• Tartalom
Oldalmenü

1623/2018. (XI. 29.) Korm. határozat

az Európai Tett és Védelem Liga (APLE – Action and Protection League of Europe) létrehozásáról

2018.11.29.

A Kormány

1. egyetért az Európai Tett és Védelem Liga (APLE – Action and Protection League of Europe) létrehozásával;

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott szervezet létrehozásához szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének a 49. Európai Tett és Védelem Ligával kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – az 1. pont szerinti célok megvalósítása érdekében gondoskodjon az Európai Tett és Védelem Liga (APLE – Action and Protection League of Europe) létrehozása és szakmai feladatainak ellátása érdekében

a) a 2019. évben a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 49. Európai Tett és Védelem Ligával kapcsolatos kiadások jogcím javára egyszeri 525 000 000 forint,

b) a 2020. évtől a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet javára beépülő jelleggel 500 000 000 forint

forrás biztosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az a) pont tekintetében a felmerülés ütemében, a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során

a b) pont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés tervezése során