszülés kezelése atosiban-nal, a várandósság betöltött 24. hetétől a 33. hetéig

3

10

7

1,47081

9. Az R1. 3. számú melléklete a „**Főcsoport: 15”, „*15P”, „7332” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(** Főcsoport: 15

Újszülöttek

Alsó határnap

Felső-
határnap

Normatív nap

Súly-
szám)

*

15M

7333

Kiegészítő HBCs iNO kezelésre
újszülöttkori pulmonális hypertónia
esetén

0

0

0

1,51004

10. Az R1. 3. számú melléklete a „**Főcsoport: 99”, „*+99M”, „9422” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(** Főcsoport: 99

Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok

Alsó határnap

Felső-
határnap

Normatív nap

Súly-
szám)

*

99M

9423

Kiegészítő HBCs sikeres újraélesztést követő testfelszíni hypothermiás kezelésre

2

0

0

1,74553

*

99M

9424

Kiegészítő HBCs sikeres újraélesztést követő endovasculáris hypothermiás kezelésre

2

0

0

1,91106

5. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 4. számú melléklet 3/a., 8., 77. és 85. pont „N600” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:
„R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház”
2. Az R1. 4. számú melléklet 3/b., 4., 4/a. 4/b., 6., 18., 24., 54., 55., 56., 66/a., 66/h., 66/i., 66/m., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 87., 87/a., 87/b., 88., 89., 93/b., 93/c., 93/d., 93/e., 93/f., 93/g., 111., 112., 114., 123/a., 123/b., 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j. és 126/b. pontja az „R730” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház”
3. Az R1. 4. számú melléklete a következő 4/c. és 4/d. ponttal egészül ki:

„4/c.

*01M 013E

Neuroimmunológiai betegség kezelése humán immunglobulin terápiával, 10-18 év között

2872

 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2894

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912

Pécsi Tudományegyetem

2915

Semmelweis Egyetem

2917

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

R730

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

4/d.

*01M 013F

Neuroimmunológiai betegség kezelése humán immunglobulin terápiával, 10 év alatt

2872

 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2894

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912

Pécsi Tudományegyetem

2915

Semmelweis Egyetem

2917

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

R730

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház”

4. Az R1. 4. számú melléklet 5. és 110/k. pontja az „R464” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„R787 Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház”
5. Az R1. 4. számú melléklet 7. pontja az „N585” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház”
6. Az R1. 4. számú melléklet 22/b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„22/b.

*04P 134E

Légzőrendszer kisebb video-thoracoscopos műtétei

 

 

Alkalmazandó a 0135L Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) atípusos reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak) eszköz felhasználása esetén

1122

 

Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640

 

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137

 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2873

 

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2877

 

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2894

 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897

 

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2906

 

Országos Onkológiai Intézet

2912

 

Pécsi Tudományegyetem

2915

 

Semmelweis Egyetem

2917

 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403

 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595

 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház”

7. Az R1. 4. számú melléklet 31/a., 35., 36., 37., 61., 62. és 62/a. pontja a „2873” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„2891 Uzsoki utcai Kórház, Budapest”
8. Az R1. 4. számú melléklete a következő 31/c. ponttal egészül ki:

„31/c.

*05P 1802

Pulmonális vazoreaktivitás mérése katéterezéssel és iNO adásával

2894

 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896

 

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2912

 

Pécsi Tudományegyetem

2915

 

Semmelweis Egyetem

2917

 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403

 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ”

9. Az R1. 4. számú melléklete a következő 34/a-34/d. ponttal egészül ki:

„34/a.

*05P 181C

5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott szívműtétek esetén iNO kezeléssel

2894

 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896

 

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2912

 

Pécsi Tudományegyetem

2915

 

Semmelweis Egyetem

2917

 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403

 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

34/b.

*05P 181D

Kiegészítő HBCs iNO kezelésre nyitott szívműtétek esetén

2894

 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896

 

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2912

 

Pécsi Tudományegyetem

2915

 

Semmelweis Egyetem

2917

 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403

 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

34/c.

*05P 181E

Kiegészítő HBCs iNO kezelésre kardiogén shock esetén

2894

 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896

 

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2912

 

Pécsi Tudományegyetem

2915

 

Semmelweis Egyetem

2917

 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403

 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

34/d.

