• Tartalom
Oldalmenü

156/2018. (IX. 3.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról1

2018.09.04.

A Kormány

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 156/2018. (IX. 3.) Korm. rendelethez

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Melléklete a következő 33. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

1.

A nyilvántartás megnevezése

Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozás köre

Az adatfeldolgozó igénybevételének jellege)

33.

A Nemzeti Választási Iroda adatkezelésében lévő, a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény
76. § (3) bekezdésében meghatározott választási nyilvántartásokat kezelő informatikai rendszer

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

elektronikus adatfeldolgozás

az adatkezelő döntésétől függő

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. szeptember 5. napjával.