*05M 181F

Kiegészítő HBCs iNO kezelésre pulmonális hypertóniás krízis esetén

2894

 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896

 

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2912

 

Pécsi Tudományegyetem

2915

 

Semmelweis Egyetem

2917

 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403

 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ”

10. Az R1. 4. számú melléklet 66/m. pontja az „1640” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet”
11. Az R1. 4. számú melléklet 66/h. és 66/i. pontja az „R730” megjelölésű sort megelőzően a következő sorral egészül ki:
„R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula”
12. Az R1. 4. számú melléklet 67., 68., 71. és 72. pontja az „M934” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„N581 Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan”
13. Az R1. 4. számú melléklet 67/a. és 67/b. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„67/a.

*08P 371A

Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek (protézisár térítése nélkül), komplikáció nélkül

1122

 

Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1454

 

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó

1487

 

Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568

 

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640

 

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663

 

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1865

 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

1876

 

Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928

 

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2095

 

Jávorszky Ödön Kórház, Vác

2137

 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425

 

Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734

 

Zala Megyei Kórház

2877

 

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2878

 

Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2880

 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2886

 

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2890

 

Károlyi Sándor Kórház

2891

 

Uzsoki utcai Kórház

2894

 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2910

 

Országos Sportegészségügyi Intézet

2912

 

Pécsi Tudományegyetem

2913

 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

2915

 

Semmelweis Egyetem

2917

 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

8002

 

MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

H915

 

Budai Egészségközpont Kft.

K403

 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

K404

 

Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft., Tata

M915

 

Betegápoló Irgalmas Rend

M934

 

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

N585

 

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N590

 

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

N593

 

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594

 

Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595

 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464

 

Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787

 

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

67/aa.

*^08P 371A

Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek (protézisár térítése nélkül), komplikáció nélkül

 

 

Alkalmazandó az „5815H Felszínpótló csípőprotézis beültetés”, az „5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés”, az „58133 Felszínpótló bokaízületi protézis beültetése” és az „5854M Végtagmegőrző térdprotézis beültetés” eljárásoknál

2894

 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912

 

Pécsi Tudományegyetem

2915

 

Semmelweis Egyetem

2917

 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

 

 

 

67/b.

*08P 372A

Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek (protézisár térítése nélkül)

1122

 

Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1454

 

Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely – Makó

1487

 

Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1568

 

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640

 

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663

 

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1865

 

Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

1876

 

Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928

 

Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2095

 

Jávorszky Ödön Kórház, Vác

2137

 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425

 

Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734

 

Zala Megyei Kórház

2877

 

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2878

 

Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2880

 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak

2886

 

Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

2890

 

Károlyi Sándor Kórház

2891

 

Uzsoki utcai Kórház

2894

 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2910

 

Országos Sportegészségügyi Intézet

2912

 

Pécsi Tudományegyetem

2913

 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

2915

 

Semmelweis Egyetem

2917

 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

8002

 

MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok

H915

 

Budai Egészségközpont Kft.

K403

 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

K404

 

Kastélypark Klinika Egészségügyi Szolgáltató Kft., Tata

M915

 

Betegápoló Irgalmas Rend

M934

 

Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

N585

 

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N590

 

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

N593

 

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594

 

Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595

 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464

 

Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

R787

 

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház

67/ba.

*^08P 372A

Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek (protézisár térítése nélkül)

 

 

Alkalmazandó az „5815H Felszínpótló csípőprotézis beültetés”, az „5815T Végtagmegőrző csípőprotézis beültetés” és az „5854M Végtagmegőrző térdprotézis beültetés” eljárásoknál

2894

 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912

 

Pécsi Tudományegyetem

2915

 

Semmelweis Egyetem

2917

 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ”

14. Az R1. 4. számú melléklet 93/c. pontja a „8002” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„H770 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.”
15. Az R1. 4. számú melléklet „11 Főcsoport Vese- és húgyúti betegségek” megjelölésű része a következő 94/ba-94/bc. ponttal egészül ki:

„94/ba.

*11M 576C

Veseműködés súlyos zavara 18 év felett

 

 

Az eljárás a külön jogszabály szerinti II. és III. progresszivitás eljárási szintű nefrológia (0105 szakmakód) osztályról jelenthető.

94/bb.

*11M 583G

Nephrozisok 18 év felett

 

 

Az eljárás a külön jogszabály szerinti II. és III. progresszivitás eljárási szintű nefrológia (0105 szakmakód) osztályról jelenthető.

94/bc.

*11M 5821

Vese-, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei 18 év felett, cytostaticus vagy cyclosporin kezeléssel

 

 

Az eljárás a külön jogszabály szerinti II. és III. progresszivitás eljárási szintű nefrológia (0105 szakmakód) osztályról jelenthető.”

16. Az R1. 4. számú melléklet 94/c., 94/d., 94/e. és 94/f. pontja a „2880” megjelölésű sort megelőzően a következő sorral egészül ki:
„2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház”
17. Az R1. 4. számú melléklet „15 Főcsoport Újszülöttek” megjelölésű része a következő 101/d. ponttal egészül ki:

„101/d.

*15M 7333

Kiegészítő HBCs iNO kezelésre újszülöttkori pulmonális hypertónia esetén

1640

 

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2872

 

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877

 

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2894

 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912

 

Pécsi Tudományegyetem

2915

 

Semmelweis Egyetem

2917

 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

R730

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház”

18. Az R1. 4. számú melléklet 118/a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„118/a.

*+ 99M 9422

Kiegészítő HBCs transzplantátummal élő személy ellátására

2878

 

Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2894

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2897

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2912

Pécsi Tudományegyetem

2915

Semmelweis Egyetem

2917

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

R730

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház”

19. Az R1. 4. számú melléklete a következő 118/d. és 118/e. ponttal egészül ki:

„118/d.

*99M 9423

Kiegészítő HBCs sikeres újraélesztést követő testfelszíni hypothermiás kezelésre

 

 

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendeletben a II. és III. progresszivitási szintű intenzív osztályra, vagy a III. progresszivitási szintű kardiológiai osztályra előírt feltételeknek megfelelő intézmények jelenthetik.

118/e.

*99M 9424

Kiegészítő HBCs sikeres újraélesztést követő endovasculáris hypothermiás kezelésre

1122

Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1349

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház

1568

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734

Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2893

Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2912

Pécsi Tudományegyetem

2915

Semmelweis Egyetem

2917

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház”

20. Az R1. 4. számú melléklet 122/a. pontja az „1640” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház”
21. Az R1. 4. számú melléklet 123/a. pontja a „2917” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„N581 Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan”
a) 1., 2., 3., 3/a., 3/b., 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 15., 16., 17., 18., 22., 23., 54., 55., 56., 65/d., 66., 66/a., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 85., 87., 87/a., 87/b., 88., 89., 93/d., 93/e., 93/f., 93/g., 94/b., 99., 111., 112., 114., 123/a., 123/b., 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b. pontjában a „Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ” szövegrész helyébe a „Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet” szöveg,
b) 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 8., 20., 21., 21/a., 22., 23., 25., 25/a., 32., 33., 66., 66/b., 66/c., 66/d., 66/e., 66/f., 78., 98., 99., 100., 102., 103., 104., 105., 106., 110/a., 110/b., 110/c., 110/d., 110/k., 111., 112., 114., 120., 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b. pontjában a „Heim Pál Gyermekkórház” szövegrész helyébe a „Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet” szöveg,
c) 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 8., 18., 22., 23., 65/d., 66., 66/b., 66/c., 66/d., 66/e., 66/f., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 85., 87., 87/a., 87/b., 88., 89., 93/d., 93/e., 93/f., 93/g., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 110/a., 110/b., 110/c., 110/d., 110/e., 111., 112., 113., 114., 118., 119., 120., 123/a., 123/b., 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 125/k., 126/b. pontjában az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet” szövegrész helyébe a „Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet” szöveg,
d) 117/e. és 117/f. pontjában az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet” szövegrészek helyébe a „Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet” szöveg,
e) 22., 22/a., 22/b., 22/c., 22/d., 23., 24., 25., 25/a., 93/a., 93/b., 125/a., 125/e. pontjában az „Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet” szövegrész helyébe az „Országos Korányi Pulmonológiai Intézet” szöveg
lép.
23. Hatályát veszti az R1. 4. számú melléklet
a) 3/b., 4., 4/a. 4/b., 5., 6., 18., 24., 54., 55., 56., 66/a., 66/h., 66/i., 66/m., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 87., 87/a., 87/b., 88., 89., 93/b., 93/c., 93/d., 93/e., 93/f., 93/g., 110/k., 111., 112., 114., 123/a., 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b. pontjában az „N600” megjelölésű sor,
b) 66/h. és 66/i. pontjában az „1248” megjelölésű sor,
c) 122/a. pontjában a „H275” megjelölésű sor,
d) 123/b. pontja.

6. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 8. számú melléklet 3. pont „Elszámolásra jogosult intézetek” része a „1122” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház”
2. Az R1. 8. számú melléklet 5. pont „Elszámolásra jogosult intézetek” része a „2915” megjelölésű sort következő sorral egészül ki:
„2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ”
3. Az R1. 8. számú melléklet 19. pont „Elszámolásra jogosult intézetek” része a „2889” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:
„2891 Uzsoki utcai Kórház”
a) 8. pontjában az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet” szövegrészek helyébe a „Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet” szöveg,
b) 9., 10., 11., 19., 20. pontjában az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet” szövegrész helyébe a „Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet” szöveg
lép.
5. Hatályát veszti az R1. 8. számú melléklet
a) 3. pont „Elszámolásra jogosult intézetek:” megjelölésű rész „H275” megjelölésű sora,
b) 8. pont „Elszámolásra jogosult intézetek:” megjelölésű rész „1349” megjelölésű sora.

7. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 9. számú melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „12780” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(OENO

Megnevezés

Csak a
II. fejezetben
felsorolt
anesztezioló-giai
eljárások alkalmazásá-val végezhető egynapos ellátásként

Csak fekvőbeteg-
szakellátó szervezeti egységben végezhető egynapos ellátásként

Sürgősségi indikáció esetén csak fekvőbeteg-
szakellátó szervezeti egységben végezhető egynapos ellátásként

Minimum 20 óra ellátási időt követően - beleértve a beteg-
megfigyelés időtartamát - számolható el egynapos ellátásként

Sürgősségi indikáció esetén
az egynapos ellátás kritériuma)

14631

Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezérléssel vagy anélkül

 

 

 

 

 

14651

Biopsia testis

 

 

 

 

 

2. Az R1. 9. számú melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „16973” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(OENO

Megnevezés

Csak a
II. fejezetben
felsorolt
anesztezioló-giai
eljárások alkalmazásá-val végezhető egynapos ellátásként

Csak fekvőbeteg-
szakellátó szervezeti egységben végezhető egynapos ellátásként

Sürgősségi indikáció esetén csak fekvőbeteg-
szakellátó szervezeti egységben végezhető egynapos ellátásként

Minimum 20 óra ellátási időt követően - beleértve a beteg-
megfigyelés időtartamát - számolható el egynapos ellátásként

Sürgősségi indikáció esetén
az egynapos ellátás kritériuma)

17141

Pulmonális vazoreaktivitás mérése katéterezéssel és iNO adásával

 

x

 

 

 

3. Az R1. 9. számú melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „51474” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(OENO

Megnevezés

Csak a
II. fejezetben
felsorolt
anesztezioló-giai
eljárások alkalmazásá-val végezhető egynapos ellátásként

Csak fekvőbeteg-
szakellátó szervezeti egységben végezhető egynapos ellátásként

Sürgősségi indikáció esetén csak fekvőbeteg-
szakellátó szervezeti egységben végezhető egynapos ellátásként

Minimum 20 óra ellátási időt követően - beleértve a beteg-
megfigyelés időtartamát - számolható el egynapos ellátásként

Sürgősségi indikáció esetén
az egynapos ellátás kritériuma)

51477

Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, tórikus műlencse-beültetéssel

 

 

 

 

 

4. Az R1. 9. számú melléklet III. pontjában foglalt táblázat a „12780” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(OENO kód

OENO megnevezés

HBCs kód

HBCs megnevezés)

14631

Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezérléssel vagy anélkül

99P 9634

Kissebészeti beavatkozások III.

14651

Biopsia testis

12P 6180

Férfi reproduktív rendszer kis műtétei nem rosszindulatú daganat miatt

5. Az R1. 9. számú melléklet III. pontjában foglalt táblázat a „16973” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(OENO kód

OENO megnevezés

HBCs kód

HBCs megnevezés)

17141

Pulmonális vazoreaktivitás mérése katéterezéssel és iNO adásával

*05P 1802

Pulmonális vazoreaktivitás mérése katéterezéssel és iNO adásával

6. Az R1. 9. számú melléklet III. pontjában foglalt táblázat az „51492” megjelölésű sort megelőzően a következő sorral egészül ki:

(OENO kód

OENO megnevezés

HBCs kód

HBCs megnevezés)

51477

Szürkehályog műtét phakoemulsificatios módszerrel, tórikus műlencse-beültetéssel

02P 0682

Szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel, tórikus műlencse biztosításával

7. Hatályát veszti az R1. 9. számú melléklet IV. pontja.

8. melléklet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelethez

Az "E" feladatkódú egynapos ellátást nyújtó osztályok szakmákra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetenciája
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. július 2. napjával.